Các Dạng Bài Tập Tiếng Việt 7 HK2 Có Lời Giải

98.000

Category:

Các Dạng Bài Tập Tiếng Việt 7 HK2 Có Lời Giải

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Các Dạng Bài Tập Tiếng Việt 7 HK2 Có Lời Giải

Các Dạng Bài Tập Tiếng Việt 7 HK2 Có Lời Giải

fff

Các Dạng Bài Tập Tiếng Việt 7 HK2 Có Lời Giải

fff

Các Dạng Bài Tập Tiếng Việt 7 HK2 Có Lời Giải

fff

Các Dạng Bài Tập Tiếng Việt 7 HK2 Có Lời Giải

fff

Các Dạng Bài Tập Tiếng Việt 7 HK2 Có Lời Giải

fff

tliuvienhoclieu.coni


CAC DẠNG BAI TẠP TIẾNG VIỆT 7 (Kì II)


Tài Liệu Học Tập Vip


RÚT GỌN CÂU

 • I. CỦNG CÕ, MỚ RỘNG

 • 1.  Khi nói hoặc viết, trong nhừng tình huống cụ thẽ người ta có thê phái rút bớt một số thành phần câu nhằm chuyến tái nhanh, gọn, rõ ràng nội dung cần thông tin. Ngôn ngừ học gọi đó là hiện tượng rút gọn câu, hay tinh lược câu. Câu được rút gọn thường gọi là câu rút gọn hay câu tinh lược, song đó không phái là một kiêu câu có câu trúc riêng. Bời trên thực tế nó được câu tạo theo mô hình câu Các Dạng Bài Tập Tiếng Việt 7 HK2 Có Lời Giải đoTi hay câu ghép đây đủ, nhưng trong tình huông sừ dụng cụ thẽ (khi các thành phân nào đó đà rõ từ văn cành hay hoàn cảnh giao tiếp cụ thế) thì có thế tình lược các thành phần đã biết.

 • 2.  Có thế tinh lược các thành phân trong câu đơn hay vê trong câu ghép. Ta thường gặp nhừng trường hợp tình lược sau:

a- Tinh iưực chù ngữ trong câu dơn;

 • (1)  – Đang ỉàm gì đây?

 • –  Chuồn bị nguyên Các Dạng Bài Tập Tiếng Việt 7 HK2 Có Lời Giải liệu tàm bánh.

 • (2)  Phú ông cười mỉm:

 • Muôn hòi con gái ta, hây vẽ sàm đù một chình côm vàng, mười tâm lụa đào, mười con tợn béo, mười vò rượu tăm, đem sang đây.

(Sọ Dừa)

 • b.  Tinh lược vj ngũ’ trong câu dơn

 • (1)  – Ai làm vờ lọ hoa?

 • Anh Minh ạ!

 • (2)  Nhưng những buổi tối có trăng thì dù chắng có ai, Điên cùng khiêng đủ bốn cái ghê ra sân. Rồi Các Dạng Bài Tập Tiếng Việt 7 HK2 Có Lời Giải Điên gọi vợ con ra. Vợ bê con nhỏ ngôi một chiếc. Con lớn ngôi một chiếc.

(Nam Cao)

 • c.  Tinh lươc cã chù ngừ và vi ngữ trong câu đơn.

 • –  Lúc đó câu chi còn nhùng từ ngừ vốn đóng vai trò phụ trong câu. Đây là trường hợp thường xảy ra trong hội thoại:

(1) – Cậu đang đọc truyện gì vậy?

 • – Truyện Tây du kí

Hay trong ngôn ngừ đơn thoại (trong tác phẩm truyện Các Dạng Bài Tập Tiếng Việt 7 HK2 Có Lời Giải ) cùng có thề có câu tinh lược cà chủ ngừ, vị ngừ:

(2) Một ngày chúng tôi phá bom đếm năm lần. Ngày nào ít: ba lân.

(Lê Minh Khuê)

 • d. Tinh lươc thành phân phu trong câu đơn.

Việc tinh lược các thành phân phụ xảy ra khi một sô câu đi liên nhau cùng có chung một hay một sỏ thành phần phụ. Lúc đó thành phân phụ thường chì có mặt ờ câu đâu tiên, các Các Dạng Bài Tập Tiếng Việt 7 HK2 Có Lời Giải câu đi sau không cần có mặt thành phân phụ. ví dụ:

Hết mùa hoa, chim chóc cùng vàn. cây gạo chấm dứt nhừng ngày tưng bừng ồn à, ỉại trở về với dáng vẽ xanh mát, trâm tư.

(Vũ Tú Nam)

 • e.  Tinh lược vế trong câu ghép.

Trong ngôn ngừ hội thoại và cà trong ngôn ngừ đơn thoại, khi một vê trong câu ghép đã rò thì vê đó có thê được tình lược, ví dụ: Các Dạng Bài Tập Tiếng Việt 7 HK2 Có Lời Giải

 • –  Chủ nhật này, chúng ta đi tham quan chú?

 • Nêu trời không mưa.

 • 3. Cần lưu ý khi sừ dụng câu rút gọn đê tránh gây hiếu nhâm hoặc không phù hợp với điêu kiện giao tiếp. Ví dụ:

 • Hôm nay con ãn gì ?

 • –  Cơm.

Khi trá lời người lớn mà dùng câu rút gọn là khiêm nhà, mất lịch sử, không tôn trọng người lớn. Trong nhừng tình huông này, cân dùng câu đầy đủ thành phân. Các Dạng Bài Tập Tiếng Việt 7 HK2 Có Lời Giải (Dạ, con đã ãn cơm rồi ạ!)

II. CÁC DẠNG BÀI TẬP

Bài 1. Tìm câu rút gọn trong nhửng đoạn trích sau? Hãy khôi phục các thành phân bị rút gọn đó.

1. – Những ai ngồi đây?

 • –  Ông Lí cựu với ông Chánh hội.

(Ngô Tất TỔ)

 • 2.  Ai vừa đến?

 • – Anh Bình

 • 3.  – Sao các cậu đến muộn thê?

 • –  Vì đường bị tắc

 • 4. Mẹ không lo, nhưng vàn không ngủ Các Dạng Bài Tập Tiếng Việt 7 HK2 Có Lời Giải được. Cú’ nhắm mắt lại là dường như vang bên tai tiêng đọc bài trâm bống.

(Lí Lan)

 • 5.  Mẹ ơi! Con khô quá mẹ ơi! Sao mẹ đi lâu thê? Mài không vê!

(Nguyên Hông)

 • 6.  Ngãng đâu nhìn trăng sáng

Cúi đầu nhớ cô hương.

(Lý Bạch)

 • 7.  Trèo lên cây bưởi hái hoa

Bước xuống vườn cà, hái nụ tâm xuân

Nụ tâm xuân nở ra xanh biếc

Em đã có Các Dạng Bài Tập Tiếng Việt 7 HK2 Có Lời Giải chông, anh tiêc lắm thay.

(ca dao)

 • 8.  Ăn quà nhớ kẻ trông cây.

 • 9.  Mặt trời nhú lên dân dân, ròi lên cho kì hết. Tròn trĩnh, phúc hậu như một quà trứng thiên nhiên đây đặn.

 • 10. Lớp sinh hoạt vào lúc nào? Buổi chiêu

 • 11. Anh đẽ xe trong sân hay ngoài sân?Bên ngoài

 • 12. Nhà vua ngắm nhìn mặt biên, rồi nói:

 • –  Biền này sao không có cá nhí?

(Cây bút thân Các Dạng Bài Tập Tiếng Việt 7 HK2 Có Lời Giải )

 • 13. Thây thuyền đi quá chậm, vua đứng trên mùi thuyền kêu lớn:

 • –  Cho gió to thêm một tí! Cho gió to thêm một tí!

(Cây bút thân)

 • 14. Về nhà, ông lão đem câu chuyện kê cho vợ nghe. Mụ vợ mắng:

 • – Đô ngõc! Sao lại không bắt con cá đên cái gì? Đòi một cái máng cho lợn ăn không được à? Cái máng nhà đà gần vờ rồi!

(Ông lão đánh cá và Các Dạng Bài Tập Tiếng Việt 7

HK2 Có Lời Giải con cá vàng)

 • 15.  Một canh.. .hai canh.. .lại ba canh,

Trằn (rọc băn khoăn, giấc chẳng thành;

Canh bốn, canh năm vừa chợp mắt,

Sao vàng năm cánh mộng hồn quanh.

(HÔ Chí Minh)

 • 16.  – Muốn hỏi con gái ta, hày vê sắm đủ một chình cốm vàng, mười tâm lụa đào, mười con lợn béo, mười vò rượu tăm, đem sang đây.

 • 17. – Ai làm vờ lọ hoa? Các Dạng Bài Tập Tiếng Việt 7 HK2 Có Lời Giải

– Anh Minh ạ!

 • 18. Nhưng nhùng buổi tôi có trăng thì dũ chăng có ai, Điên cũng khiêng đủ bôn cái ghê ra sân. Rồi Điên gọi vợ con ra. Vợ bê con nhỏ ngôi một chiếc. Con lớn ngôi một chiếc.

(Nam Cao)

 • 19.  Dường như vật duy nhất vần bình tình, phớt lờ mọi biến động chung là chiếc kim đông hô. Nó chạy, sinh động và nhẹ nhàng, đè lên những con sô vĩnh cửu. Còn Các Dạng Bài Tập Tiếng Việt 7 HK2 Có Lời Giải dâng kia, lừa đang chui bên trong cái dây mìn, chui vào ruột quả bom…

Quen rôi. Một ngày chúng tôi phá bom đên năm lân. Ngày nào ít: ba lân.

(Lê Minh Khuê, Những ngôi sao xa xôi)

 • 20.  Hết mùa hoa, chim chóc cũng vàn. Cây gạo chấm dứt nhừng ngày tưng bừng ồn â, lại trở vê với dáng vẽ xanh mát, trầm tư.

(Vù Tú Nam)

 • 21.  Cuộc bắt nhái trời Các Dạng Bài Tập Tiếng Việt 7 HK2 Có Lời Giải mưa đã vãn. Ai nấy ra về. Anh Duyện xách giỏ vê trước. Thứ đến chị Duyện.

(Tô Hoài, Nhà nghèo)

 • 22. Nuôi lợn ăn cơm nằm, nuôi tâm ăn cơm đứng.

 • 23. Rôi ném bẹt năm hào xuống đất, cụ bảo hân:

 • –  Cầm lây mà cút, đi đi cho rành. Rồi làm mà ãn chứ cứ báo người ta mài à?

(Nam Cao, Chí Phèo)

 • 24. Gõ đâu roi xuống đất, cai lệ Các Dạng Bài Tập Tiếng Việt 7 HK2 Có Lời Giải (hét bằng giọng khàn khàn của người hút nhiêu xái cũ:

– Thằng kia! Ông tưởng mày chết đêm qua, còn sổng đây à? Nộp tiên sưu! Mau!

thuvienhoclieii.com

Trang 7

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Các Dạng Bài Tập Tiếng Việt 7 HK2 Có Lời Giải”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các Dạng Bài Tập Tiếng Việt 7 HK2 Có Lời Giải
Các Dạng Bài Tập Tiếng Việt 7 HK2 Có Lời Giải
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart