báo cáo thực tập tốt nghiệp giải pháp marketing phát triển thị trường dịch vụ 3g tại tổng công ty thông tin di động mobifone

Add your review

97.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

97.000

báo cáo thực tập tốt nghiệp giải pháp marketing phát triển thị trường dịch vụ 3g tại tổng công ty thông tin di động mobifone

báo cáo thực tập tốt nghiệp giải pháp marketing phát triển thị trường dịch vụ 3g tại tổng công ty thông tin di động mobifone

fff

báo cáo thực tập tốt nghiệp giải pháp marketing phát triển thị trường dịch vụ 3g tại tổng công ty thông tin di động mobifone

fff

báo cáo thực tập tốt nghiệp giải pháp marketing phát triển thị trường dịch vụ 3g tại tổng công ty thông tin di động mobifone

fff

báo cáo thực tập tốt nghiệp giải pháp marketing phát triển thị trường dịch vụ 3g tại tổng công ty thông tin di động mobifone

fff

báo cáo thực tập tốt nghiệp giải pháp marketing phát triển thị trường dịch vụ 3g tại tổng công ty thông tin di động mobifone

fff

báo cáo thực tập tốt nghiệp giải pháp marketing phát triển thị trường dịch vụ 3g tại tổng công ty thông tin di động mobifone

fff

ĐH Giao thông Vận tải

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

MỤC LỤC

PHÀN MỜ ĐÀU

Trong những năm qua ngành viễn (hông Việt Nam có sự phát triển rất nhanh cả về chất và lượng, đà góp phần rất lớn vào sự phát triền kinh tế cua đất nước. VỚI sư ra đời cùa Công ụ- Thông tm D1 động VMS vào 16 4 1993 là một sư kiện quan trong trong việc khai thác mạng lưới (hông tin di động với dịch vụ kỳ’ thuật số tiêu chuẩn toàn câu. Từ khi ra đời Công ty Thông tin Di động VMS đà thu được kết quã sân xuất kinh doanh thật đáng báo cáo thực tập tốt nghiệp giải pháp marketing phát triển thị trường dịch vụ 3g tại tổng công ty thông tin di động mobifone khích lệ vã đã góp phần không nhỏ vào sự phát triên viền thòng của Việt Nam khi gia nhập WTO. VMS đà đáp ứng được nhu cằu về sữ dung được thông tm hên lạc hiện đại. tiện dụng và đa dạng. Vào cuối năm 2009 trên thị trường thông tin D1 đông Việt Nam đà xuất hiện còng nghệ mới 3G và MobiFone đang bước đầu phcát triển mạng 3G trên loàn Quốc trong quá trình triển khai từ công nghệ cũ sang công nghệ mõi MobiFone cùng đà áp báo cáo thực tập tốt nghiệp giải pháp marketing phát triển thị trường dịch vụ 3g tại tổng công ty thông tin di động mobifone dụng được nhiều lơi thế của 2G đế lại tuy nhiên có rất nhiều khó khăn như nhu cầu cua khách hàng ngày càng đòi hòi cao hơn. giá cả hợp túi tiền, chất lượng tốt hơn cùng VỚI đó là sự lớn mạnh cua các đối thù cạnh tranh trên thi trường hiện nay. Đe đàm bão giành thắng lợi trong cạnh tranh thì việc hoàn thiện chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng là một cách tốt nhất, hoàn háo nhất, nhanh nhất đó là còng báo cáo thực tập tốt nghiệp giải pháp marketing phát triển thị trường dịch vụ 3g tại tổng công ty thông tin di động mobifone việc khỏ khăn. Do vậy. vai trò cùa hoạt động Marketing ngày càng được khàng định trên thi trường. Nó giúp cho các đơn vị đinh hướng hoạt động kinh doanh cùa minh Từ việc nghiên cửu thị trường . nhu cầu thị trường den việc thúc đay tiêu thụ tăng doanh số bán và tăng sự thỏa màn khách hàng. Marketing được coi là một trong những bi quyết tạo nên sự thành công cùa doanh nghiệp và Là công cụ cạnh tranh có hiệu qua. Xuất phát từ báo cáo thực tập tốt nghiệp giải pháp marketing phát triển thị trường dịch vụ 3g tại tổng công ty thông tin di động mobifone vấn đề trên và vận dung kiên thức đà học nham góp phan nào đấy đoi VỚI việc sư dung công cu Marketing trong hoạt động kinh doanh cúa Tông công ty Thông tin D1 động MobiFone. em xin chọn đề tài:

“Giãi pháp Marketing phát triền thị trường dịch vụ 3G tại Tông công ty Thông tin Di động MobiFone”.

Trên cơ sở kiến thức lý luận về kinh tế bưu chinh viền thòng đà được các thầy cô trang bị. Đong thời sau 5 tuần thực báo cáo thực tập tốt nghiệp giải pháp marketing phát triển thị trường dịch vụ 3g tại tổng công ty thông tin di động mobifone tập tại Tòng còng ty Thông tin Di động MobiFone VMS đà cho em cái nhìn tông quát về các hoạt động marketing tại đơn VI. Trong quá trình thực tập. nhờ có sự quan tâm tạo điều kiện cua Ban giám đốc. các phòng ban chức năng tại Công ty đà giúp em hoàn thành công úc thực tập, cùng như có cơ hội tìm hiểu thêm về hoạt động sàn xuất kinh doanh tại đơn vị.

Em xin gũi lời câm ơn tói Ban lãnh đạo. báo cáo thực tập tốt nghiệp giải pháp marketing phát triển thị trường dịch vụ 3g tại tổng công ty thông tin di động mobifone các phòng ban chức năng của Tòng công ty Thông tin D1 động MobiFone và quý thầy cò bộ môn Kỉnh tế Bưu chính Viền thông – Trường Đai hoc Giao thông vận tai đà giúp em hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp.

sót, Vì vậy em mong sự góp ý của quý 1 hây Cô đê cm có the rút kinh nghicm và làm tôt Dô án tốt nghiệp sau này. báo cáo thực tập tốt nghiệp giải pháp marketing phát triển thị trường dịch vụ 3g tại tổng công ty thông tin di động mobifone Em xin chân thành câm em!

CHƯƠNGI

TONG QUAN VẺ TONG C ÔNG TY THÔNG TIN DI ĐỌNG MOBITONE

I. I Quá trinh hình thánh vã phát triền của rông công ty Thông tin Di động XIobiEone

 • 1.1.1     Giới thiệu chung về công ty Thông tin Di dộng MobiFone.

Công ty Thông tin Di dộng Việt Nam (Vietnam Mobile Telecom Services Company – VMS)

Trụ sở công ty tại Khu Đô thị Yên Hòa,cẩu Giầy. Hà Nội. là Còng ty báo cáo thực tập tốt nghiệp giải pháp marketing phát triển thị trường dịch vụ 3g tại tổng công ty thông tin di động mobifone TNIIII Một Thành viên trực thuộc Tập đoàn Bưu chinh Viền thòng Việt Nam (VNPT). Được thành lập vảo ngày 16 tháng 4 năm 1993. VMS là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam khai thác dịch XV thòng tin di động GSM 900 1800 với thương hiệu MobiFone.

VỚI mó hình Tồng công ty kinh doanh đa dịch vụ có vốn điều lệ 12.600 tỷ đổng. MobiFone sc có điêu kiện đê cạnh tranh bình đâng trong the chân vạc VNPT Viettel MobiFonc.

Lĩnh báo cáo thực tập tốt nghiệp giải pháp marketing phát triển thị trường dịch vụ 3g tại tổng công ty thông tin di động mobifone vực hoạt động chinh cùa MobiEonc là lô chức ihicl kề xây dựng, phát triền mạng lưới và triển khai cung cấp dịch vụ mới về thông tin di dộng có công nghệ, kỳ thuật tiên tiến hiện dại và kinh doanh dịch vụ thòng tm di dộng công nghệ GSM 900 1800. công nghệ UMTS 3G trên toán quốc.

 • 1.1.2     Ọuâ trình hình thành và phát triền cùa công ty Thông tin Di dộng

Công ly I hông tin Di động MobiFonc là (’ông ly Trách nhiệm hừu báo cáo thực tập tốt nghiệp giải pháp marketing phát triển thị trường dịch vụ 3g tại tổng công ty thông tin di động mobifone hạn một thành vicn do Nhà nước nam giừ 100% vốn điều điều lệ, hoạt động theo mô hình công ly mẹ – còng ty con. MobiFone đà trờ thành doanh nghiệp đâu tiên khai thác dịch vụ thông tin di động GSM 900 1800. đánh dấu cho sự khởi đầu cùa ngành thông tin di động Việt Nam. 1993: Thành lập Còng ty Thông tin di dộng VMS – MobiFone

Giám đốc công ty Ỏng Đinh Vãn Phước

1994: Thành lập Trung tâm Thòng báo cáo thực tập tốt nghiệp giải pháp marketing phát triển thị trường dịch vụ 3g tại tổng công ty thông tin di động mobifone tin di động Khu vực I & II

1995: Công ty Thông tin D1 động ký Hop đông hop tác kinh doanh (BCC) với Tập đoàn Kinnevik Comvik (Thụy Điển).

Thành Lập Trung tâm Thông tin di động Khu vực III.

2005: Công ty Thòng tin D1 động ký- thanh lý Hop đồng hợp tác kinh doanh (BCC) VỚI Tập đoàn Knnevik/Comvik. Nhà nước và Bộ Bưu chinh Viền thông (nay Là Bộ Thông tin và Truyền thông báo cáo thực tập tốt nghiệp giải pháp marketing phát triển thị trường dịch vụ 3g tại tổng công ty thông tin di động mobifone ) có quyết đinh chính thức về việc Cô phần hóa Công ty Thông tin Di động. Óng Lê Ngọc Minh lên làm Giám đốc Công ty Thòng tin Di động thay Ỏng Đinh Văn Phước (về nghi hưu).

2006: Thành lập Trung tâm thông tin di động Khu vực IV

2008: Thành Lập Trung tâm thông tin di động Khu vực V. Kỷ niêm 15 năm thành lập Công ty Thông tin D1 động . Thành lập Trung tầm Dịch vụ GTGT. Tính đến tháng báo cáo thực tập tốt nghiệp giải pháp marketing phát triển thị trường dịch vụ 3g tại tổng công ty thông tin di động mobifone 04 2008. MobiFone đang chiếm lình vị tri số 1 về thị phần thuê bao di đông tại Việt Nam 2009: Nhận giãi Mạng di động xuất sắc nhai năm 2008 do Bộ Thòng tin và Truyền thòng trao tặng; VMS – MobiFone chinh thức cung cấp dịch vụ 3G; Thành Lap Trung tâm Tinh cước và Thanh khoán.

7 2010: Chuyển đôi thành Công ty TNHH 1 thành viên do Nhã nước Làm chu sờ hừu 2013: Kỷ niêm 20 năm thành lập Công ty Thông báo cáo thực tập tốt nghiệp giải pháp marketing phát triển thị trường dịch vụ 3g tại tổng công ty thông tin di động mobifone tin di động và đón nhận Huân chương Độc lập Hạng Ba

MobiFone Là nhà cung cấp mạng thòng tin di động đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam (2005 -2008) được khách hàng yêu mến. bình chọn cho giãi thường mạng thòng tin di động lốt nhát trong năm tại Lẻ trao giãi Vietnam Mobile Awards do tạp chí Echip Mobile tô chức. Đăc biêt trong năm 2009. MobiFone vinh dư nhận giài thương Mạng di động xuất sắc nhất năm 2008 do Bộ thông tin báo cáo thực tập tốt nghiệp giải pháp marketing phát triển thị trường dịch vụ 3g tại tổng công ty thông tin di động mobifone và Truyền thòng Việt nam trao tặng.

26 06 2014: Òng Mai Văn Bình được bồ nhiệm phụ trách chức vụ Chú tịch Còng ty Thông tin di động.

10/07/2014: Bàn giao quyền đại diện chú sở hữu Nh.à nước tại Còng ty VMS từ Tập đoản VNPT về Bộ TT&TT.

 • •  13/08/2014: Ỏng Lê Nam Trà được bô nhiệm chức vụ Tòng Giám đốc Còng ty Thông tin di động.

 • •  01/ báo cáo thực tập tốt nghiệp giải pháp marketing phát triển thị trường dịch vụ 3g tại tổng công ty thông tin di động mobifone 12/2014: Nhận quyết định thành Lập Tòng còng ty Viễn Thông MobiFone trên cơ sở tô chức lại Còng ty TNHH một thành viên Thông tin di động.

 • 1.2      Chức năng, nhiệm vụ

Công ty thông tin di động VMS hoạt động trong ngành dịch vụ viễn thòng và lình vực kinh doanh Là cung cap dịch vu thòng tin di đông. Công ty có các chức năng và nhiệm vụ chủ yếu sau:

 • •  Tô chức xây dụng và quàn lý, vận hành, khai báo cáo thực tập tốt nghiệp giải pháp marketing phát triển thị trường dịch vụ 3g tại tổng công ty thông tin di động mobifone thác mạng lưới dịch vụ thông tin di động đê kinh doanh và phục vụ theo kế hoạch và phương hướng phát triển do Tập đoàn giao.

 • •   Lăp đặt và sân xuất các thiết bị thòng tin di động.

 • •  Báo trì và sưa chừa thiết bị chuyên nghành thông tin di động, viền thông, điện tứ. tin học và trang thiết bị có liên quan khác.

 • •   Tư vấn. kháo sát. thiết kế. xây lắp hệ thống hạ tầng thông tin di đông

 • •   báo cáo thực tập tốt nghiệp giải pháp marketing phát triển thị trường dịch vụ 3g tại tổng công ty thông tin di động mobifone Xuất khâu.nhập khẩu, kinh doanh vật tư thiết bi viền thông đê phục vụ cho hoạt động của đơn vị.

 • •  Kinh doanh các nghãnh nghề khác thuộc phạm vi được Tập đoàn giao và pháp luật cho phép.

 • 1.3      Cơ cấu tô chức cùa Tổng công ty Thông tin Di động MobiFone.

Hiện nay, Còng ty Thòng tin di động có 16 Phòng. Ban chức năng vả 14 dơn vị trực thuộc khác bao gồm 6 Trung tâm Thông tin di động tại 5 khu báo cáo thực tập tốt nghiệp giải pháp marketing phát triển thị trường dịch vụ 3g tại tổng công ty thông tin di động mobifone vực, Trung tâm Dịch vụ Giá tri gia tãng (VAS). Trung tâm Tính cước và Thanh khoan. Xi nghiệp thiết kế. Trung tâm Phát triển phần mem. Trung tâm Đo kiêm và sửa chừa thiết bị viễn thòng.

Ngoài ra. MobiFone có ba công ty con bao gồm Công ty cố phần Dịch vụ kỳ thuật MobiFone. Công ty cô phần Công nghệ MobiFone toàn cầu và Còng ty cô phan Dịch vụ gia tăng MobiFone.

1.3.1 Sơ đồ báo cáo thực tập tốt nghiệp giải pháp marketing phát triển thị trường dịch vụ 3g tại tổng công ty thông tin di động mobifone cơ cẩu tô chức cùa Tông công ty Thông tin Di động MobiFone

<<<123>>>

Chù tịch

công ty

<<<123>>>

Tổng giám đốc & cá

c phó tông giám đốc

SV:HỒ Thị Hòa

Lóp Kinh tế BCVT-K52

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “báo cáo thực tập tốt nghiệp giải pháp marketing phát triển thị trường dịch vụ 3g tại tổng công ty thông tin di động mobifone”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Cẩm nang kỹ thuật nuôi ong cơ bản phần 1
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Giáo trình điện thoại thông minh phần 2
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
10.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Ten Year Revision of the Brief Behavioral Activation Treatment for Depression (BATD): Revised Treatment Manual (BATD-R)
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
37.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ giải pháp phát triển kinh tế nông hộ trên địa bàn huyện lâm thao, tỉnh phú thọ
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Sold by
@ xcnguyen220
báo cáo thực tập tốt nghiệp giải pháp marketing phát triển thị trường dịch vụ 3g tại tổng công ty thông tin di động mobifone
báo cáo thực tập tốt nghiệp giải pháp marketing phát triển thị trường dịch vụ 3g tại tổng công ty thông tin di động mobifone
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart