5. Wireshark Ethernet ARP ĐÁP ÁN

Add your review

14.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

14.000

5. Wireshark Ethernet ARP ĐÁP ÁN

5. Wireshark Ethernet ARP ĐÁP ÁN

fff

5. Wireshark Ethernet ARP ĐÁP ÁN

fff

5. Wireshark Ethernet ARP ĐÁP ÁN

fff

5. Wireshark Ethernet ARP ĐÁP ÁN

fff

5. Wireshark Ethernet ARP ĐÁP ÁN

fff

5. Wireshark Ethernet ARP ĐÁP ÁN

fff

BÀI TẠPTHựC HÀNH

MÔN HỌC: NHẬP MỒN MẠNG MÁY TÍNH

______________________________í__________________________í_______________________________________í_________________________________________________________

ETHERNET VÀ ARP

 • 1   Mục tiêu

 • –  Quan sát hoạt động cua Ethernet và ARP

 • 2   Bat và phân tích Ethernet frame

Ghi chú răng nếu bạn không thê chạy Wireshark trên Internet thật sự thi có thê mỡ file ethemet-ethereal-trace-1 có sần trong thư mục wireshark-traces

Thực hiện các bước sau kin có kết nối Internet:

 • –  Mớ trinh duyệt, đâm bao cache của trinh duyệt đà trống Đối với Firefox, chọn Tool ->Clear

Recent History, đánh dấu vào mục Cache.

 • –  Mớ Wireshark và bắt đầu bắt gói

 • –  Truy cập URL: lĩttp. gaia.cs.umass.edu wireshark-labsHTTP-ethereal-lab- file3.html trên

trình 5. Wireshark Ethernet ARP ĐÁP ÁN duyệt. Sau khi thòng tin của trang web đã được hiên thị đầy đu. ngưng bat gói.

 • –  Đầu tiên, tìm sổ thử tự của gói tin HTTP GET dược gửi lừ máy tinh của bạn đến

gaia.cs.umass.edu.

4                                      «h*Tal-*n*W-l>K«-1      I HO I.IUÍ

E“ m r* 4> tux» i~- >««, lx* run* 4*.

© • ầ 5. Wireshark Ethernet ARP ĐÁP ÁN ■ a Ềtxs «.«••?! Z)|(j> Si Q A E a* 9 n X M


•••’•••••           V. ■■««’»«>. SI’ HM’..«ựr» M’…………

ecerca rorii 1034, (1031? caetinaclW/rcrt. M (M) (KraM Index: 1] (KF «*Qrp<c I an: 4U]

, 1     fxniia’r; 1 (ralarlerTMAKITfrub*)

(e*»r . .      rtnftrr «11 .(relative MGumca «*•*)).        ……… …….

5. Wireshark Ethernet ARP Dap AN 4(U<vlddpx«c nt*tr I (relative M» ••-*>**> »<a<v Uflflhl JO byte

a …. cw MMW • C’ai> ter® «5*. ACM

. >|£.W wlw:’9*2*37′

(CaicvlMad «tM0R >fN 94?4»)

(Vlrcfcv >m. scaling. factor: -2 <ro rintfcw scaling

4 0act3MB: 0x7a*«jyd1iditeaa.enabled] [r&fr. polrear: .0

4    . analysis] 57WireShark Ethernet ARP dap an

• overtax if¥B*r protocol

– Vì bãi thực hành về Ethernet và ARP nên ta không cần quan tâm đến IP hoặc tầng cao hơn.


Đê Wireshark chi hiên thị các thông tin về giao thức tầng liên kết. chọn Analyze -> Enable

Protocol. Bo chọn IP hoặc IPv4 -> OK Khi đó. Wireshark sè hiên thị như sau

4

£*• 5. Wireshark Ethernet ARP ĐÁP ÁN k* 4> © • ẩ ■ a ■ X <%♦©«?£ IZI|» Q A E 8 II« M u


r«n4u*lU0 lrl1ỉtM>A«4>IUInmn«l.’-1.12< e**VM EMM*. ‘•••»*•} !** run* t»*.0al»>3. CữLT OaJ»>L CI tr O«O4>2Cứ ĩ*

ttỉ.Ul.MM


HI.UMI ỵ.Ị .41 "4:31.joc>> ..

" …… Ui. 14). 1ULl.M7> Tail                   ………..,

Ill llll/i Oi. «s .                                                 a«i»> I

5. Wireshark. Ethernet ARP ĐÁP.ÁN IJ.’UMV 0« ‘»’ 9V*WK’ >>J  _  ‘  …  ■» MilViA ựơỉ 0»3W

_______ Mj> 5»I*» Jdiee__        .  . . ->n»n UV.4H7W  >3>«z~x_.  93  433» A»J<l. ee . _ -3r3»>3.           w

uV.4Wm . _ 31M. 2ríí ê7J , _93 43 p. Wireshark.Ethernet ARP ĐÁP AN ’3»;e»

131? WW3 93 M ?3:<We4:73  9343 3» .4 W C« -3r3»>3          1314 w


aroaểcaatco Vw


Cứ rr se M r»


SJMMHW*


ane>3


w r»


-3r3»>3


1314 V


„…HVVWi<C®WsMi4 Ethlrni.ARP, .ĐJNP3^N:“4.e73*9T3»>3 … .MM*4t-3»-«»*M-M       BU. r»

»rwr 30 M. tVTM on »1r« (Ult Mt«), t//iri captAM (Utt Mt«) rrrarrrr n, v<í (»;dJ 1« a« u »• <ó>:<ĐiS9iiẹ: 44:*á>. Mt cc c«.

/1 o »f •»!   ______ .    ____’    ……… …..r_ .           .   ….._  …….. ■ .      . _

c«5tir«Ki9M ọoioem 4> af. II (K. 5. Wireshark .Ethernet ARP ĐÁP ÁN > »iỉ5i<»i4ti’f> Mtiíi cK>j9»ư3i«> af.-3 <»€>wư3i<toiỵự>> ^……..’j 91"… ….jl;/• ICVKi CiotMlly ve!*9»<<.’*i<»«5L <f*«P,ry.9cf#Pl>  ‘.    0    _ .      • TCjMcjI XntHvl4MI «44»«» cWkadCi – Jcer

CK>:<X>:39;«3:’M ’M ỈH :<C:3» •»!emfia: 00:93: 30: <3 M tl (C€:«©:35. WiresharkEthernet aRp’DARAN »;«>>;M:M>. ‘ z

7.V*………. Kbit.:. Globally.«e«ro>> ireptoryJ;  ..io            – IG bit: indrViauar»44-«>1’ (erricMt) t>v«: If<toí*»> Mtá (C.’J b>AM)

tatA ■ 4%«y4ai>y X9>3»>x>f ticCUtoc44o.,-r i4<9«2»3M…;


(9J oe

> Jcerce:


Đê trả lời các câu hói ben dưói, các bạn cân 5. Wireshark Ethernet ARP ĐÁP ÁN quan sát phân chi liêt gói tin và nội dung gói tin (cửa sô giừa và cuôi của W ireshark)

– Chọn Ethernet frame có chứa thông diệp cùa HTTP GET. Mờ rộng phần thông tin cùa Ethernet frame trong cửa sồ chi liêl gói Im. Phân nội dung cùa Ethernet frame được hiên thị trong cửa sô nội dung gói tin.

Tra lòi các cân hoi bèn dưới, dựa vào nội đung cúa Ethernet frame chứa HTTP GET. để có minh chứng cho càu Irá 5. Wireshark Ethernet ARP ĐÁP ÁN lời, các bạn cần chụp lại màn hình hoặc dùng chúc năng “Print" của wireshark: File -> Print Chọn Selected packet onlyPacket summary line

Các câu trá lời dư(h đây dựa trên file trace eihcmet-ethereal-lrace-1

 • 1. Địa chi Ethernet 48 bit cùa máy tính bạn?

Trá lời: Địa chì Ethernet 48 bit của máy tính đang dùng là: 0c:84:dc:88:dl:43

11   u.43/zu/ 5. Wireshark Ethernet ARP ĐÁP ÁN 00Mera»ci_5u:05:cr


12  0.43779200HonnalPr 88:dl:43 rerakl _5O:d5:cf


0x0800     54 IP


HonHaiPr_88:ai :4 4 0X0800


t)t) IP


 • 14  0.6487 3700 Merak1_50: d5 :cf    HonHafPr_88:dl:43 0x0800

 • 15  0.64 885700 Hor»ialPr_88:dl :43 Perak1_5O:d5:cf         0x0800

 • 16 0.75908300Merakí_50:d5:cf         HonHaiPr_88:dl:43 0x0800

 • 17 0. 75986300Merak1_50:d5:cf        HonHalPr_88:dl:4 3  0x0800


66 IP

54 5. Wireshark Ethernet ARP ĐÁP ÁN IP

60 IP

14  52 IP


18 0.76388200Meraki 5O:d5:cf


User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “5. Wireshark Ethernet ARP ĐÁP ÁN”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Thực trạng công tác quản trị nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn viễn thông phú thịnh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
40.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Nghiên cứu thành phần hóa học của cây cỏ ngọt = (STEVIA REBAUDIANA (BERTONI) HEMSLEY )
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
18.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Đề tài thảo luận tìm hiểu về phân lân vi sinh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
97.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ nghiên cứu đặc điểm cấu trúc rừng trên núi đá vôi tại huyện quản bạ tỉnh hà giang
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần may an nhơn
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Sold by
@ xcnguyen220
5. Wireshark Ethernet ARP ĐÁP ÁN
5. Wireshark Ethernet ARP ĐÁP ÁN
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart