KHO THƯ VIỆN 🔎

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác marketing tại công ty tnhh tuấn châu

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     WORD
Số trang:         98 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác marketing tại công ty tnhh tuấn châu

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác marketing tại công ty tnhh tuấn châu

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢN LÝ VÀ CÔNG NGHỆ HẢI PHÒNGHPUISO 9001:2015KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆPNGÀNH : MARKETINGSinh viên: Nguyên Thị Xuân Thư

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác marketing tại công ty tnhh tuấn châu ưGiảng viên hướng dẫn: Ths. Cao Thị Hồng HạnhHẢI PHÒNG - 2020Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢN LÝ VÀ CÔNG NGHỆ HÁI PHÒNGMỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẢM

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC MARKETING TẠI CÔNG TY TNHH TUÃN CHÂUKHÓA LUẬN TÕT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: MARKETINGSinh viênGiáng viên hướng dàn: Nguyê Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác marketing tại công ty tnhh tuấn châu

n Thị Xuân Thư: ThS. Cao Thị Hông HạnhuÀĩ nunvrBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢN LÝ VÀ CÔNG NGHỆ HẢI PHÒNGNHIỆM VỤ ĐÊ TÀI TỐT NGHIỆPSinh viên:

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác marketing tại công ty tnhh tuấn châu

Nguyền Thị Xuân ThưMà SV: 1612407013Lớp : QT2001MNgành : MarketingTên đê tài: Một số giái pháp nhằm hoàn thiện công tác marketing tạiCôngTyTNHH Tuân

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢN LÝ VÀ CÔNG NGHỆ HẢI PHÒNGHPUISO 9001:2015KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆPNGÀNH : MARKETINGSinh viên: Nguyên Thị Xuân Thư

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác marketing tại công ty tnhh tuấn châu bản vê Marketing, đặc điếm vai trò của Marketing trong doanh nghiệp và các chính sách giải pháp marketing.Vê thực tiên:•Tìm hiếu vê hoạt động kinh doa

nh tại công ty TNHH Tuấn Châu•Tìm hiếu vê thực trạng hoạt động Marketing trong doanh nghiệp, nhận diện một số thách thức, khó khăn tồn đọng trong hoạt Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác marketing tại công ty tnhh tuấn châu

động marketing của công ty.•Đê xuãt một số giải pháp nhâm nâng cao hiệu quả hoạt động marketing tại công ty TNHH Tuấn Châu trong thời gian tới

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢN LÝ VÀ CÔNG NGHỆ HẢI PHÒNGHPUISO 9001:2015KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆPNGÀNH : MARKETINGSinh viên: Nguyên Thị Xuân Thư

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢN LÝ VÀ CÔNG NGHỆ HẢI PHÒNGHPUISO 9001:2015KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆPNGÀNH : MARKETINGSinh viên: Nguyên Thị Xuân Thư