cải tiến máy dệt lọp tự động tsv2014 08

Add your review

33.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

33.000

cải tiến máy dệt lọp tự động tsv2014 08

cải tiến máy dệt lọp tự động tsv2014 08

fff

cải tiến máy dệt lọp tự động tsv2014 08

fff

cải tiến máy dệt lọp tự động tsv2014 08

fff

cải tiến máy dệt lọp tự động tsv2014 08

fff

cải tiến máy dệt lọp tự động tsv2014 08

fff

cải tiến máy dệt lọp tự động tsv2014 08

fff

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢN THO KHOA CÔNG NGHỆ

LUẠN VĂN TỐT NGHIẸP ĐẠI HỌC

CẢI TIẾN MÁY DỆT LỌP Tự ĐỘNG TSV2Ổ14-Ỏ8

Sinh viên thực hiện:

Bùi Thanh Phong MSSV: 1117925 Huỳnh Tiling Kiên MSSV: 1117910

Cán bộ hướng dẫn :

TS. Võ Minh Trí

cải tiến máy dệt lọp tự động tsv2014 08

Cẩn Thơ, tháng 05 1111111 2015

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA CÔNG NGHỆ

LUẬN VÀN TÓT NGHIỆP ĐẠI HỌC

CẢI TIÉN MÁY DỆT LỌP Tự ĐỘNG TSV2014-08

Sinh viên thực hiện:                      Cán bộ hướng dẫn :

Bùi Thanh Phông                           TS. Vò Minh Trí

MSSV: 1117925

Ngành: Kỳ thuật điều khiên và Tự động hóa.

Huỳnh Tiling Kiên

MSSV: 1117910

Ngành: Kỳ thuật điêu khiên và Tự cải tiến máy dệt lọp tự động tsv2014 08 động hỏa.

Thành viên Hôi dồìiỉỉ:

TS.GVC Võ Minh Trí

TS.GV Trương Quốc Bao ThS.GV Trần Nhựt Thanh

I .uận vãn đưọc báo vệ tại:

I lội dồng chấm luận vãn tot nghiệp Bộ môn Tự dộng hóa. Khoa Công Nghệ. Trường Dại học cần Thơ vào ngày: 23/05/2015.

Có thê tìm hiếu luân vãn tai:

1. Thư viện Khoa Công Nghệ. Truờng Đại I lọc Cân cải tiến máy dệt lọp tự động tsv2014 08 Tlìơ

2. Website: http://w5vw.ctu.edu.vn

NHẠN XÉT CÚA CÁN BỌ HƯỞNG DÁN


Cẩn Thơ, ngày 23 tháng 05 năm 2015


TS. Võ Minh Tri


NHẬN XET CUA CAN Bộ PHAN BIỆN 1

Cần Thơ, ngày 23 tháng 05 năm 2015

TS. Truong Quốc cải tiến máy dệt lọp tự động tsv2014 08 Bão

NHẬN XET CUA CAN Bộ PHAN BIỆN 2


(’ân Thơ, ngày 23 tháng 05 năm 2015


ThS. Trần Nhựt Thanh


LỜI CẢM ƠN

Trong quá trinh thực hiện đề tài chúng tôi gặp nhiều khó khăn do hạn chế về kinh nghiệm, kiến thức và lài chinh. Dê vượt qua cải tiến máy dệt lọp tự động tsv2014 08 những khó khản đó, bèn cạnh nhừng nồ lực của cã nhóm là nhiêu sự giúp đờ, quan tàm và động viên chân tình của gia dinh, thay cò và bạn bẽ.

Chúng tôi xin gứi lời cam ưn sâu sac đen gia đinh đặc biệt là cha, mẹ. Cam ơn cha. mẹ đà nuôi dường. lo lang về mạt vật chất và động viên tinh thân dề chủng tòi có cơ hội dược giáo dục như ngày hỏm nay.

Chúng tôi xin bày cải tiến máy dệt lọp tự động tsv2014 08 tó sự câm ơn chân thành den TS. Võ Minh Trí. giáo viên trực tiếp hướng dan luận vãn. Thầy đa tận linh hướng dan, chi dạy, giúp dờ vã hơ trợ trang thiết bị chơ chúng tôi cớ diều kiện thuận lợi de thực hiện dề tài.

Cam ơn thây co vấn học lập ThS. Nguyễn Van Khanh, các thầy cô trong bộ mồn Tự Dộng Hóa, bộ mòn Diện Tư Viền Thòng và các bộ mòn khác dà giáng dạy chúng tỏi trong cải tiến máy dệt lọp tự động tsv2014 08 suốt thời gian học tập tại trường.

Chúng tôi xin gứi lời cảm ơn den TI1S. Nguyền Thành Tinh dã tận tinh hướng dan chúng lòi thực hiện và hoàn thành đề lài nghiên cứu khoa học TSV2014-08 máy dệt lọp tự động.

Cam ơn Công ty Nhiệt diện cần Thơ đà lạo điêu kiện và hướng dần chủng tôi trong quá trinh thực tập thực te.

Cảm ơn các bạn học chung lớp Kỹ thuật điều khiển và l ự động hóa khóa 37 đà cải tiến máy dệt lọp tự động tsv2014 08 động viên, cilia sc, giúp đờ nhau trong suối quá trinh học lập lại trường.

Nhóm sinh viên thực hiện dề tải

Bùi Thanh Phong

Hin 1111 Trung Kiên

CBHD: TS. Vò Minh Trí

4

SVTH: Bùi Thanh Phong

Huỳnh Trung Kiên

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “cải tiến máy dệt lọp tự động tsv2014 08”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Lv ths luật thủ tục xét xử những vụ án mà bị cáo là người chưa thành niên một số vấn đề lý luận và thực tiễn
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Mẫu nhà đẹp 2 tầng XC2-1163
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
12.000.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Ts nghiên cứu các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của vận tải hành khách bằng ô tô trong xu thế hội nhập
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
45.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Nguoi my tham lang graham greene
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
PHÂN LẬP VI KHUẨN HÒA TAN KALI TRONG ĐẤT
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
18.000
Sold by
@ xcnguyen220
cải tiến máy dệt lọp tự động tsv2014 08
cải tiến máy dệt lọp tự động tsv2014 08
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart