KHO THƯ VIỆN 🔎

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần xây dựng đồng minh hải

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         95 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần xây dựng đồng minh hải

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần xây dựng đồng minh hải

Khóa luận ỉốl nghiệpGVHD: Th.s. Nguyền Ouang HuyKÉ TOÁN DOA QUẢ KIKHÓA LUẬNĐẠI HỌCCHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KÉT H TẠI CÒNG TY CÒ PHÀN XÂY G ĐÒNG MINH HẢISVT

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần xây dựng đồng minh hảiTH: Vù Thị HiểnKhóa luận tốt nghiệpGVHD: Th.s. Nguyen Quang HuyKHÓA LUẬN TÔT NDẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TẺ KHOA KẺ TOÁN - KIÊM TOÁN------------I

ỆP ĐẠI HỌCKÉ TOÁN DOAJsTI ĩữte, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KÉT QUẢ KINH D TẠI CÔNG TY co PHẤN XÂYG ĐÒNG MINH HẢIíen : Vũ Thị HiềnGiáo viên hướng dẫn:: K501) Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần xây dựng đồng minh hải

Kê toán Thạc sĩ: Nguyễn Quang HuyKhóa học : 2016 - 2020Huế, thảng 12 năm 2019SVTH: Vù Thị Hiền11LỜI CÂM ƠNTrai qua thời gian hơn ba tháng thực tạp và

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần xây dựng đồng minh hải

làm bài khộá luân được rất nhiều sự ủng hộ và giúp đờ từ thầy cò. cơ quan thực dẸTgia đì LỜI đầu tiên, em xin gữi lời cam ơn sâu sắc tới giang viên hừ

Khóa luận ỉốl nghiệpGVHD: Th.s. Nguyền Ouang HuyKÉ TOÁN DOA QUẢ KIKHÓA LUẬNĐẠI HỌCCHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KÉT H TẠI CÒNG TY CÒ PHÀN XÂY G ĐÒNG MINH HẢISVT

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần xây dựng đồng minh hảihầy cô Khoa Kề tọáử-KieỉJ riêng và Trường Đại học Kinh tế Huế nói chung đà trang bị cho emlnhfrng\Wvà kinh nghiệm quý giá trong quá trình học tập tai

trường và tacMiêu kn thực hiện đề tài này.*-đà nhânvả bạn bènoiiển thứccho emEm xin chân thành câm ơn ban lành đạOịCáoỉmiì tại Công ty cổ phần xây dựn Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần xây dựng đồng minh hải

g Đồng Minh^l đã nhi thông tin. tài liệu và tạo mọi điều kiên thuận ĩợ>-đê ei luận tốt nghiệp này.j iì.00, chú phòng Kế toán n giủpyáư. cung cap các t

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần xây dựng đồng minh hải

hề hoàn thành tốt khóaMặc dù đà có nhiều cố gẩng^tihứng^io hạn che về r độ. kỳ năng và kiến thút còn han hẹp nên chắc cháii nhưng sai sót. Vi vậy. ejf

Khóa luận ỉốl nghiệpGVHD: Th.s. Nguyền Ouang HuyKÉ TOÁN DOA QUẢ KIKHÓA LUẬNĐẠI HỌCCHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KÉT H TẠI CÒNG TY CÒ PHÀN XÂY G ĐÒNG MINH HẢISVT

Khóa luận ỉốl nghiệpGVHD: Th.s. Nguyền Ouang HuyKÉ TOÁN DOA QUẢ KIKHÓA LUẬNĐẠI HỌCCHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KÉT H TẠI CÒNG TY CÒ PHÀN XÂY G ĐÒNG MINH HẢISVT