Báo cáo phương án thiết kế công trình cao ốc văn phòng HMTC ( đã được đưa vào sử dụng) , song ngữ anh việt

Add your review

14.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

14.000

Báo cáo phương án thiết kế công trình cao ốc văn phòng HMTC ( đã được đưa vào sử dụng) , song ngữ anh việt

CÔNG TY QUẢN LÝ VÀ KINH DOANH NHÀ THÀNH PHÓ

HOUSING MANAGEMENT AND TRADING COMPANY

CPG CONSULTANTS

BUILDING DIVISION

CAO ỐC VĂN PHÒNG SỐ 138 – 142 ĐƯỜNG HAI BÀ TRƯNG – THÀNH PHỒ HỒ CHỈ MINH – VIỆT NAM

COMMERCIAL OFFICE TOWER

AT Ĩ39-Ì41 HAI BA TRUNG STREET, HO CHI MINH, VIETNAM

TV VAW CONSULTANT

‘-^9 cõã*iA>»ãn

BUILDING DIVISION

các nội dung chinh

contents

  1. Tổng quan về dự án

Introduction

  1. Phân tích hĩện trạng

Site Analysis

  1. Các thông số thiết kế

Planning Data

  1. Mục tiêu thiết kế

Design Objectives

  1. Các phương án thiết kế và đề xuất

Design Options and Recommendation

  1. Cảc ý tưởng sơ bộ

Preliminary Design Concepts

  1. Kết luận và kiến nghị

Conclusion and Recommendation

  1. Báo cáo phương án thiết kế công trình cao ốc văn phòng HMTC ( đã được đưa vào sử dụng) , song ngữ anh việt Kết cấu

Structural Design

  1. Hệ thống cơ điện

Mechanical & Electrical Design

 

 

 

10. Khải toán chi phí xây dựng

 

 

 

 

TV VAN’CON SUI TAHT

CHÚ ĐAU Tự, CLIENT

CỒNG TY QUÀN LÝ VẢ

KINH DOANH NHÀ THẢNH PHÓ

HOUSING MANAGEMENT

AND TRADING COMPANY

TÊN OựẮN/PROJECT TiTlẽ

CAO ỐC VĂN PHÒNG

30 139 • 142 ĐƯONG HAI BA TRVNG-

THANH PH 0 HO CHÍ M*4H – Mệĩ HAM

COMMERCIAL OFFICE TOWER

 

Báo cáo phương án thiết kế công trình cao ốc văn phòng HMTC ( đã được đưa vào sử dụng) , song ngữ anh việt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

phân tích hiện trạng
2.1
site analysis
CHÚ DAU Tư/ CLIENT

CÔNG TY QUÀN LÝ VÀ

TÊN oư An/PROJECT TiTlẽ CAO ỐC VĂN PHÒNG
TWAlWeONSULTAHT

Báo cáo phương án thiết kế công trình cao ốc văn phòng HMTC ( đã được đưa vào sử dụng) , song ngữ anh việt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KINH DOANH NHA THANH PHO

HOUSING MANAGEMENT

AND TRADING COMPANY

sụ 1W -1« UVUNtí H*l B* IHUTRÍ- ĨHAHHPH0H0CHH**IH-ỷ1ĩ1 h*m COMMERCIAL OFFICE TOWER


Existing Survey Plan
phân tích hiện trạng

site analysis

2.4
CHÚĐAU TH, CLIENT

CỒNG TY QUÀN LỸ VẢ

KINH DOANH NHÀ  Báo cáo phương án thiết kế công trình cao ốc văn phòng HMTC ( đã được đưa vào sử dụng) , song ngữ anh việt THẢNH PHÓ

HOUSING MANAGEMENT

AND TRADING COMPANY

ĨENOỰAH z PROJECT Title

CAO Óc VÀN PHỜNG

so 139 • 1« ĐVONG H*l BA THƯNG-

THAHH PH 0 HO CH1MNH – MET HAM

COMMERCIAL OFFICE TOWER

TVVAN’ con SULTAHT
BUILDING DIVISION

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

các thõng số thiết kế planning data Báo cáo phương án thiết kế công trình cao ốc văn phòng HMTC ( đã được đưa vào sử dụng) , song ngữ anh việt

Khu đất hình chữ nhật, có một mặt dài nằm dọc theo tuyến dư ờng Hai Bả Trưng. Chiều dài khu đát lâ 62m, chiếu sâu từ mặt đường khoảng 40 m Tồng diện tích khu đất khoảng 2320 m2. Một bên cạnh hướng đông nam cùa khu đất tiếp giáp với trạm xăng, có thẻ lâm phần đất dự trữ phát triển sau này

The site has a rectangular geometry with the longer side adjoining the Hai Ba Trung road. The length of the site is  Báo cáo phương án thiết kế công trình cao ốc văn phòng HMTC ( đã được đưa vào sử dụng) , song ngữ anh việt 62 m and the depth is40 m. The site area is 2820 Sq.m . The site next to it which houses the petro station is potential with a possibility to be incorporated into the development for further future expansion.

 

 

 

Khu đất – Site area

Ranh giới khu đát & khoảng lủi Site boundary and setback line

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TV VAN’CiW SUL TAHT

CHỬ ĐAU Tựl CLIENT

CỒNG TY QUÀN LỸ VẢ

KINH DOANH NHÀ THẢNH PHÓ

HOUSING MANAGEMENT

AND  Báo cáo phương án thiết kế công trình cao ốc văn phòng HMTC ( đã được đưa vào sử dụng) , song ngữ anh việt TRADING COMPANY

TẼHOuAn íPMmECT title

CAO ộc VÀN PHÒNG

30 139 • 1« ĐVONG HAI BA TRUNG-

THAHH PH 0 ho CH1MẠH – MET HAM

COMMERCIAL OFFICE TOWER

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Báo cáo phương án thiết kế công trình cao ốc văn phòng HMTC ( đã được đưa vào sử dụng) , song ngữ anh việt”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn tốt nghiệp hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại công ty tnhh inkel việt nam
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
40.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ tăng cường quản lý chi bảo hiểm xã hội tại huyện bình giang, tỉnh hải dương
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Sold by
@ xcnguyen220
Báo cáo phương án thiết kế công trình cao ốc văn phòng HMTC ( đã được đưa vào sử dụng) , song ngữ anh việt
Báo cáo phương án thiết kế công trình cao ốc văn phòng HMTC ( đã được đưa vào sử dụng) , song ngữ anh việt
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart