KHO THƯ VIỆN 🔎

Tiểu luận Báo cáo chuyên đề học phần Phân tích thiết kế hướng đối tượng: Phân tích thiết kế hệ thống quản lý siêu thị điện máy

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     WORD
Số trang:         66 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Tiểu luận Báo cáo chuyên đề học phần Phân tích thiết kế hướng đối tượng: Phân tích thiết kế hệ thống quản lý siêu thị điện máy

Tiểu luận Báo cáo chuyên đề học phần Phân tích thiết kế hướng đối tượng: Phân tích thiết kế hệ thống quản lý siêu thị điện máy

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN Lực KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TINĐỘI HỌCĐIẼn LựcELECTRIC POWER UNIVERSITYBÁO CÁO CHUYÊN ĐÈ HỌC PHẦNPHÂN TÍCH THIẾT KỄ HƯỚNG ĐÕI TƯỢNGĐÈ

Tiểu luận Báo cáo chuyên đề học phần Phân tích thiết kế hướng đối tượng: Phân tích thiết kế hệ thống quản lý siêu thị điện máyÈ TÀI: PHÂN TÍCH THIẾT KỂ HỆ THÕNG QUÁN LÝ SIÊU THỊ ĐIỆN MÁYSinh viên thực hiệnMã sinh viênGiàng viên hướng dẫnNgànhChuyên ngànhLớp: NGUYÊN PHƯƠNG NAM

: 18810310146: LÊ THỊ TRANG LINH: CÔNG NGHỆ THÒNG TIN: CÔNG NGHỆ PHẦN MÈM: D13CNPM2: 2018-2022năm 2019KhóaHà Nội, thángPHIẾU CHẪM ĐIẾMSinh viên thực h Tiểu luận Báo cáo chuyên đề học phần Phân tích thiết kế hướng đối tượng: Phân tích thiết kế hệ thống quản lý siêu thị điện máy

iện:Họ và tênChữ kýGhi chúGiàng viên chẩm:Họ và tênChừ kýGhi chúGiàng viên chấm 1 :Giàng viên chấm 2 :MỤC LỤCPHIẾU CHẪM ĐIỂM..................’.......

Tiểu luận Báo cáo chuyên đề học phần Phân tích thiết kế hướng đối tượng: Phân tích thiết kế hệ thống quản lý siêu thị điện máy

.................................2MỤC LỤC...................................................................3LỜI CẢM ƠN...............................

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN Lực KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TINĐỘI HỌCĐIẼn LựcELECTRIC POWER UNIVERSITYBÁO CÁO CHUYÊN ĐÈ HỌC PHẦNPHÂN TÍCH THIẾT KỄ HƯỚNG ĐÕI TƯỢNGĐÈ

Tiểu luận Báo cáo chuyên đề học phần Phân tích thiết kế hướng đối tượng: Phân tích thiết kế hệ thống quản lý siêu thị điện máy.................................91.1.Mô tả bài toán....................................................9

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN Lực KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TINĐỘI HỌCĐIẼn LựcELECTRIC POWER UNIVERSITYBÁO CÁO CHUYÊN ĐÈ HỌC PHẦNPHÂN TÍCH THIẾT KỄ HƯỚNG ĐÕI TƯỢNGĐÈ