KHO THƯ VIỆN 🔎

Định tuyến trong mạng cảm biến và so sánh bằng mô phỏng

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         95 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Định tuyến trong mạng cảm biến và so sánh bằng mô phỏng

Định tuyến trong mạng cảm biến và so sánh bằng mô phỏng

fìại Học-Thăng I.nng------------------------------Aiz//h-nui nen lung—CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN MẠNG CẢM BIỄN KHÔNG DÃY1.1Giói thiệuTrong những năm gần đây,

Định tuyến trong mạng cảm biến và so sánh bằng mô phỏng, rất nhiều mạng cảm biến không dây đã và đang được phát triển và triển khai cho nhiều các ứng dụng khác nhau như: theo dõi sự thay đổi của môi trường

, khí hậu, giám sát các mặt trộn quân sự, phát hiện và do thám việc tấn công bằng hạt nhân, sinh học và hoá học, chuản đoán sự hỏng hóc của máy móc, t Định tuyến trong mạng cảm biến và so sánh bằng mô phỏng

hiết bị, theo dấu và giám sát các bác sỹ, bệnh nhân cũng như quản lý thuốc trong các bệnh viên,theo dõi và điều khiển giao thông, các phương tiện xe c

Định tuyến trong mạng cảm biến và so sánh bằng mô phỏng

ộ...Hơn nữa với sự tiến bộ công nghệ gần đây và hội tụ của hệ thống các công nghệ như kỹ thuật vi điện tử, công nghệ nano, giao tiếp không dây, công n

fìại Học-Thăng I.nng------------------------------Aiz//h-nui nen lung—CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN MẠNG CẢM BIỄN KHÔNG DÃY1.1Giói thiệuTrong những năm gần đây,

Định tuyến trong mạng cảm biến và so sánh bằng mô phỏngcông suất tiêu thụ thấp, làm tăng khả năng ứng dụng rộng rãi của mạng cảm biên không dây.Một mạng cảm biến không dây là một mạng bao gồm nhiều nút cảm

biến nhò có giá thành thấp, và tiêu thụ nâng lượng ít, giao tiếp thông qua các kết nối không dây, có nhiệm vụ cảm biến, đo đạc, tính toán nhảm mục đí Định tuyến trong mạng cảm biến và so sánh bằng mô phỏng

ch thu thập, tập trung dữ liệu để đưa ra cốc quyết định toàn cục về môi trường tự nhiên .Những nút cảm biến nhỏ bé này bao gồm các thành phần:Các bộ v

Định tuyến trong mạng cảm biến và so sánh bằng mô phỏng

i xử lý rất nhỏ, bộ nhở giới hạn,bộ phận cảm biến, bộ thu phát không dây, nguồn nuôi. Kích thước của các con cảm biến này thay đồi từ to như hộp giấy

fìại Học-Thăng I.nng------------------------------Aiz//h-nui nen lung—CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN MẠNG CẢM BIỄN KHÔNG DÃY1.1Giói thiệuTrong những năm gần đây,

Định tuyến trong mạng cảm biến và so sánh bằng mô phỏng thời gian sống của các con cảm biến hay chính là sự giới hạn về năng lượng của chúng. Các nút cảm biên này yêu cầu tiêu ỉhụ công suất thấp. Các nút c

ảm biến hoạt động có giới hạn và nói chung là không thể thay thế được nguồn cung cấp. Do đó, trong khi mạng truyền thông tập trung vào đạt được các dị Định tuyến trong mạng cảm biến và so sánh bằng mô phỏng

ch vụ chất lượng cao, thì các giao thức mạng cảm biến phải tập trung đầu tiên vào bảo toàn công suất.Mạng cảm biến có một sô đặc điềm sau:+ Cổ khả năn

Định tuyến trong mạng cảm biến và so sánh bằng mô phỏng

g tự tồ chức.+ Yêu câu ít hoốc không có sự can thiệp cùa con người.+ Truyền thông vô tuyến và truyền đa bước.Đại Họr Thăng I.nng----------------------

fìại Học-Thăng I.nng------------------------------Aiz//h-nui nen lung—CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN MẠNG CẢM BIỄN KHÔNG DÃY1.1Giói thiệuTrong những năm gần đây,

Định tuyến trong mạng cảm biến và so sánh bằng mô phỏng trong phạm vi hẹp và định tuyến multihop.Các giới hạn về mặt nâng lượng, công suất phát, bộ nhở và công suất tính toán. Chính những đặc tính này đã đ

ưa ra những chiến lược mới và những yêu cầu thay đổi trong thiết kế mạng cảm biến.1.2Cấu trúc mạng cảm biến1.2.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến cđu trúc mạn Định tuyến trong mạng cảm biến và so sánh bằng mô phỏng

g cảm biếnCác cấu trúc hiện nay cho mạng Internet và mạng ad hoc không dây không dùng được cho mạng cảm biến không dây, do một số lý do sau:>Số lượng

Định tuyến trong mạng cảm biến và so sánh bằng mô phỏng

các nút cảm biến trong mạng cảm biến có thể lớn gấp nhiều lân số lượng nút trong mạng ad hoc.>Các nút cảm biến dễ bị lỗi.>Cấu trúc mạng cảm biến thay

fìại Học-Thăng I.nng------------------------------Aiz//h-nui nen lung—CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN MẠNG CẢM BIỄN KHÔNG DÃY1.1Giói thiệuTrong những năm gần đây,

Định tuyến trong mạng cảm biến và so sánh bằng mô phỏngm.>Các nút cảm biến bị giới hạn về năng lượng, khả năng tính toán và bộ nhớ.>Các nút cảm biến có thể không có số nhận dạng toàn cầu (globalidentificat

ion) (ID) vì chúng cổ một số lượng lớn mào đầu và một số lượng lớn các nút cảm biến.Do vậy, cấu trúc mạng mới sỗ:>Kết hợp vấn đề năng lượng và khổ năn Định tuyến trong mạng cảm biến và so sánh bằng mô phỏng

g định tuyến.>Tích hợp dữ liệu và giao thức mạng.>Truyền năng lượng hiệu quả qua các phương tiện không dây.>Chia sẻ nhiệm vụ giữa các nút lân cận.>Các

Định tuyến trong mạng cảm biến và so sánh bằng mô phỏng

nút cảm biến được phân bố trong một sensor field như hình (1.1). Mỗi một nút cảm biến có khả năng thu thập dữ liệu và định tuyến lại đến các sink.MI/

fìại Học-Thăng I.nng------------------------------Aiz//h-nui nen lung—CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN MẠNG CẢM BIỄN KHÔNG DÃY1.1Giói thiệuTrong những năm gần đây,

fìại Học-Thăng I.nng------------------------------Aiz//h-nui nen lung—CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN MẠNG CẢM BIỄN KHÔNG DÃY1.1Giói thiệuTrong những năm gần đây,

Gọi ngay
Chat zalo
Facebook