KHO THƯ VIỆN 🔎

Giáo trình các phương pháp thi công xây dựng tác giả ngô văn quý

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         316 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Giáo trình các phương pháp thi công xây dựng tác giả ngô văn quý

Giáo trình các phương pháp thi công xây dựng tác giả ngô văn quý

PGS. TS NGÔ VÃN Iiin^l NHÂ XU^T bàn xây dựngày được lưu trừ tại http://tailieuxd.com/PGS. TS. NGÔ VĂN QUỲĩh.s. Nguyễn 'Việt VưấnCÁC PHƯƠNG PHÁP THI CÕ

Giáo trình các phương pháp thi công xây dựng tác giả ngô văn quýÕNG XÂY DƯNG(Tài bản)NHÀ XUẤT BÀN XÀY DƯNG HÀ NỘI-2011Tài liệu này được lưu trừ tại http://tailieuxd.com/KHOTHUVỉỂn.COMTài liệu này được lưu trừ tại h

ttp://tailieuxd.com/LỜI NÓI ĐẦU“Các phương pháp thi công xây dựng" là sách viết cho những người am hiểu về xây dựng, mang tính chất chuyên đề, cuốn sá Giáo trình các phương pháp thi công xây dựng tác giả ngô văn quý

ch sẽ không đề cập chi tiết hoác đi sáu vào bất kỳ một dạng công trình nào hoặc một phương pháp xây dựng cụ thể nào bởi vì những dạng công rác cụ thể

Giáo trình các phương pháp thi công xây dựng tác giả ngô văn quý

trong thì công hoác thi công các công trình cụ thể đa có các giáo trình về kỹ thuật thì công hoặc loại sách chuyên sâu cùa nhiều túc giả ở trong và ng

PGS. TS NGÔ VÃN Iiin^l NHÂ XU^T bàn xây dựngày được lưu trừ tại http://tailieuxd.com/PGS. TS. NGÔ VĂN QUỲĩh.s. Nguyễn 'Việt VưấnCÁC PHƯƠNG PHÁP THI CÕ

Giáo trình các phương pháp thi công xây dựng tác giả ngô văn quýhà riêng biệt mủ chỉ đề cập đến những bộ phận kết cấu của nhà có nhiều giải pháp thi công chinh. Vì thế, phần một cùa sách chì đề cập đến phương pháp

gia cường nên đốt yếu trong xây dựng, cúc phương pháp chủ yếu về thi công và chống thấm cho phần ngầm; phần hai: trình bày phương pháp thi công của lo Giáo trình các phương pháp thi công xây dựng tác giả ngô văn quý

ại móng cọc trong xảy dựng; phần ba (phần thản): chỉ nghiên cícu các phương pháp dổ toàn khối, lắp ghép hay hỏn hợp trong thi công phần kết cấu chịu l

Giáo trình các phương pháp thi công xây dựng tác giả ngô văn quý

ực của nhà.Do tài liệu trong nước rất thiêu nén chúng tồi buộc phải sứ dụng các tài liệu của nước ngoài, vì thế mù cố thể cùng một loại công thức nhưn

PGS. TS NGÔ VÃN Iiin^l NHÂ XU^T bàn xây dựngày được lưu trừ tại http://tailieuxd.com/PGS. TS. NGÔ VĂN QUỲĩh.s. Nguyễn 'Việt VưấnCÁC PHƯƠNG PHÁP THI CÕ

Giáo trình các phương pháp thi công xây dựng tác giả ngô văn quýlà để tỏ lòng tôn trọng đối với các tác giả nên về nguyên tắc chúng tôi giữ nguyên những kỷ hiệu của công thức, thứ nguyên hoặc dơn vị3Tài liệu này đư

ợc lưu trữ tại http://tailieuxd.com/đỡ lường trong nguyên bản. Chỉ trong trường hợp cá biệt khi có những ký hiệu khác nhiểu với những kỷ hiệu đang dùn Giáo trình các phương pháp thi công xây dựng tác giả ngô văn quý

g phổ biến ở nước ta và đề tránh sự hiểu nhầm, chúng tôi mới buộc phải có sự hiệu chỉnh và trường hợp đó sề có chú thích chi tiết."Các phương pháp thi

Giáo trình các phương pháp thi công xây dựng tác giả ngô văn quý

công xây dựng" là tài liệu dành cho các nhà thi công và những ai quan tâm đến khoa học thỉ công trong xảy dựng. Nó cũng chính là nội dung bổ túc kiến

PGS. TS NGÔ VÃN Iiin^l NHÂ XU^T bàn xây dựngày được lưu trừ tại http://tailieuxd.com/PGS. TS. NGÔ VĂN QUỲĩh.s. Nguyễn 'Việt VưấnCÁC PHƯƠNG PHÁP THI CÕ

Giáo trình các phương pháp thi công xây dựng tác giả ngô văn quý tổng hợp về khoa học thi công trong xây dựng này lẩn đầu tiên được biên soạn nén chắc không tránh khỏi nhừng khiếm khuyết rất mong được sự đóng góp ý

kiến của bạn đọc.4ITài liệu này được lưu trữ tại http://tailieuxd.com/Phần mở đầusơ Lược VỂ LỊCH SỬ VÀ MỘT số VẤN ĐỂ CẦN QUAN TÂM CỦA CÁC PHƯƠNG PHÁP Giáo trình các phương pháp thi công xây dựng tác giả ngô văn quý

THI CÔNG XÂY DỰNGX-I. VÀI NÉT VỀ QUÁ TRÌNH XÂY DỤNG TRÊN THẾ GIÓINghiên cứu về lịch sử xây dựng các nhà khoa học ở nhiều thời đại đã dưa ra kết luân r

Giáo trình các phương pháp thi công xây dựng tác giả ngô văn quý

ất quan trọng, như sau : “Trong xây dựng không có những phát minh trội hẳn, nó là kết quả của một quá trình lao động lâu dài và kiên nhẫn cùa tất cả c

PGS. TS NGÔ VÃN Iiin^l NHÂ XU^T bàn xây dựngày được lưu trừ tại http://tailieuxd.com/PGS. TS. NGÔ VĂN QUỲĩh.s. Nguyễn 'Việt VưấnCÁC PHƯƠNG PHÁP THI CÕ

Giáo trình các phương pháp thi công xây dựng tác giả ngô văn quýựng mà chúng ta đang có ngày nay. Song không thể nói là những kết cấu, vật liệu và phương pháp này đã hoàn chính. Bởi vì, chúng ta còn đang tiếp tục c

uộc đâu tranh không ngừng với sức mạnh của tự nhiên để giành lấy thế giới.Thật vậy, các công trình khảo cổ ở mọi châu lục đều cho thấy : Thời kỳ nguyê Giáo trình các phương pháp thi công xây dựng tác giả ngô văn quý

n thủy con người đều chù yếu sống ờ các hang động và mọi công việc săn bắt, hái lượm chí diễn ra quanh chỗ ở của mình. Chỉ đến khi việc sinh kế khó kh

Giáo trình các phương pháp thi công xây dựng tác giả ngô văn quý

ăn con người buộc phải rời hang đông đi kiếm ăn xa, lúc đó họ mới phải nghĩ đến việc làm nhà để tránh mưa nắng và thú dừ.

PGS. TS NGÔ VÃN Iiin^l NHÂ XU^T bàn xây dựngày được lưu trừ tại http://tailieuxd.com/PGS. TS. NGÔ VĂN QUỲĩh.s. Nguyễn 'Việt VưấnCÁC PHƯƠNG PHÁP THI CÕ

PGS. TS NGÔ VÃN Iiin^l NHÂ XU^T bàn xây dựngày được lưu trừ tại http://tailieuxd.com/PGS. TS. NGÔ VĂN QUỲĩh.s. Nguyễn 'Việt VưấnCÁC PHƯƠNG PHÁP THI CÕ

Gọi ngay
Chat zalo
Facebook