ánh sáng và cơ thể sống

Add your review

28.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

28.000

ánh sáng và cơ thể sống

ánh sáng và cơ thể sống

fff

ánh sáng và cơ thể sống

fff

ánh sáng và cơ thể sống

fff

ánh sáng và cơ thể sống

fff

ánh sáng và cơ thể sống

fff

ánh sáng và cơ thể sống

fff


ÁNH SÁNG VÀ Cơ THE SÕNG Luận vãn tốt nghiệp

Ngành: sư PHẠM VẬT LÝ-TIN HỌC’

Giáo viên hướng dần:


Ths.GVC. Hoàng Xuân Dinh


Sinh viên thực hiện:

Hồ Mai Thanh

Mã số SVĩ 1117563

Lứp: SP Vật Lý – Tin Học

Khóa: 37


LỜI CAM ĐOAN

Tòi xin cam đoan đây là còng trình nghiên cửu do chính tòi thực hiện. Các số liệu, kết qua phân tích trong luận vãn lã hoàn toàn trung thục vã chưa từng dươc công bố trong bất kỳ còng trình nghiên cứu nào trước đây.

Mọi tham khao, trích dần đều dược chỉ rõ nguồn trong danh ánh sáng và cơ thể sống mục tài liệu tham khảo cùa luận vãn

(‘ân Thơ, ngày 19 tháng 04 nám 2015 Tác gia

IIỒ Mai Thanh

MỤC LỤC

Phần MỞ ĐÁU

PhầnNỌI DƯNG

Chương 1: QUANG HÌNH HỌC’

Chương 2: MẢT VÁ CÁC DỤNG cụ BÕ TRỢ

Chương 3 : BÁN CHẢ I CỨA ÁNH SÁNG

3.1.…………………………………………………………………………………………………………..

ánh sáng và cơ thể sống rhuyêl sóng điện lừ VC hãn chầl cùa ánh sáng

Chương 4: I Ác DỤNG (’úA ÁNH SÁNG LÊN cơ TH É SÓNG

Chương 5: ÁNH SÁNG VÀ TÁC DỤNG CHỪA BỆNH

 • 5.1.1.  Một sổ phát triển mới trong việc chuẩn doán bệnh và kỳ thuật mói trong V học trị

liệu

 • 5.1.2. Các phương pháp điều tri bệnh da bang ánh sáng………………… ánh sáng và cơ thể sống 56

5.1.3.1……………………………………………………………………………………………………………

Khái niệm về IPL (Intense Pused Light)

5.1.3.2……………………………………………………………………………………………………………

ứng dụng cúa IPL trong điều trị thầm mỳ

TÀI LIẸU TIIAM KHAO

PHỤ LỤC

Phần MÒ ĐÀU

 • 1. LÝ DO CHỌN DÈ TÀI ánh sáng và cơ thể sống

Trái đất sẽ như thế nào khi không có sự chiếu sáng cùa mặt trời? sự sống sẽ không tổn tại. Con người không có ánh sáng sẽ như thế não? Sè không nhìn dược mọi vật xung quanh, sỗ không the tòng hop được vitamin l)….cây xanh không có ánh sáng sỗ như the não? Không thể nào quang hợp dtrợc [2]. Đó chinh Là quy luật cùa tự nhiên. rò ràng vai trò cua ánh sáng đối VỚI cơ thè sống Lã ánh sáng và cơ thể sống quan trọng không thê thay thế dược. Để tài này khái quát được bán chài của ánh sáng và nhửng tác dụng của ánh sáng đôi với cơ thê sống, qua đõ ta có thê hiếu rò về ánh sáng dể có thè vận dụng phục vụ cho nhu cầu trong cuộc song.

 • 2. MỤC DÍCĨĨ CỦA DẺ TÀI

Tim hiếu ban chất cùa ánh sáng vã tác dụng cua ánh sáng dối với cơ thê sống. Qua dó la có thè ứng dụng ánh sáng một cách lôl hon ánh sáng và cơ thể sống vào cuộc sòng như chừa bệnh ( chông bệnh cõi xương, vay nến. tiêu diệt một số loại vi khuẩn..),sứ dụng một cách tốt hơn nguồn năng lượng ánh sáng, hiểu rò dược nguyên lý cua các loại kính, sứa các tật quang hình

 • 3. GIÓI HẠN CỦA DẺ TÀI

Dê lài chi lìm hiều trên các lài liệu vả Internet chứ không đi vào thực lề.

 • 4. PTĨƯƠNG PHÁP VÀ PTTƯƠNG TTẸN Tĩĩực ĨĨTẸN

Phương pháp thực hiện lã phân tích và tòng hợp tài ánh sáng và cơ thể sống liệu.

 • 5. CẤC BƯỚC THỤC HIỆN

Nhận đề lài

 • –  Thu thập tãi liệu và lập dề cương

Vici luận vãn

 • –  Hoàn chinh luận vãn

Báo cáo luận vãn

Phần NỘI DUNG

Chương 1: QUANG HÌNH HỌC

 • 1.1. CẤC ĐỊNH LUẬT cơ BẤN CỦA QUANG HÌNH HỌC.

 • 1.1.1.  Định luật về sự truyền thang cua ánh sáng

NỘI dung cùa định luật: "Trong một môi trường trong suốt, dồng tinh vã đãng hướng ánh sáng truyên theo đường thảng". Khi ánh sáng và cơ thể sống nghiên cửu hiện lượng nhiêu xạ. cụ thê là khi ánh sáng truyền qua lồ 11110 hoặc gặp chướng ngại vật kích thước nho cờ bước sóng ánh sán g thi định luật này không còn dũng nừa. Qua dó ta thầy dược phạm vi ứng dụng cua định luậl vê sự truyền thăng của ánh sáng, fl]

ỉ. 1.2. Dinh luật vẻ tác dụng độc lập cùa các chúm tia sáng

NỘI dung của định luật : " l ác dụng cùa các chùm lia ánh sáng và cơ thể sống sáng khác nhau ihi độc lập với nhau . Có nghĩa là tác dụng cùa một chùm sáng này không phụ thuộc vào sự có mặt cua các chùm lia sáng khác. Nhưng khi lỗ khá nhó,độ rọi ớ một điềm Iren màn có thê thay đôi rò rệt tùy theo kích thước cùa lỗ vi các chùm sáng không còn độc lập với nhau mà có thể giao thoa với nhau, do dó tăng cường lần nhau hoặc lãm yếu lần nhau. Do dó dinh luật này chi mang ánh sáng và cơ thể sống lính gân đúng. Khi hai chùm sáng giao ihoa tính độc lập cùa chùm sáng bị phá vờ. nhưng do ta dùng các quang cụ dè tạo ánh thì chúng ta sư dụng chũm sáng rộng khi lạo ánh SC không có giao

ihoa hay nói kh diêm cua từng vật, cho nên trong quang cụ ta dộc lập cùa các chùm tia.

ác him là sự giao ihoa khi đó cho la ảnh hoãn toàn có thê áp dụng dụih luật về sự


 • 1.1.3. Định luật phán xạ ánh sáng

Nếu tia sáng truyền từ mòi tiưởng quang học này sang môi trưìmg quang học khác thì lại mặt phân ánh sáng và cơ thể sống giói cùa hai môi trường, lia sáng bị phân xạ hoàn toàn hay một phần và tuân theo định luật phân xạ ánh sáng sau đầy:

Hình 1.1: Phán xạ ánh sáng


 • –  Tia tới vã tia phan xạ cũng nẳtn trong mặt phăng với pháp luycn của mặt phán xạ vè lù điếm tói.

 • – Góc phan xạ bằng góc tới 4 ỉỵ

 • – ria lới và tia phàn xạ có lính thuận nghịch (Hình 1.1)

 • 1.1.4. Dịnh luật khúc xạ ánh sáng ánh sáng và cơ thể sống

Nêu một tia sáng tới mật phân giới cúa hai môi trường đắng hướng mà truyền sang môi trường thứ hai thì nó tuân theo định luật khúc xạ ánh sáng sau dây:

GVHD: Ths. Hoàng Xuân Dinh

2

SVTH: HỒ Mai Thanh

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “ánh sáng và cơ thể sống”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ tăng cường kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại công ty cổ phần petec bình định
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
CHU TRÌNH CHUYỂN HÓA LƯU HUỲNH
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
14.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ phát triển dịch vụ hóa đơn điện tử vnpt – invoice trên địa bàn tỉnh bắc giang
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ tích hợp liên môn trong dạy học nội dung sinh lý thực vật sinh học 11 trung học phổ thông
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Sold by
@ xcnguyen220
ánh sáng và cơ thể sống
ánh sáng và cơ thể sống
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart