KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Dạy Học Phần Cơ Sở Kỹ Thuật Theo Hướng Quy Nạp Trong Đào Tạo Ngành Cơ Khí Trình Độ Cao Đẳng

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         168 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Dạy Học Phần Cơ Sở Kỹ Thuật Theo Hướng Quy Nạp Trong Đào Tạo Ngành Cơ Khí Trình Độ Cao Đẳng

(Luận Án Tiến Sĩ) Dạy Học Phần Cơ Sở Kỹ Thuật Theo Hướng Quy Nạp Trong Đào Tạo Ngành Cơ Khí Trình Độ Cao Đẳng

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG DẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NÓII RAN VÀN MỆTDẠY HỌC PHẤN co SỜ KỲ nu ẬT THEO III ÓNG QI Y NẠP TRONG DÀO TẠO NGÀNH co KHÍ TRÌNH i

(Luận Án Tiến Sĩ) Dạy Học Phần Cơ Sở Kỹ Thuật Theo Hướng Quy Nạp Trong Đào Tạo Ngành Cơ Khí Trình Độ Cao Đẳngi)ộ CAO ĐẢNGLUẬN ẤN TI ÉN SÌLÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PH ẤP DẠY HỌC KỲ THI ẬTHà Nội - 2020BÓ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG DẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘIIRAN VÀN \ 1ỆTD

ẠY HỌC PHẤN cơ SỚ KỸ THUẬT THEO HƯỚNG QUY NẠP TRONG DÀO TẠO NGÀNH cơ KHÍ TRÌNH DỌ C AO DÀNGNgành: l.ỷ luận và Phương pháp dạy họcMà số: 91401 10HẠN ẤN (Luận Án Tiến Sĩ) Dạy Học Phần Cơ Sở Kỹ Thuật Theo Hướng Quy Nạp Trong Đào Tạo Ngành Cơ Khí Trình Độ Cao Đẳng

TIÊN SĩLÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY nọc KỸ THUẬTNGƯỜI HƯỚNG DAN KHOA IIỌC:1.PGS.TS Thái Thế Hùng2.GS.TS Nguyền Xuân LạcHà Nội - 2020LỜI CAM ĐOANTôi xin

(Luận Án Tiến Sĩ) Dạy Học Phần Cơ Sở Kỹ Thuật Theo Hướng Quy Nạp Trong Đào Tạo Ngành Cơ Khí Trình Độ Cao Đẳng

cam đoan đây là công trình nghiên cứu cùa riêng tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong luận án là trung thực và chưa có ai công bố trong bất kỳ công tri

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG DẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NÓII RAN VÀN MỆTDẠY HỌC PHẤN co SỜ KỲ nu ẬT THEO III ÓNG QI Y NẠP TRONG DÀO TẠO NGÀNH co KHÍ TRÌNH i

(Luận Án Tiến Sĩ) Dạy Học Phần Cơ Sở Kỹ Thuật Theo Hướng Quy Nạp Trong Đào Tạo Ngành Cơ Khí Trình Độ Cao Đẳnglõ lòng bict ơn chân thành:Quý thầy hướng dần:1.PGS.TS Thái Thế Hùng. Trường Đại học Bách khoa Hà Nội2.GS.TS Nguyền Xuân Lạc, Trường Đại học Bách khoa

Hà Nội đà lận lình hướng dần. giúp dờ tác gia hoãn thành luận án này.Ban Giám hiệu Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, quý Thây (Cô) Viện Sư phạm kỳ thu (Luận Án Tiến Sĩ) Dạy Học Phần Cơ Sở Kỹ Thuật Theo Hướng Quy Nạp Trong Đào Tạo Ngành Cơ Khí Trình Độ Cao Đẳng

ật. Phòng Đào tạo Trường Đại học Bách khoa Hà NỘI dà giúp dờ tạo diều kiện cho lác giã irong việc học lập. nghiên cứu và hoàn thành luận án.Các cơ sỡ

(Luận Án Tiến Sĩ) Dạy Học Phần Cơ Sở Kỹ Thuật Theo Hướng Quy Nạp Trong Đào Tạo Ngành Cơ Khí Trình Độ Cao Đẳng

dào tạo nơi tác già khao sát và thực nghiệm sư phạm thành công.l oàn thề bạn bè và đồng nghiệp đà quan lâm. động viên lác già đề hoàn thành luận án.rá

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG DẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NÓII RAN VÀN MỆTDẠY HỌC PHẤN co SỜ KỲ nu ẬT THEO III ÓNG QI Y NẠP TRONG DÀO TẠO NGÀNH co KHÍ TRÌNH i

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG DẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NÓII RAN VÀN MỆTDẠY HỌC PHẤN co SỜ KỲ nu ẬT THEO III ÓNG QI Y NẠP TRONG DÀO TẠO NGÀNH co KHÍ TRÌNH i