bức xạ ion hóa và cơ thể sống

Add your review

28.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

28.000

bức xạ ion hóa và cơ thể sống

bức xạ ion hóa và cơ thể sống

fff

bức xạ ion hóa và cơ thể sống

fff

bức xạ ion hóa và cơ thể sống

fff

bức xạ ion hóa và cơ thể sống

fff

bức xạ ion hóa và cơ thể sống

fff

bức xạ ion hóa và cơ thể sống

fff

BỨC XẠ ION HÓA VÀ THÈ SÓNG

Luận văn tốt nghiệp Ngành: sư PHẠM VẬT LÝ

Giáo viên hướng dẩn:                      Sinh viên thực hiện:

Ths.GVC. Hoàng Xuân Dinh Huynh Mỹ Như Mã số SV:

1117556 Lóp: Sư phạm Vật Lý Khóa:

37                   – Tin Học

Cần Tho’, Năm 2015

LỜI CAM ĐOAN

bức xạ ion hóa và cơ thể sống TÔI xin cam đoan đây Là công trinh nghiên cứu do chinh tôi thực hiện. Các số liệu, kết quả phân tích trong luận văn lả hoàn toàn trung thực và chưa từng được công bố trong bất kỷ công trinh nghiên cứu nào trước đày.

Mọi tham kháo, trích dần đều được chi rò nguồn trong danh mục tài liệu tham khào cúa luận văn.

Cần Thơ. ngây 20 tháng 05 năm 2015 Tác già

Huỳnh Mỹ Như

MỤC LỤC

Phần MỚ bức xạ ion hóa và cơ thể sống ĐẤU

Phần NỘI DUNG

Chương 1: TƯƠNG TÁC CỨA BỨC XẠ ION HÓA VỚI VẬT CHÁT

bức xạ ion hóa và cơ thể sống

Chương 2: TÁC DỤNG SINH HỌC CÙA BỨC XẠ ION HOÁ

 • 2.4.   Các bức xạ ion hóa và cơ thể sống yếu tố ảnh hưởng đến tác dụng cùa bức xạ ion hóa lên cơ

thê sống

Chương 3: ỨNG DỤNG MỘT sỏ KỶ THUẬT VẶT LÝ NGUYÊN TỨ

VÀ HẠT NHÀN VÀO Y SINH HỌC

 • 3.1.   Phân tích cấu trúc vật chat bằng chùm tia………………………36 bức xạ ion hóa và cơ thể sống

 • 3.2.1.2 …………………………………………………………………………………………………………….

Lường cực từ trong từ trường ngoài

 • 3.2.2.2 …………………………………………………………………………………………………………….

Tương tác spin – spin

 • 3.3.1.. ……………………………………………………………………………………………………………..

Các thiết bị ghi đo các bức xạ thường dùng

 • 3.3.1.1 …………………………………………………………………………………………………………….

Ghi đo phóng xạ dựa vào sự biên đôi hóa học

 • 3.3.1.2.  Ghi dơ bức xạ ion hóa và cơ thể sống phóng xạ dưa vào đặc tinh phát quang cua tinh thê

và dung dịch

 • 3.3.3.2 …………………………………………………………………………………………………………….

Mục đích chiếu xạ

Chương 4: NHỮNG NGUYÊN TẢC VÊ AN TOÀN PHÓNG XẠ

 • 4.3.3.2 ……………………………………………………………………………………………………………

Với tia bêta âm

 • 4.3.5.2. …………………………………………………………………………………………………………..

Trang thiết bị phòng hộ

 • 4.3.5.3 ……………………………………………………………………………………………………………

Các nội quỵ. kỷ luật

4.3.5.4. Theo dôi và kiểm tra định kỳ

Phần KÊT LƯẶN

TÀI LIẼƯ THAM KHAO

Phần MỎ ĐẢU

 • 1. LÝDO CHỌN ĐẺ TÀI

Chúng ta đà biết chất phóng xạ là một bộ phận không thê tách rời cua trái đất. nó đà tồn tại cùng trái đất. Các chất phóng xạ tồn tại trong tự nhiên như trong đất bức xạ ion hóa và cơ thể sống . trong không khi. trong cơ thè chủng ta. trong cây cối và cà trong thực phâm.

Hàng ngày, con người vần thường phải chịu sự chiêu xạ cua các bức xạ tự nhiên từ trái đất, cũng như bên ngoài trái đất. Các bức xạ ion hóa có từ các nguồn khác nhau: tử các tia vũ tại. mặt trời và trái đất. từ các điều trị V tế. từ chính cơ thê con người và các nguồn nhân tạo khác.

bức xạ ion hóa và cơ thể sống Đối với các nguồn chiếu xạ từ bên ngoài cơ thể. tia MÌ tại là nguồn chiếu xạ quan trọng nhất. Các bức xạ này đen từ không gian bên ngoài trái đất, đặc biệt lã mật trời

Đê tim hiêu rô hơn về tác dụng của bức xạ lơn hóa cũng như những nguyên tẩc về an toàn phóng xạ tôi quyết định chọn đề tãi “Bức xạ ion hóa và cơ thế sống”.

 • 2. MỤC ĐÍCH CỦA ĐÈ TÀI

Tim hiểu về bức xạ ion hỏa bức xạ ion hóa và cơ thể sống với vật chất, tác dụng của bửc xạ ion hóa lên cơ thê sống và những nguyên tắc về an toàn phóng xạ.

 • 3. GIỞI HẠN CỦA ĐÈ TÀI

Trong quá trình nghiên cửu đề tài “Bức xạ ion hoá và cơ thê sống”, tỏi chi nghiên cứu qua các tói liệu báo chí. internet, không đi sâu vào thực tế.

 • 4. PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG TIẸN THựC HIẸN

Phân tích và tòng hợp tài liệu đê viết luận văn.

 • 5. CÁC BƯỚC THỤC HIẸN bức xạ ion hóa và cơ thể sống

 • •  Nhận đề tài.

 • •  Thu thập các tài liệu liên quan và viết dề cương.

 • •  Viết luận vãn.

 • •  Chinh sửa luận vàn.

 • •  Báo cáo luận vãn.

GVHD: Ths. Hoàng Xuân Dinh

iii

SVTH: Huỳnh Mỳ Như

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “bức xạ ion hóa và cơ thể sống”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
PHÁP LUẬT KINH DOANH bảo HIỂM VIỆT NAM và các CAM kết về mở cửa THỊ TRƯỜNG
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
14.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Xấp xỉ hàm số bằng ghép trơn
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
18.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ nghiên cứu sử dụng màng kháng khuẩn trong quá trình bảo quản quả thanh long ruột đỏ
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ nghiên cứu nhân giống cây ba kích tím bằng phương pháp in vitro
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Sold by
@ xcnguyen220
bức xạ ion hóa và cơ thể sống
bức xạ ion hóa và cơ thể sống
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart