chiến lược Marketing Công ty MAZDA

Add your review

9.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

9.000

chiến lược Marketing Công ty MAZDA

chiến lược Marketing Công ty MAZDA

fff

chiến lược Marketing Công ty MAZDA

fff

chiến lược Marketing Công ty MAZDA

fff

chiến lược Marketing Công ty MAZDA

fff

chiến lược Marketing Công ty MAZDA

fff

chiến lược Marketing Công ty MAZDA

fff

Chiến lược Marketing GVHD: Vù Thị Quỳnh Anh

MỤC LỤC

LỜI MỜ ĐÀU

Nhiều công ty và doanh nghiệp nước ngoài, đặc biệt là những công ty và doanh nghiệp lớn phát triển mạnh và họ đang bị cuốn vào dòng xoáy cạnh tranh và công việc trên thị trường phát triển dó. Hầu hết những công việc dó là nhảm phục vụ và dáp ứng nhu cầu phát sinh, và một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì họ phái cố gắng cạnh tranh, giành uy tin cho doanh nghiệp, chiếm giữ thương hiệu trên thị trường.

Trong nhùng năm gần đây. thị trường ô tó toàn cầu ngày càng cạnh tranh gay gắt và khốc liệt với hầu hết các hàng ò tô lớn nhô khác nhau chiến lược Marketing Công ty MAZDA . Chính vi sự cạnh tranh gay gắt cũng với quy mô thị trường mở rộng, các hàng sân xuất ô tô. củng với chiến lược kinh doanh cua minh, doanh nghiệp ngày câng cố găng tìm ra những giãi pháp cạnh tranh có hiếu quà. vả khảng định vị thế của minh trên thị trường. Kill nền kinh tế quốc tế có nhiều biến động và dặc biệt hằu hết người ta nhắc đến Mazda là một thương hiệu nôi tiếng và có giá trị và là một trong chiến lược Marketing Công ty MAZDA nhùng hàng xe phát triền mạnh mè dưới áp lực kinh tế thị trường Nhật Ban. Để đạt được sự thành còng và khăng định dược thương hiệu cùa mình trên thị trường có chất lượng trong tâm trí khách hàng, Mazda đà không ngừng tạơ ra những ‘suy nghĩ mới, sáng tạo mới, kha năng mới liên tục đồi mới sán phàm’ , nắm bắt cơ hội và dưa ra những chiến lược kinh doanh phũ hợp. Vì vậy, để hiểu biết sâu hơn về hãng xe chiến lược Marketing Công ty MAZDA Mazda tại thị trường Nhật bán nhóm lựa chọn dể tài: “ Phân tích chiến lược Marketing cho công ty Mazda tại thị trường Nhật Ban ”.

Đồ án gồm 4 phần:

Phần I: Giới thiệu chung về công ty

Phần ILPhân tích môi trường

Phần III: Chiến lược Marketing

Phần VI: Bài học kinh nghiệm

Nhóm vần nỗ lực và cố gắng do điều kiện thời gian hạn chế và nguồn tim tài liệu cùng giới hạn cho nên đồ án nhóm còn chiến lược Marketing Công ty MAZDA có nhiều sai sót.Và sự hướng dần tận tinh cũa giáng viên Vũ Thị Quỳnh Anh Nhóm em đã hoàn thành đồ án. Nhóm xin chân thành câm ơn có.

PHẦN I: TỎNG QUAN VẺ CÔNG TY

1.1 Giới thiệu chung về công ty.

Mazda đà bắt đầu như Toyo Cork Kogyo, được thành lập tại Hiroshima Nhật Bân vào năm 1920. Trong năm 1920 công ty đã được cứu khoi sự phá sán bới Hiroshima Saving Bank và các nhã lành chiến lược Marketing Công ty MAZDA đạo kinh doanh khác ở Hiroshimado Jujiro Matsuda Làm chù tịch. Đến năm 1927 đồi thảnh Toyo Kogyo. Từ năm 1929 còng ty đã chuyền lừ sân xuất các thiết bị máy móc sang sân xuất động cơ ô tó đầu tiên, vã năm 1931, Mazda đà xuất khẩu 30 chiếc xe chờ hàng 3 bánh vào thị trường Trung Quốc

Năm 1934 Jujiro Matsuda đỏi tên công ty thành Mazda Moto.Nhiều người cho răng cái tên Mazda xuất phát từ Ahura Mazda, tên một vị thằn chiến lược Marketing Công ty MAZDA lua. Nhưng theo một số người, Mazda có cách phát âm trùng với tên của một người sáng lập Jujiro Matsuda, người đã quyết định đối tên công ty đế tỏ lông tràn trọng đối với gia đình và những tin đồ thần lửa. Mazda còn có nghĩa là “sự tự do" theo tiếng Ba Tư cồ. Việc thiết kế những chiếc xe hơi này được xây dựng trên cơ sớ kỳ’ thuật Kansei. Nghĩa là tất cả các yếu tố, suy nghi của con người chiến lược Marketing Công ty MAZDA , câm giác, tinh câm cùa người thiết kế đều được cân nhắc đế kết hợp. thế hiện khi thiết kế bất kỳ’ loại xe nào. Một chiếc xe mang suy nghĩ và tình căm cùa con người, chắc chắn là một người bạn đường tin cậy của bạn đi bất cứ đàu.

Năm 1940. Mazda sàn xuất những chiếc chiếc xe ồ tò mui kính đầu tiên nhung phái ngừng lại do chiến tranh thế giới lằn thứ 2. Tháng 8 1945, Mỳ ném bom chiến lược Marketing Công ty MAZDA nguyên tứ phá húy toàn bộ thành phố Hiroshima, trong đó có còng ty Mazda.

Sau 15 năm bị xóa sổ. năm 1959. công ty Mazda được tái sinh. Từ đó đến nay, hãng xe có logo hình chữ M đang bay giống như đòi cánh đà bển bi cho ra đời nhiều cồ xe xuất sắc, được ưa chuộng mạnh.

Bẳt đầu từ nhũng năm 1960. Mazda đà được lấy cám hứng từ.NSƯ Ro 80. và quyết định đặt một chiến lược Marketing Công ty MAZDA nồ lực kỳ’ thuật lớn vào sự phát triển của động cơ quay Wankel là một cách phân biệt nó với các công ty ô tô khác cua Nhật. Công ty đã thành lập một mối quan hệ kinh doanh với các công ty cùa Đức.

Những nỏ lực này đà chấp cánh cho thương hiệu Mazda và hàng đã nhanh chóng bắt đẩu xuất khấu xe ra nước ngoài. Các model sử dụng động cơ pit-tông và động cơ quay đều được cô mặt trên khắp thế giới chiến lược Marketing Công ty MAZDA , riêng các model sứ dụng động quay đà nhanh chóng trở nên phố biến do sự kết họp giừa công suất cao và trọng lượng nhẹ hơn so với các đối thủ cạnh tranh sử dụng động cơ pit-tông hạng nặng như V6, V8. Model RI00 và dòng RX lừng danh (RX-2. RX-3, và RX-4) chu yếu được xuất khẩu sang các nước khác.

Việc hợp tác với Công ty Ford Motor đà bắt đầu do khó khản chiến lược Marketing Công ty MAZDA về tài chinh cũa Mazda trong năm 1960. Băt đằu từ năm 1979 với vốn cố phần tài chinh 7%, Ford bát đầu một quan hệ đối tác với Mazda dần đến các dự án chung khác nhau. Trong nhũng năm 1980. Ford đà đạt được một cố phẩn tài chinh 20%. Những nồ lực này bao gồm khi nhó trong mọi lĩnh vực cùa cành quan ò tô – đáng chú ý nhất là trong lình XỊIC cua xe bán tãi (chảng hạn như Mazda.B- chiến lược Marketing Công ty MAZDA Series, sinh ra một biến thế Ford Courier ờ Bắc Mỳ vào năm 1972) và chiếc xe nho hơn. Ví dụ. nền tàng gia đinh cua Mazda đà được sử dụng cho các mô hình như Ford Laser và Escort, trong kill kiến trúc Capella tim thấy đường vào cùa Ford Tel star sedan và Probe mô hình thế thao. Năm 2002 Ford đà đạt được một cồ phần tài chinh 5% phụ.

Ford cũng có một sổ kha năng cùa mình cho mượn khi Mazda chiến lược Marketing Công ty MAZDA cằn. Các Mazda 121 được bán tại châu Âu và Nam Phi.Trong một thời gian, một biến thê cũa Ford Fiesta được xây dụng trong các nhã máy ớ châu Âu và Nam Phi. Mazda cũng đà thực hiện một nồ lực trong quá khử để bán một số xe ô tô cũa Ford tại Nhật Bán. chủ yếu thông qua các nhóm đại lý Autorama cua nó.

Hiện nay, Mazda sân xuất khoáng 1.5 triệu chiếc xe mỗi nãm. trong đó cò chiến lược Marketing Công ty MAZDA một triệu chiếc được tiêu thụ tại Nhật, phần còn lại được bán ở các khu vực khác như Mỳ. Australia và Nga. Thị trường chinh cũa Mazda là Nhật Bán. Trung Quốc. Nga. Mỹ, Australia, châu Âu, Đông Nam Á. Trong sổ những nhà sân xuất xe hơi cúa Nhật, Mazda được xếp ở vị trí thứ sáu, sau Toyota, Nissan và Honda…

Các dòng sân phẩm hiện nay cùa Mazda tập trung chủ yếu vào xe gia đình chiến lược Marketing Công ty MAZDA với các mầu xe thông dụng như Mazda2 (microcar), Mazda3 (compact sedan, hatchback).

Mazda5 (compact MPV). Mazda6 (sedan cờ trung), Mazda8 (MPV), CX-5 (compact crossover), CX-7 (crossover cờ trung), CX-9 (crossover cờ lớn), MX-5 (roadster), RX- 8 (coupé thể thao) và BT-50 (xe bán tài).

Hình 1.1 Trụ sớ chinh của Mazda tại Nhật Ban chiến lược Marketing Công ty MAZDA

Logo cúa công ty Mazda qua các năm:

<<<123>>>

Năm

1934-1936

Ký hiệu

+Aía*ơa

1936-1962

■  Cy

1962-1975

1975-1991

maADd

1991-1992

1992-1997

1997-nay


1.2 Viền cành và sứ mệnh cùa công ty.

  • 1.2.1   Viền cành.

Tầm chiến lược Marketing Công ty MAZDA nhìn rất rộng cua Mazda, được tái thảnh lập năm 1999.

“ Tờ create new value, excite and delight our customers through the best automotive products and services ”.

" Tạo ra giá trị mới. kích thích và lãm hải lông khách hàng thòng qua các sân phàm và dịch vụ ô tò tốt nhắt."

  • 1.2.2   Sứ mệnh.

Đê xác định được những tư tưởng cốt lòi cùng như những đặc tinh lâu dài của một công ty đó là sự xác định có tinh nhất chiến lược Marketing Công ty MAZDA quán vượt trên cá chu kì sống cua sán phẩm hay thị trường. Các đột phá công nghệ, các kiêu cách quàn trị. Trong đó tuyên bố Mazda Sứ mệnh là : “ỉỉ ’ith passion, pride and speed, we actively communicate with our customers IO deliver insightful automotive products and services that exceedtheir expectations

"Với niềm dam mê. niềm tự hào và tốc độ, chúng tôi chu dộng giao tiếp với khách hàng cùa chúng tôi đế cung cấp sân phàm và dịch vụ irợt quá chiến lược Marketing Công ty MAZDA mong đợi cùa họ."

  • Giá tộ.

Sự sáng tạo.

  • Hệ thống giá trị.

Tập tiling khách hàng.

Hãnh động hiệu quà và nhanh nhẹn.

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “chiến lược Marketing Công ty MAZDA”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ thừa kế thế vị theo quy định của bộ luật dân sự việt nam năm 2005
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ xe du lịch của công ty tnhh nhi na
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Công tử bạc liêu nguyên hùng
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng ứng dụng my vib của khách hàng tại nhtm cp quốc tế việt nam pgd cmt8
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
83.000
Sold by
@ xcnguyen220
chiến lược Marketing Công ty MAZDA
chiến lược Marketing Công ty MAZDA
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart