KHO THƯ VIỆN 🔎

Hiệu qủa và an toàn của thủ thuật triệt phá cơn nhịp nhanh kịch phát trên thất vào lại tại nút nhĩ thất ở người cao tuổi tại bệnh viện thống nhất tp hồ chí minh

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         117 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Hiệu qủa và an toàn của thủ thuật triệt phá cơn nhịp nhanh kịch phát trên thất vào lại tại nút nhĩ thất ở người cao tuổi tại bệnh viện thống nhất tp hồ chí minh

Hiệu qủa và an toàn của thủ thuật triệt phá cơn nhịp nhanh kịch phát trên thất vào lại tại nút nhĩ thất ở người cao tuổi tại bệnh viện thống nhất tp hồ chí minh

fll.................... .....................BỌ GIAO DỤC VA ĐAO TẠOBỌ Y TEĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINHTRÀN VÀN KIỆTHIỆU QƯÀ VÀ AN TOÀN CỦA THỦ

Hiệu qủa và an toàn của thủ thuật triệt phá cơn nhịp nhanh kịch phát trên thất vào lại tại nút nhĩ thất ở người cao tuổi tại bệnh viện thống nhất tp hồ chí minhỦ THUẬT TRIỆT PHÁCƠN NHỊP NHANH KỊCH PHÁT TRÊN THÁT VÀO LẠI TẠI NÚT NHĨ THẤT Ở NGƯỜI CAO TUÕITẠI BỆNH VIÊN THÔNG NHẤT TP. HÒ CHÍ MINHChuyên ngành: NỘI

- LÃO KHOA Mã số: CK 62 72 20 30LUẬN ÁN CHUYÊN KHOA CÁP IINgười hướng dẫn khoa học:TS. TRƯƠNG QUANG KHANHTP. HỒ Chi Minh Năm 2017Ì1ítLÒI CAM ĐOANTôi Hiệu qủa và an toàn của thủ thuật triệt phá cơn nhịp nhanh kịch phát trên thất vào lại tại nút nhĩ thất ở người cao tuổi tại bệnh viện thống nhất tp hồ chí minh

xin cam đoan đây là còng trinh nghiên cửu của riêng tòi. Các số liệu nêu trong luận án là trung thực và chưa từng được ai công bỏ trong bât kỳ công tr

Hiệu qủa và an toàn của thủ thuật triệt phá cơn nhịp nhanh kịch phát trên thất vào lại tại nút nhĩ thất ở người cao tuổi tại bệnh viện thống nhất tp hồ chí minh

ình nào khác.Tác giaTRÀN VĂN KIỆTMỤC LỤCTrangTrang, phụ bìaLời cam đoanMục ì ụcDanh mục chừ viết tatDanh mạc đối chiến thuật ngừ Anh - ViệtDanh mục câ

fll.................... .....................BỌ GIAO DỤC VA ĐAO TẠOBỌ Y TEĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINHTRÀN VÀN KIỆTHIỆU QƯÀ VÀ AN TOÀN CỦA THỦ

Hiệu qủa và an toàn của thủ thuật triệt phá cơn nhịp nhanh kịch phát trên thất vào lại tại nút nhĩ thất ở người cao tuổi tại bệnh viện thống nhất tp hồ chí minh..............................4Chương 1 TỎNG QUAN TÀI LIẸƯ.....................................51.1.Giãi phẫu nhì phái................................

.......51.2.Đặc điêm sinh lý tim.....................................71.3.Cơ chế gây rối loạn nhíp tim.............................91.4.Chân đoán cơn Hiệu qủa và an toàn của thủ thuật triệt phá cơn nhịp nhanh kịch phát trên thất vào lại tại nút nhĩ thất ở người cao tuổi tại bệnh viện thống nhất tp hồ chí minh

nnkptt do vòng vào lại tại nút nhì thắt...101.5.Chân đoán phân biệt.....................................221.6.Triệt đốt...............................

Hiệu qủa và an toàn của thủ thuật triệt phá cơn nhịp nhanh kịch phát trên thất vào lại tại nút nhĩ thất ở người cao tuổi tại bệnh viện thống nhất tp hồ chí minh

................24

fll.................... .....................BỌ GIAO DỤC VA ĐAO TẠOBỌ Y TEĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINHTRÀN VÀN KIỆTHIỆU QƯÀ VÀ AN TOÀN CỦA THỦ

fll.................... .....................BỌ GIAO DỤC VA ĐAO TẠOBỌ Y TEĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINHTRÀN VÀN KIỆTHIỆU QƯÀ VÀ AN TOÀN CỦA THỦ