các biện pháp bảo hộ quyền tác giả theo quy định của pháp luật việt nam

Add your review

40.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

40.000

các biện pháp bảo hộ quyền tác giả theo quy định của pháp luật việt nam

các biện pháp bảo hộ quyền tác giả theo quy định của pháp luật việt nam

fff

các biện pháp bảo hộ quyền tác giả theo quy định của pháp luật việt nam

fff

các biện pháp bảo hộ quyền tác giả theo quy định của pháp luật việt nam

fff

các biện pháp bảo hộ quyền tác giả theo quy định của pháp luật việt nam

fff

các biện pháp bảo hộ quyền tác giả theo quy định của pháp luật việt nam

fff

các biện pháp bảo hộ quyền tác giả theo quy định của pháp luật việt nam

fff

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẤN THO KHOALƯẬT LƠI CÁM ƠN

* A ********

Đe hoàn thành khóa học cùng như luận văn tốt nghiệp đúng thời hạn như ngày hỏm nay. tỏi xin trân trọng gứi lời biết om đen:

Nhùng người thân trong gia đình, nhúng người luôn ủng hộ. động viên, tạo moi điêu kiên tot nhất về vật chat cũng như tinh thần cho tòi trong suốt bốn năm đại học cũng như trong quá trinh thực hiện đề tài luận vãn.

Đê t Cỏ Nguyền Thị Ngọc Tuyền, cỏ đà trực tiếp hướng dấn và giúp tói hoãn cthânli luận vãn tốt nghiệp của mình.

Các thầy có khoa các biện pháp bảo hộ quyền tác giả theo quy định của pháp luật việt nam Luật đà tận tình dạy dỗ. truyền đạt cho tôi những kiến thức quý báo và những bài học bỗ ích trong công việc cùng như trong cuộc sống sau này.

Nguyền Hồng Quân


Ợiáọ viên hường dần:

Nguyễn Thi Ngọc Tuyền


Sinh viên thực hiện: Nguyễn Hồng Quân MSSV: 5062496 Lớp: Luật thương mại 2


Tháng 5/2010 3J 3TÀI LIỆU THAM KHẤO

1 Bò luật hình sự 1999- NXB Chính trị quốc gia Há Nội- 2007 sửa đổi. bồ sung một sổ điểu ngày 19 tháng 6 năm 2009

 • 2.  Bò luật tố tụng hình sự 2004- Nhà xuất bân tòng hợp Thành Phổ Hỗ Chi Minh

 • 3.  Bộ luật tố các biện pháp bảo hộ quyền tác giả theo quy định của pháp luật việt nam tụng dân sự 2004- NXB Chinh tri quốc gia Hà Nội- 2007

4 Luật Sờ Hữu Trí Tuệ 2005- NXB Cliính tri quốc gia Hà nội- 2006

 • 5. Nghị định 56 2006 ND-CP về xứ phạt vi phạm hành chính trong hoạt đòng văn hóa thòng tin

 • 6. Nghị đinh số 47/2009 NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2009 quy định xử phạt vi phani hành chinh về quyển tác giã. quyền hen quan

 • 7. Pháp lệnh xú lý vi phạm hành chinh các biện pháp bảo hộ quyền tác giả theo quy định của pháp luật việt nam năm 2002 sira đói. bồ sung ngày 2 tháng 4 nãni 2008

 • 8  Binh luận về quyền tác già theo pháp luật Việt Nam- NXB Tư pháp Hà Nội năm 2005

 • 9  Nguyễn Như Quỳnh- Khoa luật dân Sự trường Đại học luật Há Nội. Tư liêu hội tliao hà NỘI- 2009

 • 10. Lẽ Xuân Thào- Đồi mới và hoàn thiện pliáp luật về Sờ Hữu Trí Tuệ- NXB Tư pháp Hà NỘI năm 2005

 • 11. Vụ còng tốc lập pháp- Nhưng nội dung co bàn cùa các biện pháp bảo hộ quyền tác giả theo quy định của pháp luật việt nam luật SHTT- NXB Tư pháp Hà NỘI năm 2006

MỤC LỤC

LỞI NÓI DÂU

CHƯƠNGI

MỘT SỚ VẮN ĐẺ Cơ BÂN VỀ QƯYÉN TÁC GIÀ VÀ CÁC BĩẸN PHÁP BÁO Hộ

QƯYÉN TÁC GIÃ

 • 1.1  ………………………………………………………..

ái quát chung về các biện pháp bảo hộ quyền tác giả theo quy định của pháp luật việt nam quyền tác giá và việc báo hộ quyền tãc già

h sir hình thành và phát triển quyền tác giã

 • 1.1.1.1  ………………………………………………………………………………………………..Thế giới

3

 • 1.1.1.2  ……………Việt Nam…………………………………………………………………………….

………………… 8

 • 1.1.2    …………………………………………………………………………………………………….K11

ái niệm quyền tác giã và việc bão hộ quyền tác giã…………………………………………10

1.1.2.1  ……………………………………………………………………………………….. Quyền rác giã

11

 • 1.1.2.2 ……………………………………………………………………………………………………….

…………………….. Ba

o hộ quyên lác gia……………………………………………………………………………………..12

 • 2.2.2.1  các các biện pháp bảo hộ quyền tác giả theo quy định của pháp luật việt nam hành vi xàm phạm quyền tác già bi xù phạt hành chính’

31

 • 1.2.2.2  …………Các hĩnh thức xử phạt hành chính vã biện pháp khắc phục hậu quã

32

2.2.2.3. Thời hiệu xử phạt hành chinh, thời hạn đtrợc COI lã clura bị xử phạt hành

chính……………………………………………………………………………………………………………….36

1.2.2.4  ……………………….Các biện pháp ngân chận và bão đăm xử phạt hành chính

37

2.2.2.5 ………………………………………………………..

chinh 38


Thầm quyển xử phạt hành


2. các biện pháp bảo hộ quyền tác giả theo quy định của pháp luật việt nam 2.2.Ó …………………………………………….Nguyên  tắc xãc định thâm quyền xử phạt hành chính

42

NHẠN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DĂN

NHẶN XÉT CÙA HỘI ĐÒNG PHẤN BIỆN

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “các biện pháp bảo hộ quyền tác giả theo quy định của pháp luật việt nam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Mẫu nhà đẹp 2 tầng XC13515
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
13.000.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ đánh giá hiệu quả kinh tế của cây thuốc lá trên địa bàn xã đức long huyện hoà an tỉnh cao bằng
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Đồ án Tòa nhà văn phòng VTHT
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
15.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Nghiên cứu đề xuất mô hình triển khai smart factory tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại việt nam
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
67.000
Sold by
@ xcnguyen220
các biện pháp bảo hộ quyền tác giả theo quy định của pháp luật việt nam
các biện pháp bảo hộ quyền tác giả theo quy định của pháp luật việt nam
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart