Bước đầu khảo sát quy trình chiết xuất cao giàu alcaloid từ vỏ cây thừng mực lá to (holarrhena antidysenterica (l ) wall )

98.000

Category:

Bước đầu khảo sát quy trình chiết xuất cao giàu alcaloid từ vỏ cây thừng mực lá to (holarrhena antidysenterica (l ) wall )

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Bước đầu khảo sát quy trình chiết xuất cao giàu alcaloid từ vỏ cây thừng mực lá to (holarrhena antidysenterica (l ) wall )

Bước đầu khảo sát quy trình chiết xuất cao giàu alcaloid từ vỏ cây thừng mực lá to (holarrhena antidysenterica (l ) wall )

fff

Bước đầu khảo sát quy trình chiết xuất cao giàu alcaloid từ vỏ cây thừng mực lá to (holarrhena antidysenterica (l ) wall )

fff

Bước đầu khảo sát quy trình chiết xuất cao giàu alcaloid từ vỏ cây thừng mực lá to (holarrhena antidysenterica (l ) wall )

fff

Bước đầu khảo sát quy trình chiết xuất cao giàu alcaloid từ vỏ cây thừng mực lá to (holarrhena antidysenterica (l ) wall )

fff

Bước đầu khảo sát quy trình chiết xuất cao giàu alcaloid từ vỏ cây thừng mực lá to (holarrhena antidysenterica (l ) wall )

fff

Bước đầu khảo sát quy trình chiết xuất cao giàu alcaloid từ vỏ cây thừng mực lá to (holarrhena antidysenterica (l ) wall )

fff

0/XI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y Dược 1 ion

TRẦN NGỌC ÁNH

BƯỚC ĐÀU KHẢO SÁT QUY TRÌNH CHIÉT XUẤT CAO GIÀU ALCALOID TỪ VỎ CÂY THỪNG MỰC LÁ TO (Holarrhena antidysenterica (L.) Wall.)

KHÓA LUẬN TÕT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH Dược HỌC

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘỈ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y Dược □DO

TRĂN NGỌC ÁNH

BƯỚC ĐÀU KHÁO SÁT QUY TRÌNH CHIẾT XƯĂT CAO GIÀU ALCALOID TỪ VÓ CÂY THỪNG MỰC lá to (Holarrhena antidysenterica (L.) Wall.)

KHÓA LUẬN TÕT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH Dược HỌC

KHÓA: QH2016.Y

NGƯỜI HƯỚNG DẴN: TS. NGUYỄN VĂN TÀI

TỈ1S. LÊ ANH TUẤN

LỜI CÁM Bước đầu khảo sát quy trình chiết xuất cao giàu alcaloid từ vỏ cây thừng mực lá to (holarrhena antidysenterica (l ) wall ) ƠN

Khóa luận lốt nghiệp này dược hoàn thành lại khoa Hóa Thực vật – Viện Dược liệu Trung Ương.

Với tăm lòng biết ơn sâu sấc em xin gứi lời cám ơn dến Ban lãnh dạo Trường Đại Học Y Dược – Đại IIọc Quốc Gia Ilà Nội và Viện Dược liệu dồ tạo điêu kiện thuận ìợi nhát cho em được thực hiện khóa luận lại đây.

I’m xin bày lò lòng biêì ơn chân thành đên TS. Nguyên Vãn Tài và Ths. Lê Anh Tuấn Bước đầu khảo sát quy trình chiết xuất cao giàu alcaloid từ vỏ cây thừng mực lá to (holarrhena antidysenterica (l) wall) đà định hướng, quan lâm giúp đờ em hoàn thành đê tài này.

Đông thời em cũng chân thành cám ơn TS. Lê Thành Nghị, CN. Phùng Như Hoa và tất cả các thầy cô, anh chị và các bạn ở Khoa Hóa Thực Vật – Viện Dược liệu đà tận tình giúp dờ, dộng viên, truyền dạt nhừng kinh nghiệm quý báu trong quá trình xây dựng, triển khai các bước và phân tích kết quả trong suốt quá trình em thực hiện đê Bước đầu khảo sát quy trình chiết xuất cao giàu alcaloid từ vỏ cây thừng mực lá to (holarrhena antidysenterica (l) wall) tài tại đơn vị.

Bên cạnh dó, em xin gửi lời cảm ơn đến quý thầy cô đà truyền đạt những kiến thức quý báu trong suốt 5 nủm theo học tại trường. Nhũng kiên thức này không chi giúp em có kiến thức hoàn thành khóa luận mà còn là hành trang cho em vững bước trong chặng đường tương lai.

Cuối cùng em xin gứi lời biết ơn đến gia dinh, bạn bè dồ luôn dộng viên khích lệ em trong hục tập và cuộc sông Bước đầu khảo sát quy trình chiết xuất cao giàu alcaloid từ vỏ cây thừng mực lá to (holarrhena antidysenterica (l ) wall ) .

lỉm xin chân thành cùm cám ơn!

Hà Nội, tháng 05 năm 2021

Sinh viên

Trân Ngọc Ánh

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẼT TẦT

Kí hiệu


Tiêng Anh


Diên giái


ACN

oC

DM/DL

EtOAc

EtOH

MeOH

HPLC

SKĐ

tt:tt

kl:tt

TLC


Acetonitril

Ethyl Acetat

Ethanol

Methanol

Bước đầu khảo sát quy trình -^ếx.-ấx—-

ChromatograPhy

Thin layer chromatography


Acetonitril

Độ Celcius

Dung môi: dược liệu

Ethyl Acetat

Ethanol

Methanol

Sắc ký lỏng hiệu năng cao

Sâc kí đồ

Thế tích : thê tích

Khối lượng : thê’ tích

Sâc ky.lợp mong


TLTK


Tài liệu tham khảo

MỤC LỤC

MỜ ĐÂU

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN

  • 1.1. Tổng quan về Thừng mực lá to Bước đầu khảo sát quy trình chiết xuất cao giàu alcaloid từ vỏ cây thừng mực lá to (holarrhena antidysenterica (l ) wall ) .2

1.1.3.2……………………………………………………………………………………………………

Tác dụng kháng khuân

  • 1.1.3.3.  Tác đụng Bước đầu khảo sát quy trình chiết xuất cao giàu alcaloid từ vỏ

cây thừng mực lá to (holarrhena antidysenterica (l) wall) điều trị tiếu đường

  • 1.1.3.4 ……………………………………………………………………………………………………

Tác dụng khác

  • 1.2. Phương pháp chiết xuất, phân lập, tinh chế, định tính, định lượng

Conessin từ dược liệu

CHƯƠNG 2 Bước đầu khảo sát quy trình chiết xuất cao giàu alcaloid từ vỏ cây thừng mực lá to (holarrhena antidysenterica (l ) wall ) . ĐÕI TƯỢNG VÀ phươnG pháp Nghiên cứu……………………..  

  • 2.2.1.  Khảo sáỉ quy trình chiết xuất, làm giàu aỉcaỉoiđ tù’vò cây Thừng mực

lá to

2.2.1.1……………………………………………………………………………………………………

Khảo sát quy trình chiết xuất cao tông

  • 2.2.1.2.  Kháo sát quy trình Bước đầu khảo sát quy trình chiết xuất cao giàu alcaloid từ vỏ cây thừng mực lá to (holarrhena antidysenterica (l) wall) làm giàu alcaloid từ cao lõng 15

  • 2.2.2.1.  Xây dựng phương pháp định lượng alcaloid và xác định tạp chất

bâng phương pháp HPLC

2.2.2.3…………………………………………………………………………………………………..

Xây dựng dường chuẩn và công thức

CHƯƠNG 3. THỰC NGHIỆM, KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN

  • 3.2.  Kháo sát phương pháp chiết và số lân chiết20 Bước đầu khảo sát quy trình chiết xuất cao giàu alcaloid từ vỏ cây thừng mực lá to (holarrhena antidysenterica (l ) wall )

KẼT LUẬN VÀ ĐÈ XUÃT

TÀI LIỆU THAM KHẢO

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Bước đầu khảo sát quy trình chiết xuất cao giàu alcaloid từ vỏ cây thừng mực lá to (holarrhena antidysenterica (l ) wall )”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bước đầu khảo sát quy trình chiết xuất cao giàu alcaloid từ vỏ cây thừng mực lá to (holarrhena antidysenterica (l ) wall )
Bước đầu khảo sát quy trình chiết xuất cao giàu alcaloid từ vỏ cây thừng mực lá to (holarrhena antidysenterica (l ) wall )
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart