KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận văn thạc sĩ) Quản lý di tích di tích lịch sử văn hoá đền chùa Thái, xã Trấn Dương, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         158 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận văn thạc sĩ) Quản lý di tích di tích lịch sử văn hoá đền chùa Thái, xã Trấn Dương, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng

(Luận văn thạc sĩ) Quản lý di tích di tích lịch sử văn hoá đền chùa Thái, xã Trấn Dương, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng

BỌ GIẢO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠM N GHẸ THI ẠT TRUNG ƯƠNGNGUYÊN THỊ PHƯƠNG NGỌC • ♦QUÂN LÝ Dĩ TÍCH LỊCH sử - VĂN ĨĨOẤ ĐỀN - CHÙA THÁI, XẢ T

(Luận văn thạc sĩ) Quản lý di tích di tích lịch sử văn hoá đền chùa Thái, xã Trấn Dương, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải PhòngTRÁN DUONG, IIĨTYẸN VTNTT BẢO, TĨTÀNĨĨ PĨĨÓ ĨTẤĨ PHÒNGLUẶN VÃN THẠC sĩ QUẤN LÝ VĂN HÓA Khóa 5 (2016- 2018)Hà Nội, 2019BỌ GIÁO Dực VÀ ĐẢO TẠOTRƯỜNG ĐẠI

HỌC sư PHẠM NGHẸ THI ẠT TRƯNG ƯƠNGNGUYỀN THỊ PHƯƠNG NGỌCQUẢN LÝ Dl TÍCH LỊCH SỬ-VĂN HOẤ DẺN - CHÙA TTTẤĨ, XÃ TRẤN DƯƠNG, HUYỆN V ÌNH BẢO, THÀNH PHÓ H (Luận văn thạc sĩ) Quản lý di tích di tích lịch sử văn hoá đền chùa Thái, xã Trấn Dương, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng

AI PHÒNGLUẬN VÀN THẠC Sĩ Chuyên ngành: Quàn lý văn hóa Mã số: 8319042Người hướng dần khoa học: GS.TS. Bùi Quang ThanhHà Nội, 2019LỜI CAM DOANTỏi xin c

(Luận văn thạc sĩ) Quản lý di tích di tích lịch sử văn hoá đền chùa Thái, xã Trấn Dương, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng

am đoan de tài “Quản lý di tích di tích lịch sứ - văn hoá dền - chùa Thái, xà Tran Dưưng, huyện Vinh Bão, thành pho Hãi Phòng” là công trinh nghiên cứ

BỌ GIẢO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠM N GHẸ THI ẠT TRUNG ƯƠNGNGUYÊN THỊ PHƯƠNG NGỌC • ♦QUÂN LÝ Dĩ TÍCH LỊCH sử - VĂN ĨĨOẤ ĐỀN - CHÙA THÁI, XẢ T

(Luận văn thạc sĩ) Quản lý di tích di tích lịch sử văn hoá đền chùa Thái, xã Trấn Dương, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòngn đều được ghi rò lại phan lài liệu tham kháo và phụ lục trong luận vãn.Tói xin chịu trách nhiệm hoàn loàn V C lời cam đoan này.Há Nội, ngày tháng nám

20 Ị 9l ác giăNguyễn Thị Phương NgọcDANH MỤC CHỪ MÉT TẤTBỌL DT:Ban quàn lý di tíchBQLDT&DLTC: BTC:Ban quan lý di lích và danh lam thang canh Ban tố c (Luận văn thạc sĩ) Quản lý di tích di tích lịch sử văn hoá đền chùa Thái, xã Trấn Dương, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng

hứcDLTC:Danh lam thang canhDSVH:Di san văn hóaNxb:Nhà xuất bảnQLNN:Quan lý nhà nướcUBND:Lý ban nhân dânVH&TT:Vãn hoá và Thông tinVILTT& DL:Vãn hoả, Ih

(Luận văn thạc sĩ) Quản lý di tích di tích lịch sử văn hoá đền chùa Thái, xã Trấn Dương, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng

ề thao và Du lịchXHH:Xà hội hóaMỤC LỤCMỚ DÂU....................................................................1('hương 1: KHẢI QUÁT CHUNG VÉ DI TÍCH

BỌ GIẢO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠM N GHẸ THI ẠT TRUNG ƯƠNGNGUYÊN THỊ PHƯƠNG NGỌC • ♦QUÂN LÝ Dĩ TÍCH LỊCH sử - VĂN ĨĨOẤ ĐỀN - CHÙA THÁI, XẢ T

BỌ GIẢO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠM N GHẸ THI ẠT TRUNG ƯƠNGNGUYÊN THỊ PHƯƠNG NGỌC • ♦QUÂN LÝ Dĩ TÍCH LỊCH sử - VĂN ĨĨOẤ ĐỀN - CHÙA THÁI, XẢ T