KHO THƯ VIỆN 🔎

Chuyên đề thực tập thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào hệ sinh thái nghiên cứu huyện thái thụy tỉnh thái bình

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         87 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Chuyên đề thực tập thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào hệ sinh thái nghiên cứu huyện thái thụy tỉnh thái bình

Chuyên đề thực tập thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào hệ sinh thái nghiên cứu huyện thái thụy tỉnh thái bình

Chuyên đê thực tập tôt nghiệp(ÌỈ1ỈD: TS. 177 Thị Iỉ oài ThuLÕI CẢM 05Trong thời gian qua. de thực hiện Chuyên dề tốt nghiệp, tôi đà nhận dược sự giúp

Chuyên đề thực tập thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào hệ sinh thái nghiên cứu huyện thái thụy tỉnh thái bình đờ. chi bao lận IÌ1111 lừ phía giang viên hướng dần TS. Vù rhị Hoài Thu. sự giúp dở của cân bộ hướng dần tại dịa phương ông Nguyền Mạnh Hùng - Trưởng

phòng TN&MT huyện Thái Thụy, linh Thái Bình.Cùng vói sự giúp dò và cung cấp tài liệu của ThS. Cao Vãn ĩ.trơng - Viện Tài nguyên và Mỏi trường Biền.Và Chuyên đề thực tập thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào hệ sinh thái nghiên cứu huyện thái thụy tỉnh thái bình

các cán bộ chuyên môn công tác tại phòng TN&MT huyện Thái Thụy, tinh Thái Binh.Mặc dủ có nhiều cố gắng dế thực hiện chuyên đề một cách hoàn chinh nhấ

Chuyên đề thực tập thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào hệ sinh thái nghiên cứu huyện thái thụy tỉnh thái bình

t. Tuy nhiên do bước đầu mới làm quen với công tác nghiên cứu khoa học. tiếp cận với thực tế cùng như hạn chế về kinh nghiệm và vốn kiến thức lỳ luận

Chuyên đê thực tập tôt nghiệp(ÌỈ1ỈD: TS. 177 Thị Iỉ oài ThuLÕI CẢM 05Trong thời gian qua. de thực hiện Chuyên dề tốt nghiệp, tôi đà nhận dược sự giúp

Chuyên đề thực tập thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào hệ sinh thái nghiên cứu huyện thái thụy tỉnh thái bìnhôi trường và Đô thị, cỏ giáo hướng dẫn và các bạn sinh viên de chuyên dề dược hoàn thiện hơn.Tôi xin bày lo lông biết ơn sâu săc đến giáng viên TS. Vũ

Thị Hoài Thu. các quý thầy cỏ Khoa Môi trường và Đô thị - Trường Dại học Kinh tế Quốc dân và các cán bộ công lác lại cơ quan địa phương noi minh thực Chuyên đề thực tập thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào hệ sinh thái nghiên cứu huyện thái thụy tỉnh thái bình

lập đà giúp lôi bước đầu hoàn thành tốt c huyên dề tốt nghiệp.Xin Iran irọng cam ơn và xin glii nhận nhùng đóng góp cua quý vị!SV: Cao Thị Như QuỳnhM

Chuyên đề thực tập thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào hệ sinh thái nghiên cứu huyện thái thụy tỉnh thái bình

SV: 11123318Chuyên đê thực tập tôt nghiệpGVHD: TS. Vù Thị Hoài ThuLỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan nội dung bão cáo dà viết lã do bân thân thực hiện, khôn

Chuyên đê thực tập tôt nghiệp(ÌỈ1ỈD: TS. 177 Thị Iỉ oài ThuLÕI CẢM 05Trong thời gian qua. de thực hiện Chuyên dề tốt nghiệp, tôi đà nhận dược sự giúp

Chuyên đề thực tập thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào hệ sinh thái nghiên cứu huyện thái thụy tỉnh thái bìnhnHọ và tên : Cao Thị Như Quỳnh.ST; Cao Thị Như QuỳnhMSV: 11123318Chuyên đê thực tập tôt nghiệpGV1I1): TS. Vù Thị Hoài ThuMỤC LỤCI.ÔT CẢM ƠNĨ.ỜĨ CAM ĐO

ANMỤC LỤCDANH NÍỤC CẤC CHỮ VTFT TÁTDANH MỤC BÂNG BIF.UDANH MỤC HÌNH VÈLời nói dầu..................................................................... Chuyên đề thực tập thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào hệ sinh thái nghiên cứu huyện thái thụy tỉnh thái bình

.......ICHƯƠNG 1: Cơ SỚ LÝ LUẬN VÀ THỤC T1LN VÊ THÍCH ÚNG VỚI B1LN DỠ1 KHÍ HẬU DựA VÀO HỆ SINH THÁI...................................................

Chuyên đề thực tập thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào hệ sinh thái nghiên cứu huyện thái thụy tỉnh thái bình

............5I. I. Một số khái niệin.............................................................51.1.1.Hệ sinh thái và dịch vụ hệ sinh thái..........

Chuyên đê thực tập tôt nghiệp(ÌỈ1ỈD: TS. 177 Thị Iỉ oài ThuLÕI CẢM 05Trong thời gian qua. de thực hiện Chuyên dề tốt nghiệp, tôi đà nhận dược sự giúp

Chuyên đề thực tập thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào hệ sinh thái nghiên cứu huyện thái thụy tỉnh thái bình........................................61.1.4.Thích ứng với BĐKH........................................................81.2.Mối liên hệ giữa hệ sinh

thái, da dạng sinh học vã biến dổi khi hậu............9 Chuyên đề thực tập thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào hệ sinh thái nghiên cứu huyện thái thụy tỉnh thái bình

Chuyên đê thực tập tôt nghiệp(ÌỈ1ỈD: TS. 177 Thị Iỉ oài ThuLÕI CẢM 05Trong thời gian qua. de thực hiện Chuyên dề tốt nghiệp, tôi đà nhận dược sự giúp