KHO THƯ VIỆN 🔎

Giải pháp marketing giúp nâng cao hiệu quả doanh dịch vụ vận tải của công ty bảo kiên

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     WORD
Số trang:         60 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Giải pháp marketing giúp nâng cao hiệu quả doanh dịch vụ vận tải của công ty bảo kiên

Giải pháp marketing giúp nâng cao hiệu quả doanh dịch vụ vận tải của công ty bảo kiên

GIẢI pháp marketing giúp nâng cao hiệu qua doanh dịch vụ VẬN TẢI của cõng ty bảo kiênMỤC LỤDANH MỤC CÁC BÀNG, BIỄU, sơ ĐỒ, HÌNH ÁNH...................

Giải pháp marketing giúp nâng cao hiệu quả doanh dịch vụ vận tải của công ty bảo kiên......iiiLỜI MỞ ĐẦU........................................................1CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU..............................................21.1Bối

cánh và lý do nghiên cứu................................21.2Báo cáo vãn dô..............................................31.3Mục liêu nghiên cứu....... Giải pháp marketing giúp nâng cao hiệu quả doanh dịch vụ vận tải của công ty bảo kiên

..................................41.4Phạm vi nghiên cứu..........................................51.5Phương pháp nghiên cứu..........................

Giải pháp marketing giúp nâng cao hiệu quả doanh dịch vụ vận tải của công ty bảo kiên

............5CHƯƠNG 2: TỐNG QUAN LÝ THUYẾT.....................................02.1.Khái niệm và chức năng cùa marketing.......................82.1.1.

GIẢI pháp marketing giúp nâng cao hiệu qua doanh dịch vụ VẬN TẢI của cõng ty bảo kiênMỤC LỤDANH MỤC CÁC BÀNG, BIỄU, sơ ĐỒ, HÌNH ÁNH...................

Giải pháp marketing giúp nâng cao hiệu quả doanh dịch vụ vận tải của công ty bảo kiên.....................................102.1.2.2 Đặc điếm Marketing dịch vụ.........................112.2.Quá trình xây dựng chiến lưực marketing.......

............132.3.Marketing mix.............................................152.3.1.Tống quan vè marketing mix............................152.3.2.Mark Giải pháp marketing giúp nâng cao hiệu quả doanh dịch vụ vận tải của công ty bảo kiên

eting mix cho kinh doanh dịch vụ..................172.3.2.1.Sán phám (Sán phấm)...............................172.3.2.2 Giá cá (Price)................

Giải pháp marketing giúp nâng cao hiệu quả doanh dịch vụ vận tải của công ty bảo kiên

.....................182.3.2.3.Place (Kênh phân phôi)............................182.3.2.4.Promotion (Chiêu thị).............................1923.2.5.

GIẢI pháp marketing giúp nâng cao hiệu qua doanh dịch vụ VẬN TẢI của cõng ty bảo kiênMỤC LỤDANH MỤC CÁC BÀNG, BIỄU, sơ ĐỒ, HÌNH ÁNH...................

Giải pháp marketing giúp nâng cao hiệu quả doanh dịch vụ vận tải của công ty bảo kiênhất).................21CHƯƠNG 3: TI lực TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING CÙA CÔNGTY BÁO kiên......................................................233.1.Tông

quan vẽ công ty......................................233.1.1.Lịch sử hình thành và phát triển........................233.1.2.Cơ cãu tõ chức........... Giải pháp marketing giúp nâng cao hiệu quả doanh dịch vụ vận tải của công ty bảo kiên

...............................233.1.3.Hiệu quà kinh doanh.....................................243.2. Quan sát hoạt động marketing của công ty Bào kiê

Giải pháp marketing giúp nâng cao hiệu quả doanh dịch vụ vận tải của công ty bảo kiên

n...........273.2.1.('hiên lược marketing...................................273.2.2.Marketing mix...........................................32

GIẢI pháp marketing giúp nâng cao hiệu qua doanh dịch vụ VẬN TẢI của cõng ty bảo kiênMỤC LỤDANH MỤC CÁC BÀNG, BIỄU, sơ ĐỒ, HÌNH ÁNH...................

GIẢI pháp marketing giúp nâng cao hiệu qua doanh dịch vụ VẬN TẢI của cõng ty bảo kiênMỤC LỤDANH MỤC CÁC BÀNG, BIỄU, sơ ĐỒ, HÌNH ÁNH...................