KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Quan Hệ Chính Trị - Ngoại Giao, An Ninh Của Asean Với Trung Quốc Và Nhật Bản (1991 - 2010)

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         239 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Quan Hệ Chính Trị - Ngoại Giao, An Ninh Của Asean Với Trung Quốc Và Nhật Bản (1991 - 2010)

(Luận Án Tiến Sĩ) Quan Hệ Chính Trị - Ngoại Giao, An Ninh Của Asean Với Trung Quốc Và Nhật Bản (1991 - 2010)

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠODẠI HỌC III ẺTRƯỜNG DẠI HỌC KHOA HỌCTRÀN HƯU TRUNG“QUAN HẸ CHÍNH TRĨ - NGOẠI GIAO, AN NINH CỬA ASEAN VÓÌ TRUNG QỦÓC VẢ NHẠT BAN

(Luận Án Tiến Sĩ) Quan Hệ Chính Trị - Ngoại Giao, An Ninh Của Asean Với Trung Quốc Và Nhật Bản (1991 - 2010) (1991- 2010)”Chuyên ngành : Lịch sừ the giớỉMã số : 62 22 03 11LUẬN ÁN T1ÉN SĨ LỊCH sủNgười hướng dần khoa học:1.PGS.TS. TRỊNH THỊ DỊNH2.PGS.TS. LẼ V

ĂN ÁNIIHTÉ - NĂM 2014LỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan đày là công Irinh nghiên cứu cùa tôi.ỉ Aiận án có tham khảo một số tài liệu dà dược sự dồng ý vả cho (Luận Án Tiến Sĩ) Quan Hệ Chính Trị - Ngoại Giao, An Ninh Của Asean Với Trung Quốc Và Nhật Bản (1991 - 2010)

phép của các lác gia.Ket quả nghiên cứu trong I .uận án là trung thực, khách quan và chưa dược công bô trong bâl kì công trình nào.Neu cô sự gian doi

(Luận Án Tiến Sĩ) Quan Hệ Chính Trị - Ngoại Giao, An Ninh Của Asean Với Trung Quốc Và Nhật Bản (1991 - 2010)

, tòi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.l ác giả Luận ánTrân Hữu Ti lingI.ỜI CẤM ƠNĐể hoàn thành luận án này, lời đầu tiên tôi xỉn bày tò sự biết ơn sâu

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠODẠI HỌC III ẺTRƯỜNG DẠI HỌC KHOA HỌCTRÀN HƯU TRUNG“QUAN HẸ CHÍNH TRĨ - NGOẠI GIAO, AN NINH CỬA ASEAN VÓÌ TRUNG QỦÓC VẢ NHẠT BAN

(Luận Án Tiến Sĩ) Quan Hệ Chính Trị - Ngoại Giao, An Ninh Của Asean Với Trung Quốc Và Nhật Bản (1991 - 2010)hư thực hiện Luận án.A - Tôi xin chân thành cám ơn Ban Giám đốc, r*. Ban đào tạo Sau đại học, BGH Trường Đại họcKhoa học, Phòng Sau đại học, BCN Khoa

Lịch sử Trường Đại học Khoa học và quý thầy cô giáo hai Khoa Lịch sử của Trường Đại học Khoa học và Đại học Sư phạm Huế đã hết lòng giúp đỡ tôi trong (Luận Án Tiến Sĩ) Quan Hệ Chính Trị - Ngoại Giao, An Ninh Của Asean Với Trung Quốc Và Nhật Bản (1991 - 2010)

quá trình học tập và thực hiện Luận án.Nhân đày, tôi cũng xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến lãnh đạo và cán bộ Viện nghiêncứu Đòng Nam Á, Viện ng

(Luận Án Tiến Sĩ) Quan Hệ Chính Trị - Ngoại Giao, An Ninh Của Asean Với Trung Quốc Và Nhật Bản (1991 - 2010)

hiên cứu Đòng BắcTôi xin trân trọng cám ơn BGH Trường Đại học Phú Xuân, BCN Khoa Xã hội và Nhàn vàn đã tạo điều kiện cho tôi học tập và thực hiện Luận

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠODẠI HỌC III ẺTRƯỜNG DẠI HỌC KHOA HỌCTRÀN HƯU TRUNG“QUAN HẸ CHÍNH TRĨ - NGOẠI GIAO, AN NINH CỬA ASEAN VÓÌ TRUNG QỦÓC VẢ NHẠT BAN

(Luận Án Tiến Sĩ) Quan Hệ Chính Trị - Ngoại Giao, An Ninh Của Asean Với Trung Quốc Và Nhật Bản (1991 - 2010)i trong suốt quá trình học tập và thực hiện Luận án.Tác giàTrần Hữu TrungDANH MỤC MÉT TÁTViết tắtTiêng AnhTiêng ViệtADBAsian Development BankNgân hãng

Phát triền châu ÁADMMASEAN Defence Ministers MeetingHội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN (Luận Án Tiến Sĩ) Quan Hệ Chính Trị - Ngoại Giao, An Ninh Của Asean Với Trung Quốc Và Nhật Bản (1991 - 2010)

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠODẠI HỌC III ẺTRƯỜNG DẠI HỌC KHOA HỌCTRÀN HƯU TRUNG“QUAN HẸ CHÍNH TRĨ - NGOẠI GIAO, AN NINH CỬA ASEAN VÓÌ TRUNG QỦÓC VẢ NHẠT BAN