KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Áp Dụng Pháp Luật Hình Sự Đối Với Tội Cướp Tài Sản Từ Thực Tiễn Tỉnh Bình Phước

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         74 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Áp Dụng Pháp Luật Hình Sự Đối Với Tội Cướp Tài Sản Từ Thực Tiễn Tỉnh Bình Phước

(Luận Văn Thạc Sĩ) Áp Dụng Pháp Luật Hình Sự Đối Với Tội Cướp Tài Sản Từ Thực Tiễn Tỉnh Bình Phước

p ...........................1.................

(Luận Văn Thạc Sĩ) Áp Dụng Pháp Luật Hình Sự Đối Với Tội Cướp Tài Sản Từ Thực Tiễn Tỉnh Bình Phước VÓI TỌI CƯỚP TÀI SẤN Từ THỰC TIỂN TỈNH BÌNH PHƯỚCLUẬN VÃN THẠC sĩ LUẬ T IỈỌCHÀ NỘI. 2020ItVIỆN HÀN LÂMKHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘ

IVÔ THÀNH PHƯỚCÁP DỤNG PHÁP LUẬT HÌNH sụ ĐÓI VỚI TỌI CƯỚP TÀI SÂN Từ THỰC TIỀN TỈNH BÌNH PHƯỚCNgành: Luật Hình Sự và Tố Tụng Hình Sự Mãsố:838OIO4LUẬN (Luận Văn Thạc Sĩ) Áp Dụng Pháp Luật Hình Sự Đối Với Tội Cướp Tài Sản Từ Thực Tiễn Tỉnh Bình Phước

VĂN THẠC sỉ LUẬT HỌCNGƯỜI HƯỚNG DÀN KHOA HỌC:TS. PHAN ANH TUÁNHÀ NỘI. 2020lìítLỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan luận văn “Áp dụng pháp luật hình sự đỗi với

(Luận Văn Thạc Sĩ) Áp Dụng Pháp Luật Hình Sự Đối Với Tội Cướp Tài Sản Từ Thực Tiễn Tỉnh Bình Phước

tội cướp tài sân từ thực liễn tinh Bình Phước". Đây là công trình nghiên cứu khoa học cua lôi. Các số liệu và trích dần trong luận văn dám báo trung

p ...........................1.................

(Luận Văn Thạc Sĩ) Áp Dụng Pháp Luật Hình Sự Đối Với Tội Cướp Tài Sản Từ Thực Tiễn Tỉnh Bình Phước ĐẲU...................................1NHÙNG VÁN ĐẺ LÝ LUẬN VẺ ÁP DỤNG PHÁP LUẬT HÌNH sự VỀTỘI CƯỚP TÀI SÀN..........................................

.6I. I. Những vẩn đề lý luận về lội cướp tài sân..................................61.1.1.Khái niệm lội phạm trong Bộ luật Hình sự (sau đây viết gọn là (Luận Văn Thạc Sĩ) Áp Dụng Pháp Luật Hình Sự Đối Với Tội Cướp Tài Sản Từ Thực Tiễn Tỉnh Bình Phước

BLHS) Việt Nam 61.2.Phân biệt lội cướp lài sân với một sổ lội phạm khác trong Luật hình sự Việt Nam 111.3.Những vấn để lý luận về áp dụng pháp luậl h

(Luận Văn Thạc Sĩ) Áp Dụng Pháp Luật Hình Sự Đối Với Tội Cướp Tài Sản Từ Thực Tiễn Tỉnh Bình Phước

ình sự đối với lội cướp lài sân.151.4.Các yếu tố tác động đến áp dụng pháp luật hình sự đối với tội cướp lài sân.18Chương 2...........................

p ...........................1.................

p ...........................1.................