Chuyên đề phân tích thiết kế hướng đối tượng đề tài phân tích và thiết kế hệ thống quản lý nhân sự

98.000

Category:

Chuyên đề phân tích thiết kế hướng đối tượng đề tài phân tích và thiết kế hệ thống quản lý nhân sự

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Chuyên đề phân tích thiết kế hướng đối tượng đề tài phân tích và thiết kế hệ thống quản lý nhân sự

Chuyên đề phân tích thiết kế hướng đối tượng đề tài phân tích và thiết kế hệ thống quản lý nhân sự

fff

Chuyên đề phân tích thiết kế hướng đối tượng đề tài phân tích và thiết kế hệ thống quản lý nhân sự

fff

Chuyên đề phân tích thiết kế hướng đối tượng đề tài phân tích và thiết kế hệ thống quản lý nhân sự

fff

Chuyên đề phân tích thiết kế hướng đối tượng đề tài phân tích và thiết kế hệ thống quản lý nhân sự

fff

Chuyên đề phân tích thiết kế hướng đối tượng đề tài phân tích và thiết kế hệ thống quản lý nhân sự

fff

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN Lực KHOA CÔNG NGHỆ THÒNG TIN

DỢI HỌC DIẼn Lực í Lí CTRIC POWER UNIVERSITY

BÁO CÁO CHUYÊN ĐÊ HỌC PHÀN

TÊN HỌC PHĂN

PHÂN TÍCH THIẾT KẼ HƯỚNG ĐỖI TƯỢNG

ĐÊ TÀI:

PHÂN tích VẨ thiết KỄ HỆ THỏNG Chuyên đề phân tích thiết kế hướng đối tượng đề tài phân tích và thiết kế hệ thống quản lý nhân sự QUÁN LÝ NHÂN

<<<123>>>

Sinh viên tlìực hiện

Sự

Giàng viên hướng dãn

: QUÁCH THỊ HOĂNG HƯƠNG

Ngành

: NGUYỄN THỊ HÔNG KHÁNH

Chuyên ngành

: CÒNG NGHỆ THỐNG TIN

Lớp

: CÒNG NGHỆ PHẦN MÈN

Khóa

: D11CNPM

: Dll

Hà Nội, tháng 6 nãm 2019

LÒI MỠ ĐẦU

Hiện nay trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đang diên ra quá trình tin học hóa toàn diện trên mọi lình vực hoạt động kinh tẽ xã hội, con người đang chuyên sang một kỉ nguyên mới-kì nguyên cùa công Chuyên đề phân tích thiết kế hướng đối tượng đề tài phân tích và thiết kế hệ thống quản lý nhân sự nghệ thông tin 4.0. Máy tính và các công cụ cùa nó đà trờ thành nhu cầu không thẽ thiếu đối với các ngành khoa học và kì thuật, trong các ngành quản lý, thiết kẽ giảng dạy, các ngành công nghiệp đô họa,…

Nhờ ứng dụng của công nghệ thông tin đà làm giâm được rẩt nhiêu khó khăn trong việc quàn lý trên các giấy tờ. Nó có yếu tố không nhò trong việc phát triẽn và thành công không nhỏ của mói ngành Chuyên đề phân tích thiết kế hướng đối tượng đề tài phân tích và thiết kế hệ thống quản lý nhân sự nghề, mỏi xí nghiệp, mỏi quổc gia ngày nay.

Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin là một phân cùa "công nghệ thông tin" giúp con người khào sát , thiết kế và xây dựng những chương trình một cách quy củ và dề dàng hơn. Với vốn kiến thức học được trong môn “Phân tích và thiết kẽ hệ thống thông tin" và sự giúp đờ cùa cô Nguyên Thị Hỏng Khánh, em đà chọn đê tài:” hệ thõng quàn lý Chuyên đề phân tích thiết kế hướng đối tượng đề tài phân tích và thiết kế hệ thống quản lý nhân sự nhân sự tính lương" đê tìm hiếu và thực hành vẽ môn này.

Với vốn kiên thức còn hạn chê vì vậy bài làm của em châc chân sè có nhiêu thiêu khuyết. Rãt mong được sự góp ý của cô đẽ bài làm tốt hơn.

Em xin chân thành càm ơn cô!

Giáo viên hướng dần                              Sinh viên thực hiện

Nguyên Thị Hông Khánh                      Quách Thị Hoàng Hương

CHƯƠNG 1: KHẢO SÁT 1.1 Giới thiệu vê công ty cô Chuyên đề phân tích thiết kế hướng đối tượng đề tài phân tích và thiết kế hệ thống quản lý nhân sự phần Ansi Đông Á

Mã SỔ thuế: 0106897735.

DỊa chi: Ồ 51 tập thế Chinh Hình, phường Yen Hòa. quận Cầu Giấy, Thành phổ Hà Nội.

Điện thoại: 0432.24.26.98

Fax: 0432.24.26.98

Email: ansidonga@gmail.com

Website: http://ansi-donga.com/ http://ansi-donga.com.vn/

Dược phát tricn tù’ đội Chuyên đề phân tích thiết kế hướng đối tượng đề tài phân tích và thiết kế hệ thống quản lý nhân sự ngũ kỳ sư điện – điện tứ – tự động hóa. hoạt động từ những năm 2005. Công ty CP Ansi Dòng Á chính thức được thành lập vào năm 2015 với định hướng thiẽl kẽ – phái triên sàn phâm diện lử và các dịch vụ lự dộng hóa như: lích hựp, nâng cấp hệ thống, sứa chừa máy móc thiết bị. Lình vực hoạt động chinh cúa công ty:

-Cung cấp các bộ kicm soát thang máy (bộ thó từ RITD). bộ Chuyên đề phân tích thiết kế hướng đối tượng đề tài phân tích và thiết kế hệ thống quản lý nhân sự dicu khiên thang hàng, các: bộ hiên thị,…sàn pham do Ansi Đông Á thiẽl kẽ, sàn xuãt dã nhận dược những phàn hói tôt của khác h hàng về chất lượng, tính năng cùng như giá thành.

-Cung cãp các giải pháp Scada đẽ tích hợp. nâng cãp hệ thõng dùng thiết bị của Siemems, Mitsubishi. Rockwell,…

-Sửa chừa cacs thiết bị công nghiệp: PLC, HMI, biến câm, các bọ mạch điêu khiến,…

– Chuyên đề phân tích thiết kế hướng đối tượng đề tài phân tích và thiết kế hệ thống quản lý nhân sự Bào trì bộ máy điều khiến, đo lường, dây chuyền sàn xuất,…

Với đội ngù kì su’ nhiệt huyết nhiêu kinh nghiệm, cùng với định hướng phát triẽn bên vừng, công ty sẽ là đỗi tác tin cậy của khách hàng.

Đặc điếm hoạt động sản xuất, kinh doanh và sơ đô tõ chức của công ty.

  • □ Sán phẩm.

-Bộ kiêm soát thang máy:

+BỘ kiếm soát thang máy đơn tầng.

+BỘ kiếm soát Chuyên đề phân tích thiết kế hướng đối tượng đề tài phân tích và thiết kế hệ thống quản lý nhân sự thang máy đa tầng.

+sàn phãm hô trợ.

-Đầu đọc thè:

+Đầu đọc không nút bấm.

+Đầu đọc có nút bấm.

+Đău đọc vân tay.

-Bộ hiến thị thang máy.

+Hiền thị led ma trận.

+hiền thị led 7 vạch.

-Bộ điêu khiên thang máy.

  • □     Dịch vụ.

-Thiết kê mạch điều khiến theo yêu cầu cùa khách hàng.

-Sửa chửa Chuyên đề phân tích thiết kế hướng đối tượng đề tài phân tích và thiết kế hệ thống quản lý nhân sự biến tần.

-Sửa chửa PLC.

-Sửa chửa Sevor.

-Bão dường các hệ thõng công nghiệp.

□     TỐ chức của công ty.

-Phòng kế toán.

-Phòng Maketing.

-Phòng bão vệ.

-Phòng diêu hành.

-Phòng IT.

-Phòng nhân sự.

-Phòng chăm sóc khách hàng.

-Phòng kĩ thuật.

1.2 Một số khái niệm cơ bàn

Quán lý nhân sự Chuyên đề phân tích thiết kế hướng đối tượng đề tài phân tích và thiết kế hệ thống quản lý nhân sự hay quản trị nguồn nhân lực dóng một vai trò quan trọng trong hoạt động cùa các tõ chức, doanh nghiệp. Chính vi vậy, việc khai thác và quàn lý tốt nguôn

6

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Chuyên đề phân tích thiết kế hướng đối tượng đề tài phân tích và thiết kế hệ thống quản lý nhân sự”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chuyên đề phân tích thiết kế hướng đối tượng đề tài phân tích và thiết kế hệ thống quản lý nhân sự
Chuyên đề phân tích thiết kế hướng đối tượng đề tài phân tích và thiết kế hệ thống quản lý nhân sự
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart