các giải pháp Marketing nhằm thúc đẩy xuất khẩu tôm sang thị trường Hoa Kỳ

Add your review

18.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

18.000

các giải pháp Marketing nhằm thúc đẩy xuất khẩu tôm sang thị trường Hoa Kỳ

các giải pháp Marketing nhằm thúc đẩy xuất khẩu tôm sang thị trường Hoa Kỳ

fff

các giải pháp Marketing nhằm thúc đẩy xuất khẩu tôm sang thị trường Hoa Kỳ

fff

các giải pháp Marketing nhằm thúc đẩy xuất khẩu tôm sang thị trường Hoa Kỳ

fff

các giải pháp Marketing nhằm thúc đẩy xuất khẩu tôm sang thị trường Hoa Kỳ

fff

các giải pháp Marketing nhằm thúc đẩy xuất khẩu tôm sang thị trường Hoa Kỳ

fff

BỌ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING KHOA THƯƠNG MẠI

-0O0-

BIỆN KHẤC HUY

Lớp: 12DTM2 Khóa: 09

MSSV: 1212050042

Đê án môn học 2

CÁC GIẢI PHÁP MARKETING NHẢM THÚC ĐẢY XUẤT KHẨU TÔM VIỆT NAM

SANG THỊ TRƯỜNG HOA KỲ

Ngành: KINH DOANH QUÓC TẺ ( huyên ngành: THƯƠNG MẠI QUỐC TÉ GVHD : Ths. HÀ ĐƯC SƠN

BỌ các giải pháp Marketing nhằm thúc đẩy xuất khẩu tôm sang thị trường Hoa Kỳ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING KHOA THƯƠNG MẠI -0O0-

BIẸN KHẤC HUY

Lớp: 12DTM2 Khóa: 09

MSSV: 1212050042

Đề án môn học 2

CÁC GIẢI PHÁP MARKETING NHẦM THỨC ĐẨY XUẤT KHẨU TÔM VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG HOA KỲ •

Ngành: KINH DOANH QƯÓC TÉ

Chuyên ngành: THI ONG MẠI ỌUỎC TẺ GVHD : Ths. HÀ ĐỨC SƠN

LỜI CẢM ƠN

Trong các giải pháp Marketing nhằm thúc đẩy xuất khẩu tôm sang thị trường Hoa Kỳ suốt thời gian thực hiện đê án này, Thạc sỹ Hà Đức Sơn đã tận tình hướng dẫn và giúp đờ em. nhờ đó em có thê hoàn thành đê án thuận lợi và đùng thời gian. Vì vậy em xin gừi lời cám ơn sâu sắc đến thầy.

Mặc dù đà co gang hết sức nhưng đề án sè không tránh khỏi những thiếu sót. Em rat mong các thây cô giáo đánh giá góp ý dẻ dê án dược hoàn chình hơn.

Em xin chân các giải pháp Marketing nhằm thúc đẩy xuất khẩu tôm sang thị trường Hoa Kỳ thành câm ơn!

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04/12/2015.

Sinh viên thực hiện

Biện Khắc Huy

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẢN

SVTH: Biện Khắc Huy-

Trang ii

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “các giải pháp Marketing nhằm thúc đẩy xuất khẩu tôm sang thị trường Hoa Kỳ”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
VÀNG VÀ CÁC THUỘC TÍNH CỦA VÀNG
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
14.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn phương hướng và giải pháp phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Chuyên đề phân tích thiết kế hướng đối tượng đề tài phân tích và thiết kế hệ thống quản lý nhân sự
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP BỆNH VIỆN QUẬN 4 DOÃN
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại các doanh nghiệp lâm nghiệp ở việt nam
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Sold by
@ xcnguyen220
các giải pháp Marketing nhằm thúc đẩy xuất khẩu tôm sang thị trường Hoa Kỳ
các giải pháp Marketing nhằm thúc đẩy xuất khẩu tôm sang thị trường Hoa Kỳ
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart