Các giải pháp Marketing nhằm thúc đẩy xuất khẩu hải sản sang thị trường Hoa Kỳ của Công ty TNHH Hải Nam

Add your review

18.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

18.000

Các giải pháp Marketing nhằm thúc đẩy xuất khẩu hải sản sang thị trường Hoa Kỳ của Công ty TNHH Hải Nam

Các giải pháp Marketing nhằm thúc đẩy xuất khẩu hải sản sang thị trường Hoa Kỳ của Công ty TNHH Hải Nam

fff

Các giải pháp Marketing nhằm thúc đẩy xuất khẩu hải sản sang thị trường Hoa Kỳ của Công ty TNHH Hải Nam

fff

Các giải pháp Marketing nhằm thúc đẩy xuất khẩu hải sản sang thị trường Hoa Kỳ của Công ty TNHH Hải Nam

fff

Các giải pháp Marketing nhằm thúc đẩy xuất khẩu hải sản sang thị trường Hoa Kỳ của Công ty TNHH Hải Nam

fff

Các giải pháp Marketing nhằm thúc đẩy xuất khẩu hải sản sang thị trường Hoa Kỳ của Công ty TNHH Hải Nam

fff

Các giải pháp Marketing nhằm thúc đẩy xuất khẩu hải sản sang thị trường Hoa Kỳ của Công ty TNHH Hải Nam

fff

BỌ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING KHOA THƯƠNG MẠI -0O0-

NGl YÊN THỊ NHẶT HÀ Lớp: 11DKQ1 Khóa: 08

Khóa luận tốt nghiệp

CÁC GIẢI PHÁP MARKETING NHẢM THÚC ĐẦY

XUẤT KHẨU THỦY HẢI SẢN CỦA CÔNG TY TNHH HẢI NAM SANG THỊ TRƯỜNG HOA KỲ

Ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Chuyên ngành: KINH Các giải pháp Marketing nhằm thúc đẩy xuất khẩu hải sản sang thị trường Hoa Kỳ của Công ty TNHH Hải Nam DOANH Ql Óc TẺ

GVHD: Ths. HÀ ĐỨC SON

BỌ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING KHOA THƯƠNG MẠI -0O0-

NGl YÈN THỊ NHẠT HÀ Lớp: 11DKQ1 Khóa: 08

Khóa luận tôt nghiệp

CÁC GIẢI PHÁP MARKETING NHẢM THỨC ĐẢY XUẤT KHẤU THỦY HẢI SẢN

CỦA CÔNG TY TNHH HẢI NAM SANG THỊ TRƯÒNG HOA KỲ

Ngành: QUÀN TRỊ KINH DOANH Chuyên ngành: KINH DOANH ọựõc TẼ Giáng Các giải pháp Marketing nhằm thúc đẩy xuất khẩu hải sản sang thị trường Hoa Kỳ của

Công ty TNHH Hải Nam viên hướng dần: ThS. HÀ ĐỨC SƠN

NHẶN XÉT CỦA CÔNG TY THựC TẬP

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẢN

NHẶN XÉT CỦA THẢY (CÔ) PHÂN BIẸN

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Các giải pháp Marketing nhằm thúc đẩy xuất khẩu hải sản sang thị trường Hoa Kỳ của Công ty TNHH Hải Nam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ đánh giá khả năng sinh sản của gà đa cựa nuôi tại thái nguyên
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tại bệnh viện bưu điện hà nội
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Khóa Luận Tốt Nghiệp) Tìm Hiểu Dịch Vụ Vui Chơi Giải Trí Phục Vụ Khách Du Lịch Tại Sunworld Hạ Long Park, Quảng Ninh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Sold by
@ xcnguyen220
Các giải pháp Marketing nhằm thúc đẩy xuất khẩu hải sản sang thị trường Hoa Kỳ của Công ty TNHH Hải Nam
Các giải pháp Marketing nhằm thúc đẩy xuất khẩu hải sản sang thị trường Hoa Kỳ của Công ty TNHH Hải Nam
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart