Báo cáo kiến tập thực tế điện tử viễn thông tên quy trình lắp đặt thiết bị 3g nokia 2

98.000

Category:

Báo cáo kiến tập thực tế điện tử viễn thông tên quy trình lắp đặt thiết bị 3g nokia 2

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Báo cáo kiến tập thực tế điện tử viễn thông tên quy trình lắp đặt thiết bị 3g nokia 2

Báo cáo kiến tập thực tế điện tử viễn thông tên quy trình lắp đặt thiết bị 3g nokia 2

fff

Báo cáo kiến tập thực tế điện tử viễn thông tên quy trình lắp đặt thiết bị 3g nokia 2

fff

Báo cáo kiến tập thực tế điện tử viễn thông tên quy trình lắp đặt thiết bị 3g nokia 2

fff

Báo cáo kiến tập thực tế điện tử viễn thông tên quy trình lắp đặt thiết bị 3g nokia 2

fff

Báo cáo kiến tập thực tế điện tử viễn thông tên quy trình lắp đặt thiết bị 3g nokia 2

fff

Báo cáo kiến tập thực tế điện tử viễn thông tên quy trình lắp đặt thiết bị 3g nokia 2

fff

TRƯỜNG CAO DÂNG CNTT HỪƯ NGHỊ VIỆT HÀN KHOA CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỨ VIỄN THÔNGBÁO CÁO KIẾN TẬP THỰC TẾ Ị

ĐIỆN Tử – VIỀN THÔNG


7


Tên:

QUY TRÌNH LẮP ĐẶT THIỄT BỊ 3G NOKIA

Sinh viên        : Lê Văn Hòa

Mã sinh viên : CCVT15A006

GVHD          : Trân Thị Trà Vinh

Đa Nằng -26 / Báo cáo kiến tập thực tế điện tử viễn thông tên quy trình lắp đặt thiết bị 3g nokia 2 05 /2017

PHĂN MỞ ĐĂƯ

Nhâm cùng cố kiến thức ờ trường cùng như kiến thức mà tôi đã học được tại công ty. Vì thế hôm nay tôi viết bài báo cáo này nói tống quan về công ty và đơn vị mà chúng tôi đã được thực tập.

Và với cách học từ xưa đến nay sử dụng sách giáo khoa giãy và ghi chép tay là chủ yêu, người học không hiếu hết được bản chãt của vãn đê, mọi thứ chủ yếu dựa Báo cáo kiến tập thực tế điện tử viễn thông tên quy trình lắp đặt thiết bị 3g nokia 2 trên suy nghi cá nhân, không thực (ế và khó hiếu làm giàm hứng thú, thành tích học tập. Vì vậy vừa rồi nhà trường đà tổ chức cho tât cả các sinh viên khóa chín có hai tuần kiên tập đầy sự thực tế và ý nghía.

Em xin chân thành càm ơn anh chị tại Công ty cố phần dịch vụ kỹ thuật viền thông (TST) đà nhiệt tình chi dân và giúp đờ em có thế hoàn thành quá trình thực tập một cách Báo cáo kiến tập thực tế điện tử viễn thông tên quy trình lắp đặt thiết bị 3g nokia 2 tốt nhất. Do kiến thức và kinh nghiệm còn hạn chẽ nên bài báo cáo có thế không tránh khỏi nhừng thiêu sót. Em rất mong nhận được đóng góp của cô giáo và các cô chú, anh chị trong Công ty đẽ bài báo cáo của em được hoàn thiện hơn.

MỤC LỤC PHÀN MỜ ĐÀU…………………………….? ….

MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH ÀNH

PHÀN 1. TÌM HIẼU TÕNG QUAN VỀ ĐƠN VI THỰC TẬP

  • 1.1.  Báo cáo kiến tập thực tế điện tử viễn thông tên quy trình lắp đặt thiết bị 3g nokia 2 Cơ

cấu tõ chức

PHÀN 2. TÌM HIẼU VỀ TRANG THIẼT BI 3G NOKIA

PHẦN 3. TÌM HIẾU VỀ QUY TRÌNH LẮP ĐẶT THIẾT BI. 3G NOKIA

  • 3.1. Các yêu càu liên quan đến quy trình Báo cáo kiến tập thực tế điện tử viễn thông tên

quy trình lắp đặt thiết bị 3g nokia 2 lâp đặt

bước lâp đặt trạm nhà xây và SHELTER

bước lâp đặt trạm ENCLOSURE

  • 3.2.3.  Bào dường sừa chừa Báo cáo kiến tập thực tế điện tử viễn thông tên quy trình lắp

đặt thiết bị 3g nokia 2 thiết bị

PHÀN 4. KẾT LUẬN

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hinh 1 Câu cáp

Hĩnh 2 Rack lú nguồn

Hĩnh 3 Rack lú nguồn

Hĩnh 4 Rack acquy

Hĩnh 5 SM module, ovp, DDF

Hình 6 SM module, OVP, DDF

ĩ Tình 7 SM module, OVP, DDF

Hình 8 cáp nguòn

ĩ Tình 9 cáp nguồn Báo cáo kiến tập thực tế điện tử viễn thông tên quy trình lắp đặt thiết bị 3g nokia 2

Hình 10 Khôi SM

Hình 11 Khôi SM

Hình 12 câu cáp

Hình 13 Cáp cành báo

Hình 14 dây cáp

Hình 15 Hướng đi cáp

Hình 16 Cáp nối đãt

Hình 17 Tủ enclosure

Hình 18 Máy nguồn

Hình 19 Dây RF

Hình 20 Bum gá

Hình 21 anten

Hình 22 module RF20 Báo cáo kiến tập thực tế điện tử viễn thông tên quy trình lắp đặt thiết bị 3g nokia 2

Hinh 23 Jumper

Hĩnh 24 Hướng chéo jumper

Hĩnh 25 Dây quang

Hĩnh 26 kẹp cáp

Hĩnh 27 kẹp cáp

Hĩnh 28 kẹp cáp

Hĩnh 29 Trạm enclosure

Hình 30 Khôi acquy

Hình 31 Khõi nguồn

Hình 32 Khối SM

Hình 33 Khối DDF

Hình 34 ĩ.ắp cáp

Hình 35 Cuộn dây quang

Báo cáo kiến tập thực tế điện tử viễn thông tên quy trình lắp đặt thiết bị 3g nokia

2 PHẦN 1. TÌM HIẼƯ TÕNG QUAN VỀ BƠN VỊ THỰC

TẬP 1.1. quan kiến tập

Tên cơ quan: Công ty cỗ phần dịch vụ kỳ thuật vièn thông – chi nhánh miên Trung

Địa chi: 855 Nguyền Hừu Thọ – Khuê Trung – Cấm Lệ – Đà Nằng

Website: http://www.tst.com.vn

  • 1.2. Cơ cấu tô chức

  • 1.3. Quy chẽ và nguyên tâc làm việc

Thời gian làm việc:

Sáng bắt Báo cáo kiến tập thực tế điện tử viễn thông tên quy trình lắp đặt thiết bị 3g nokia 2 đầu 8h, nghi Hh30

Chiều bắt đầu 1311. nghi 17h00

Tác phong làm việc:

Tác phong gọn gàng trong văn phòng.

Mặc đô bảo hộ đúng quy cách trong công trường.

An toan lao động và phòng cháy chừa cháy.

  • 1.4. Lĩnh vực hoạt động, vị tri và phạm vi công việc tìm hiếu

Chuyên cung cấp các dịch vụ kỹ thuật Viên thông. Bào dường, lâp đặt, xây lâp các công trình viẽn thông cho VNPT, Mobifone Báo cáo kiến tập thực tế điện tử viễn thông tên quy trình lắp đặt thiết bị 3g nokia 2 , Viễn thông các tỉnh.

Tìm hiếu về phòng kỳ thuật.

PHĂN 2. TÌM HIẾU VỀ TRANG THIẾT BỊ 3G NOKIA

  • 2.1. Các nguyên vật liệu lầp đặt

– Nguyên vật liệu lắp đặt thiết bị 3G NOKIA:

<<<123>>>

No.

ITEM CODE

DESCRIPTION

Quantity

Unit

-lexi Multiradio 10 BTS (FRGT&FSMF) (2100 MHz)

=lexi Multiradio 10 BTS (FRGT&FSMF) (2100 MHz) HW

Báo cáo kiên

tập thực tê

1

472181A

:SMF System Module

1

2

472311A

:TIF Transport PDH / Ethernet

1

3

470149A

-MFA FLEXI MOUNTING KIT FLOOR/WALƯPOLE

2

4

471649A

:PKA Flexi Pole Kit

2

5

470316A

EMHA FLEXI EDGE MECHANICAL 3U UNIT

1

6

470239A

-MCA FLEXI 3U MOUNTING COVERS FRONT/BACK

1

7

472285A

:SES Flexi Báo cáo kiến tập thực tế điện tử viễn thông tên quy trình

1

8

472839A

:SAH EAC cable HDMI-D37 15m

1

9

472810A

:RGT Flexi RF Module 3TX 2100

1

10

472579A

:OSH Optical SFP H 850nm 6G 300m MM

2

11

471880A

:osc Optical SFP 1000Base-LX 1310nm SM

2

12

|471395A

:SFB Flexi System Fibre B 50m

”1

<<<123>>>

No.

ITEM CODE Báo cáo kiến tập thực tế điện tử viễn thông tên quy trình lắp đặt

DESCRIPTION

Quantity

Unit

-lexl Multiradio 10 BTS (FXDB&FSMF) (900 MHz)

– lexi Multiradio 10 BTS (FXDB&FSMF) (900 MHz) HW

1

472181A

SMF System Module

1

2

472311A

TIF Transport PDH / Ethernet

1

3

470149A

MFA FLEXI MOUNTING KIT FLOOR/WALƯPOLE

2

4

471649A

■PKA Flexi Pole Kit Báo cáo kiến tập thực tế điện tử viễn thông tên

2

5

470316A

ĨMHA FLEXI EDGE MECHANICAL 3U UNIT

1

6

470239A

■MCA FLEXI 3U MOUNTING COVERS FRONT/BACK

1

7

472285A

SES Flexi System External OVP

1

8

472839A

SAH EAC cable HDMI-D37 15m

1

9

472573A

-XDB Flexi RF Module 900 triple 90W

1

10

472579A

OSH Optical SFP H 850nm 6G 300m MM

11

471880A

■OSC Optical SFP lOOOBase-LX 1310nm SM

2

12

471395A

SFB Flexi System Fibre B 50m

1

Lẽ Văn Hòa-CCVT15A006

Trang

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Báo cáo kiến tập thực tế điện tử viễn thông tên quy trình lắp đặt thiết bị 3g nokia 2”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Báo cáo kiến tập thực tế điện tử viễn thông tên quy trình lắp đặt thiết bị 3g nokia 2
Báo cáo kiến tập thực tế điện tử viễn thông tên quy trình lắp đặt thiết bị 3g nokia 2
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart