KHO THƯ VIỆN 🔎

Nghiên cứu phát triển anten trạm gốc trong nhà cho hệ thống thông tin vô tuyến 5g

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         127 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Nghiên cứu phát triển anten trạm gốc trong nhà cho hệ thống thông tin vô tuyến 5g

Nghiên cứu phát triển anten trạm gốc trong nhà cho hệ thống thông tin vô tuyến 5g

BÔ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỌILÊ THỊ CẢM HÀNGHIÊN cứu PHÁT TRIẺN AN TEN TRẠM GÓC TRONG NHÀ C HO HẸ THÕNG THÔNG TIN VÔ TUYẾN 5G

Nghiên cứu phát triển anten trạm gốc trong nhà cho hệ thống thông tin vô tuyến 5gGLUẬN ÁN TIẾN SỈ KỸ THUẬT VIỀN THÔNGHà Nội - 2022BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG DẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘILÊ THỊ CẢM HÀNGHIÊN CỨU PHÁT TRIẺN ANTEN TRẠM GÓ

C TRONG NHÀ CHO HẸ THÕNG THÔNG TIN VỎ TƯYÉN 5GNgành: Kỳ thuật viền thòng Mà số: 9520208LUÂN ÁN TIÉN Sỉ KỸ THUẶT VIẺN THÔNGNGƯỜI HƯỚNG DẲN KHOA HỌC:1.P Nghiên cứu phát triển anten trạm gốc trong nhà cho hệ thống thông tin vô tuyến 5g

GS.TS. NGUYỄN XUÂN QUYÊN2.TS. TẠ SƠN XUẤTHà Nội - 2022LỜI CAM ĐOANTòi xin cam đoan răng các kết quà khoa học được trinh bày trong luận án này là thành

Nghiên cứu phát triển anten trạm gốc trong nhà cho hệ thống thông tin vô tuyến 5g

quà nghiên cứu cùa bàn thân tòi trong suốt thời gian làm nghiên cứu sinh. Các kết quả trình bày trong luận án Là trung thực và chưa từng được các tác

BÔ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỌILÊ THỊ CẢM HÀNGHIÊN cứu PHÁT TRIẺN AN TEN TRẠM GÓC TRONG NHÀ C HO HẸ THÕNG THÔNG TIN VÔ TUYẾN 5G

Nghiên cứu phát triển anten trạm gốc trong nhà cho hệ thống thông tin vô tuyến 5g khoa họcTác giá luận ánLỜI CẢM ƠNTrong quá trinh học tập. nghiên cứu và hoàn thành luận án. nghiên cứu sinh đà nhận được nhiều sự giúp đờ và hồ trợ q

uý báu.Đầu tiên, nghiên cứu sinh xin gưi lời cảm ơn sâu sac đến tập the hướng dần là PGS.TS. Nguyễn Xuân Quyền và TS. Tạ Sơn Xuất đà dành nhiều thời g Nghiên cứu phát triển anten trạm gốc trong nhà cho hệ thống thông tin vô tuyến 5g

ian, tâm huyết dế trực tiếp hướng dẫn khoa học. dinh hướng, tạo động lực cho nghiên cửu sinh trong quá trinh nghiên cứu và hoàn thành luận án.Bên cạnh

Nghiên cứu phát triển anten trạm gốc trong nhà cho hệ thống thông tin vô tuyến 5g

đó. nghiên cứu sinh xin chân thành câm ơn ban lành đạo và các thầy cò Khoa Kỳ thuật & Công nghệ. Trường Đại học Quy Nhơn đà tạo moi điều kiện thuận l

BÔ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỌILÊ THỊ CẢM HÀNGHIÊN cứu PHÁT TRIẺN AN TEN TRẠM GÓC TRONG NHÀ C HO HẸ THÕNG THÔNG TIN VÔ TUYẾN 5G

Nghiên cứu phát triển anten trạm gốc trong nhà cho hệ thống thông tin vô tuyến 5gau đại học thuộc Phòng Đào tạo. trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đã luôn giúp dờ về mặt chuyên môn. đo dạc thực nghiệm vã hồ trợ các thu tục trong quá

trình học tập. hoàn thành luận án.Qua đây. nghiên cứu sinh cùng xin gửi lời câm ơn chân thành đến các thành viên nhóm nghiên cứu thuộc CRD - Lab. nhóm Nghiên cứu phát triển anten trạm gốc trong nhà cho hệ thống thông tin vô tuyến 5g

nghiên cửu sinh, các bạn bè và đồng nghiệp đà quan tâm giúp đờ. động viên trong thời gian vừa qua.Cuối cùng, xin được dành nhừng tình câm yêu quý nhấ

Nghiên cứu phát triển anten trạm gốc trong nhà cho hệ thống thông tin vô tuyến 5g

t đến các thành viên trong gia đinh, chồng và hai con trai đà luôn là động lực. luôn tạo mọi điều kiện thuận lơi. động viên, hồ trơ nghiên cứu sinh về

BÔ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỌILÊ THỊ CẢM HÀNGHIÊN cứu PHÁT TRIẺN AN TEN TRẠM GÓC TRONG NHÀ C HO HẸ THÕNG THÔNG TIN VÔ TUYẾN 5G

Nghiên cứu phát triển anten trạm gốc trong nhà cho hệ thống thông tin vô tuyến 5g.....................................................iLỜI CẤM ƠN...........................................................iiMỤC LỤC..................

...........................................iiiDANH MỤC CÁC CHỬ VIẾT TẢT............................................vi Nghiên cứu phát triển anten trạm gốc trong nhà cho hệ thống thông tin vô tuyến 5g

BÔ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỌILÊ THỊ CẢM HÀNGHIÊN cứu PHÁT TRIẺN AN TEN TRẠM GÓC TRONG NHÀ C HO HẸ THÕNG THÔNG TIN VÔ TUYẾN 5G