Coi tuổi làm nhà và dựng vợ gả chồng

Add your review

18.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

18.000

Coi tuổi làm nhà và dựng vợ gả chồng

SACK SO

COI TUỔI LÀM NHÀ

VÀ c

DỨNG VỢ GẢ CHỒNG

 

CHIÊM GIA TÌNH

HUỲNH LIÉN

HUONG HOA XUẤT BÀN

w w W.irllSUVIl VUIlg.HCl

10* Tuổi Quí

Gái chồng, trai ỉây vợ hòa

Sang giàu lừ thuở mđi lên ba

Thi văn điểm sản phong lưu dủ

Con cháu vàng son sấnậ rực nha

  1. BÌNH GIẢI VE THẬP NHỊ DỊA CHI

Đây là phép xem 12 tuổi, lức là thập nhị địa chi, coi tuổi nào thuộc con một vi’ nào thuộc ngũ Đế. Phép này là biến thế trong Ngù Hành, Ngũ Đế thuộc Ngũ Hành.

Bách đế thuộc kim vị ở hướng  Coi tuổi làm nhà và dựng vợ gả chồng tây

Thanh Đế thuộc Mộc vị hướng Đông

Hắc Đê thuộc Thủy vị ở hướng Bắc

Xích Đế thuộc Hỏa vị ở hướng Nam

Huỳnh Đế thuộc Thổ vị ỏ Trung Ương

Ị. Tuổi Thân Dậu thuộc con nhà Bạch Đê

Con nhà Bạch Đế tánh can vương

Văn võ gồm tài cậu của Vương

Ngang dọc một thời oanh hột lắm

Thân danh thường lập chốn sa trường

  1. Tuổi Dần Mẹo thuộc con nhà Thanh Đê

Lạn đận mấy lần bói  Coi tuổi làm nhà và dựng vợ gả chồng hỏa tai

Bạn nhiều nhưng ít gặp người ngay

Tuổi cùng được đồng con cháu

Kiên nhẫn kiệm phần phước hậu lai

  1. Tuổi Tý thuộc Thủy con nhà Hắc Dê

Hải hồ một gánh sợ gì ai

Thua được từng pha đấu sức tài

Có phước được tiền vô cớ đến

Ruộng vườn hậu vận hưởng dài dài

  1. Tuổi Ty Ngọ thuộc Hỏa con nhà Xích Đê

Tánh khí can trường dạ thẳng ngay

Gần nơi quyền quý khách trang đài

Tri mưu  Coi tuổi làm nhà và dựng vợ gả chồng danh lợi trời ban sẩn

Nghiệp võ nghề văn đủ thứ hay

  1. Tuổi Thìn , Tuất, Sửu, Mùi thuộc con nhà Huỳnh Đế

Thông minh mưu tri lại hiền long

Hồ thỉ lang bòng sớm vấn vương ■ Thành bại nhiều lần duyên phận lỡ Lâo lai lài vượng rạng mon dương.

HẾT

64

Lời bàn đầss sách

“Dựng vợ gả chông, xây cất nhà cửa là những việc lớn cua đời người. Có ai không muốn láy được người chồng Coi tuổi làm nhà và dựng vợ gả chồng , người vợ hựp ý tâm dâu và trong cuộc sông dược yên vui trong cảnh giàu sang, con cháu dê huề”. Có ai không muốn xây cất ngôi nhà khang trang được thuận lợi mọi bề. Thiên thời dịa lợi nhân hòa dủ cả.

Đô đáp ứng được lòng mong mỏi của các bạn đọc gần xa. Dê giúp dờ dược bạn đọc chỉ ít tránh dược nhũng tai hại dáng tiếc xảy ra vì không hiểu biết.

Chúng tôi cho ra quyển sách nhỏ này  Coi tuổi làm nhà và dựng vợ gả chồng hẳn giúp bạn đọc xa gân có thê tự mình tỉm lời giải đáp thích ứng cho việc (dựng vợ gã chông , xây cât nhà cửa) cho bàn thân mình và những người thân chung quanh.

Quyển sách nàỵ với những trang lập sẵn tra cứu, những khổ thơ dơn giản dê hiểu, dê thuộc, mọi người ai cũng có thể dùng được, song đó là cả quá trình nghiên ngẫm, chắt lọc của tác giả qua bao sách vở và khảo cứu cuộc sông Coi tuổi làm nhà và dựng vợ gả chồng , nó bảo đảm tính chính xác va chuẩn mực.

Bạn đọc hày thú nghiên cứu theo sách. Các bạn sẽ thấy sự hiệu nghiệm như thê nào. Rồi đây sẽ giúp các bạn quét sạch mọi nghi ngờ may rủi. Sách sẽ trở thành người bạn tin cẩn của các bạn trong việc (dựng vợ gả chồng, xây cất nhà cửa).

Kính chúc bạn đọc may mắn.

NHÀ XUẤT BẢN HƯƠNG HOA

 

7. Saọ Kỵ tháng 5, màu trắng Coi tuổi làm nhà và dựng vợ gả chồng 23,31 17.26
Thái đàn bà ky hơn. Đốt 8 40,49   35,44
Bạch ngọn đèn cúng vào ngày 58,67 53,62
  Rằm mỗi tháng (tối) 76 71
8. Sao Đại kỵ nam giới nhất là 19,28 15,24
La tháng giêng,7. Đô’t 37,46 33,46 Coi tuổi làm nhà và dựng vợ gả chồng
Hầu 7 ngọn đèn cúng vào 55,64   55,64
  Tối mỗi tháng              73    
9. Sao Dại kỵ cho nữ giời nhất 25,64 19,28
Kế là tháng 3,9. Đôi 20 ngọn 43,62 37,46
Đô đèn cúng vào tốì 18 mỗi 61,70 55,64
  tháng 79  
 Coi tuổi làm nhà và dựng vợ gả chồng
MƯỜI CHƯ BIẾN DẠNG Chừ giáp biến ra chữ Diểu Chừ Ât biến ra chữ Vong Chữ Bính biến ra chữ Tù Chữ Đinh biến ra chữ Du Chữ Mậu biên ra chữ Quí Chữ Kỷ biến ra chữ Nhân Chữ Canh biến ra chữ Cô Chữ Tân biến ra chữ Tang Chữ Nhâm biến ra chữ vương Chữ Quí biến ra chữ Thiên

1. BÌNH GIẢI VỀ THẬP THIÊN CAN

CÁCH TÍNH GIỜ SINH

(Chính xác tớỉ phút)

THÁNG GIÊNG VÀ THÁNG CHÍN

Ngày

Coi tuổi làm nhà và dựng vợ gả chồng Dần 4-20 đến 6-19 Mẹo 6-20 đến 8-19 Thìn 8-20 đển 10-19 Tỵ 10-20 đến 12-19 Ngọ 12-20 đến4-19 Mui 2-20 đến 4-19

Ngày

Đêm

Thân 4-20 đến 6-19 Dậu 6-20 đến 8“ 19 Tuất 8-20 đến 10-19

Hợi 10-20 đến 12-19 Ty 12-20 đến 4-19 Sửu 2 Coi tuổi làm nhà và dựng vợ gả chồng -20 đến 4-19

THÁNG BA VÀ THÁNG BẢY
Dần 4-30 đến 6-29 Mẹo 6-30 đến 8-29 Thìn 8-30 đến 10-29

Tỵ 10-30 đến 12-29 Ngọ 12-30 đến4-29 Mùi 2-30 đến 4-29

Dêm

Thân 4-30 đến 6-29 Dậu 6-30 đến 8-29 Tuất 8-30 đến 10-29

Hợi 10-30 đến 12 Coi tuổi làm nhà và dựng vợ gả chồng -29 Ty 12-30 đến 2-29 Sưu 2-30 đến 4-29

1.      Tuổi Giáp có Lục Giáp

Sanh ra chữ giáp có gia điền Danh chẳng nợ mà khổ nợ duyên Đêm vắng sầu tràn bean gối mộng Vàng son há chận đường ưu phiền

2.       Tuổi Ât Lục Ât

Người sanh chữ Ất hóa thành vong Mât nghiệp ly hương cách vợ chồng Tái lập trung niên cơ sỡ vững Tuổi già liền của con cháu đông

Ngày

Dần 4-20 đến  Coi tuổi làm nhà và dựng vợ gả chồng 7-19 Mẹo 6-20 đến 9-19 Thìn 8-20 đến 11’19 Tỵ 10-20 đến 1-19 Ngo ỉ-20 đến 3-19 Mui 2-30 đến 4-29

THÁNG NĂM

Đêm

Thân 5-20 đến 7-19 Dậu 7-20 đến 9-19 Tuất 9-20 đến 11-19

Hợi 11-20 đến 1-19 Ty 1-20 đến 3-19 Sưu 2-20 đến 5- Coi tuổi làm nhà và dựng vợ gả chồng 19

THANG HAI, TAM, MDOÌ VẢ CHAP
Ngày

Dần 4 đến 5-59

Mẹo 6 đển 7-59

Thìn 8 đến 9-59

Đêm

Thân 4 đen 5-59

Dậu 6 den 7-59

Tuất 8 đến 9-59

62
Tỵ ỊOdến 11-59 Ngọ 12 đến 1-59 Mùi 2 đến 3-19
Hợi 10 đến 1-59 Ty 12 đến 3-59 Sưu 2 đến 3-59 Coi tuổi làm nhà và dựng vợ gả chồng
THÁNG TƯ VÀ THÁNG SÁƯ
Như ai muôn cúng, can nắm nhang, độmtrà, trái cây, đoạn xem mình mấy tuổi, bị sao nào chiêu mạng, phải đổi mây ngọn neon vào ngày nào trong tháng.
Ngày

Dần 4-40 đến 6-39

Mẹo 6-40 den 8-39

Thìn 8-40 đến 10-39

Tỵ 10-40 đến 12-39 Ngọ 12-40 đến 2-39 Mui 2-40 đến  Coi tuổi làm nhà và dựng vợ gả chồng 4-39

Đêm

Thân 4-40 đến 6-39

Dậu 6-40 đến 8-39

Tuất 8-40 đến 10-39

Hợi 10-40 đen 12-39

Tý 12-40 đến 2-39

Sửu 2-40 đến 4-39

THÁNG MƯỜI MỘT
Ngày

Dần 3-40 đến 5-39

Mẹo 5-40 đến 7-39

Thìn 7-40 đến 9-39

Tỵ 9 Coi tuổi làm nhà và dựng vợ gả chồng -40 dến 11-39

Ngọ 11-40 đến 1-39

Mui 1-40 đến 3-39

Đêm

Thân 3-40 đến 5-39 Dậu 5-40 đển 7-39 Tuất 7-40 đến 9-39 Hợi 9-40 đến 11-39 Ty 11-40 đến 1-39 Sưu 1-40 đến 3-39

BẢNG TRA VỀ MỆNH

1900 1901 Bích thượng Thổ tức Đất vách nhà

1902 1903 Kim bạch  Coi tuổi làm nhà và dựng vợ gả chồng Kim lức Vàng lả trắng

1904 1905 Phúc đăng Hỏa tức Lửa ngọn đèn

1906 1907 Thiên hà Thủy tức Nước trên trời

1908 1909 Đại trạch Thổ tức Đất nền trời

1910 1911 Thoa xuyến Kim túc vàng đeo tay

1912 1913 Tang đố Mộc tức Cây dâu

1914 1915 Đại khê Thủy tức Nước khe lớn
1916 1917 Sa trung Thồ tức Đất trong cát
Tên sao Ảnh hưởng tốt xâu và cách giải hạn Tuối

nam

Tuôì nữ .
l.Sao khá tốt đẹp nhưng hay 23,32 16,25
Thái đau mắt đau đầu. Dot 41,50 34,43
Dương 20 ngọn đèn cúng vào Ngày 27 mồi tháng 59,68 52,61

70

2. Sao khá tốt nhưng phụ nữ 17,26 13,22
Thái hay đau về máu. Đối 7 35,44 31 Coi tuổi làm nhà và dựng vợ gả chồng ,40
Âm ngọn đèn cúng vào ngày 20 hàng tháng 53,62,71 49,58

66,70

3.Sao rât tốt, tháng 10 và 18,27 21,30
Mộc tháng chạp có lợi, đốt 36,43 31,48
Đức 20 ngọn đèn cúng vào Ngày 25 mỗi tháng (tối) 54,63,72 50,66

35

4. Sao kỵ khẩu thiệt là những 23,24 20,29
Vân tháng 2,8. Đốt 115 ngọn 42,51 38,47
Hớn đèn cúng vào ngày 29 mỗi Tháng (tối) 60,69 56,65

74

5. Sao Tháng 4,8 có chuyện 20,23 14,23
Thổ buồn thượng. Đốt 99 ngọn 42, Coi tuổi làm nhà và dựng vợ gả chồng 51 32,41
đèn cúng vào ngày 19 mồi 60,69 50,59
  tháng(tối) 74 63
6. Sao kỵ tháng 4,8 đốt 7 21,30 18,27  
Thủy ngọn đèn cúng vào 39,48 . 36,45
Diệu ngày 21 mỗi tháng 57,66

75

54,63

72

 

Coi tuổi làm nhà và dựng vợ gả chồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tinh nhựt ma (ngựa)

Xây phòng làm bếp đều gặp may

Cưới gả táng an họa chẳng sai

Tử biệt sanh ly không tránh khỏi

Sao tính gây  Coi tuổi làm nhà và dựng vợ gả chồng họa khá dăng dai

(chỉ được hai việc xây lò, làm phòng) Trường nguyên iộc (nai)

Sao trương cưới gả con cháu hiếu

Chồn cất ruộng vườn phước lộc miên

Khởi sự gặp ngày này rất quí

Tài năng lộc tân rạng điền viên

(mọi việc đều tốt)

Đưa hóa xà (rắn)

Sao chủ cất nhà chủ tử vong

Hôn nhân cưới gả phải hai chồng

Táng an tai họa luôn đưa tời

Của sạch  Coi tuổi làm nhà và dựng vợ gả chồng người xa con cháu không

(mọi việc đều xấu) Chân thủy đấu (con trùng)

Thăng quan thăng thọ ấy sau này

Cưới vỢ cất nhà tốt đẹp thay

Tu tán mả mồ mau kết phát

Chấn tinh phú quí con cháu bầy

(mọi việc đều tốt)

Phần coi sao Cửu Diệu

Cửu Diệu là cá sao La Hầu Thổ Tú Thủy Diệu Thái Bạch Thái Dương Vân Hớn Kế Đô Thái Âm Mộc Đức.

Cửu Diệu là các sao  Coi tuổi làm nhà và dựng vợ gả chồng thuộc ngũ hành, hằng nãm cứ mỗi một tuổi thì chịu ảnh hưởng của một sao gọi là “sao chiếu mạng” đo dó có năm gặp sao tôi,có năm gặp sao xấu. Ngày xưa Khổng Minh Gia Cát Lượng dùng phép cúng sao để tự giải vận hạn cho mình cũng thường cúng các sao dó. Vạy nay có bảng soạn sẩn để cho quí vị được rõ.

 

 

 

 

 

 

1982 1983 Dại hải Thủy tức Nước biển lổn

1984 1985  Coi tuổi làm nhà và dựng vợ gả chồng Hải trung Kim tức Vàng dưới biển

1986 1987 Lư trung Hỏa tức Lửa trong lư

1988 1989 Dại lâm Mộc tức Cây rừng lớn 3®

1990 1991 Lộ bàn Thổ tức Đất đường lộ

1992 1993 Kiếm phong Kim tức Vàng gươm nhọn

1994 1995 Sơn đầu Hỏa lức Lửa trên núi

1996 ỉ 997 Giáng hạ Thủy tức Nước dưới sông

1998 1999 Thành đầu Thổ tức Đất đầu thành

2000 2001 Bạch lạp Kim tức Vàng chân đèn bằng vàng ÂM DƯƠNG TƯƠNG  Coi tuổi làm nhà và dựng vợ gả chồng SINH KHAC

ẤM HAY DƯƠNG

Tuổi Tý, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất là thuộc về dương.

Tuổi Sửu, Mão, Tỵ, Mùi, Dậu, Hợi là thuộc VC âm.

Thủy sinh Mộc Mộc sình Hỏa Hỏa sinh Thổ

Thổ sinh Kim Kim sinh Thủy

Thập nhị chi hựp nhau (tôt)

Tý hợp Sửu               Thìn hợp Dậu            Dần hỢp Hợi

Tỵ hợp Thân             Mão hợp Tuất           Ngọ hợp Mùỉ

Thập nhị  Coi tuổi làm nhà và dựng vợ gả chồng chi xung nhau (xấu)

Tỵ suy Ngọ               Sửu suy Mùi              Thình suy Tuất

Dần suy Thân           Tỵ suy Hợi                Mão suy Dậu

Thập can hựp nhau (tốt)

GiáphỢpKỷ              Đinh hợp Nhâm        A’t hợp Canh

Mậu hợp Quý Bích hợp Tân

Thập can phá nhau (xâu)

Giấp phá Mậu Kỷ phá Quý Ất pha Kỷ

Canh phá Giáp          Bính phá Canh          Tân phấ At

Dinh phá Tân            Nhâm pha Bính        Mậu  Coi tuổi làm nhà và dựng vợ gả chồng phá Nhảm

Chuy hỏa hầu (khỉ)

Sao chủy gay ra quan tụng hình

Táng an con cháu bại gia đình

Làm nhà cưới gả mang hung họa

Tam táng tam tang của sạch sanh

(mọi việc đều xâu )

Sâm thủy viên (vượn)

Sao sâm quân hợp kiết hung tinh

Tạo tác táng an họa hại sinh

Cưới gả con cháu đều gặp khó

Chỉ xây nhà cửa dạng môn đình

(tối có mõi việc câl nhà Coi tuổi làm nhà và dựng vợ gả chồng )

Tin mộc ìạỉ (rái)

Sao tín cất nhà hợp ruộng vườn

Hôn nhân con cháu rạng gia đường

Táng an chỉ ngại người chêt nữa

Tốt xấu phân minh để tỏ tường

(kỵ chôn cât)

Quí kỉm dương (dê)

Mọi việc việc nào cũng gặp hung

Quí tinh yêu quái hại vô cùng

Táng an riêng một điềm kiết triệu

Kết phát tăng quan tấu lộc chung

(chí hợp một việc chôn cất)

 Coi tuổi làm nhà và dựng vợ gả chồng Lỉễu thổ chướng (con heo)

Sao liễu làm cho họa tới mau

Hôn nhân tống táng lắm thương đau

Khai trương xây cất đều hư bại

Chỉ một vài năm vàng trước sau

(mọi việc đểu kỵ )

Sao khuê xây cất dường được kiết tường

Riêng phần cưới gả và chôn cất

Sẽ gặp luôn luôn những họa ương

(cưới gả và chôn cất xấu, cat nhà tốt)

Lâu kim cẩu (chó)

Sao lâu  Coi tuổi làm nhà và dựng vợ gả chồng khởi sự rạng muôn đường

Chôn cât ba năm phải kiết xương

Cưới gả sanh trai hiền gấi quí

Thi đỗ cao khoa can đế vương

(tốt)

VỊ thổ trĩ (chim trĩ)

Vị tinh tạo tấc tôì vô cùng

Cưới gả thuận hòa trọn thủy chung

Chôn cất được ngay con chấu phát

Thăng quan tiến chức phước trùng trùng

(Tốt)

Mão nhựt kê (gà)

Trúng ngày sao mão tốt ruộng trâu

Chôn cât  Coi tuổi làm nhà và dựng vợ gả chồng kiện thua mãi chẳng thôi

Giá thú hai bean rầu đẫm lệ

Dựng nhà tai họa nỢ nãm đầu

(chỉ có làm ruộng tôì ngoài ra đều xấu)

Tất nguyệt ô (quạ)

Sao tât làm chi cũng đắc thành

Táng an cưới gả phước lai sinh

Dựng nhà tạo tác thêm hưng vượng

Kiết khấch miên miên đã sấn đành

(mọi việc đều tốt cả)

1 AM itụr

Dần – Ngọ – Tuất                              Tỵ –  Coi tuổi làm nhà và dựng vợ gả chồng Dậu – Sửu

Thân – Tý – Thìn                               Hợi – Mão – Mùi

PHẦN THỨ NHẤT

XEM TUỔI ĐỊNH vợ GẢ CHồNG
PHƯƠNG PHÁP COI TUỔI ĐỊNH vợ GẢ CHồNG

Tục ngữ nói (vô sư vô sấch) vậy bất chấp bất trách từ việc dựng vợ gả chồng cất nhà tông táng làm mồ làm má cứ nhắm mắt làm liều đi cũng không sao. Thí dụ như các tín đồ Công giáo mọi việc đều lây ngày Chủ nhật mà khởi sự.

Có  Coi tuổi làm nhà và dựng vợ gả chồng trai gái yêu nhau, lây nhau lập nên gia thất cùng lăm người làm nên. Đó là phước mạng của đời dành mọi việc cho Thiên định, nó trái hẳn với câu tự lập lây mạng, tự tìm lây phước. Có khi tự lập không xong, tự tìm không được. Ay là mạng hữu lý thời chung tu hữu mạng lý vô đời cưỡng cầu vậy.

Tuy nhiên, khi đã xem có sách có thầy thì phải xem cho tới nơi tđỉ chỗ, dẫu  Coi tuổi làm nhà và dựng vợ gả chồng không tìm thây phước nhưng ít ra cũng thây họa mà tránh đi, đó là những người hiểu biết không làm những việc cầu may là thế

Muôn xem tuổi vợ chồng trước nhất phải xcm về Ngũ hành sanh khắc. Đó là bổn mạng, nó quan trọng hơn bát san lử hình nữa.

Ngũ hành tương khắc
Kim khắc Mộc
Mộc khắc Thổ

 

 

 

 

 

 

 

 

Mộc sanh Hỏa                       Thổ khắc Thủy

Hóa sanh Thổ                         Thủy khắc  Coi tuổi làm nhà và dựng vợ gả chồng Hỏa

Thổ sanh Kim                        Hỏa khắc Kim

Vợ chồng gặp tương sanh thì khấ, gặp tương khắc thì nguy. Tuy nhiên trong 5 hành đều có tính chất riêng của nó, nếu có khi gặp khấc mà lại tốt. Đó là phép nạp âm của Ngũ hành xin dần giải sau đây:

PHẦN VỀ MỆNH

  1. MẠNG KIM Sa trung kiếm phong lường ban kim Mộc mạng nhược phùng tức khắc liêm Ngoại hiu lừ kìm giai ky Hỏa

Kiếm Sa vô Hỏa bất thành  Coi tuổi làm nhà và dựng vợ gả chồng hình

Bình giải: mạng của đôi trai gái tìm biết mạng xem Kim mà thuộc loại Kim nào? Nếu là Kiếm phong Kim và Sa trung Kim thì càng nên phôi hợp với người có mạng Hỏa. Bởi vì hai thứ Sa Kim và Kiếm Kim mà khống có lửa thì không thành khi vật hữu dụng. Ngoài ra Sa, Kiếm chỉ đại khắc với Mộc mạng và nó gập phải là cớ hình kỵ, không sai. Còn 4 thứ Kim khấc như. Hải trung,  Coi tuổi làm nhà và dựng vợ gả chồng Bạch lạp, Thoa xuyến, Kim bá đâu đại Kỵ. Hỏa nhưng khắc Mộc nhẹ hơn.

  1. MẠNG HỎA

Phúc đăng Lư Trung dữ sơn đầu

Tam hỏa nguyên lai phách thủy lưu
Thiên Thượng, Thích lịch, Sơn hạ Hỏa
Thủy phùng như tương ngộ Vương Hầu

8

Nữ thổ bức (dơi)

Nữ tinh lạo tác hại khuê phòng

Cưới gả sẽ thành khách vị vong

Mai táng cháu con đều lụi bại

Gia đình tan  Coi tuổi làm nhà và dựng vợ gả chồng nát phận long đong

(mọi việc đều xâu)

Hư nhật thử (chuột)

Hư tinh tạo tác gặp tai ương

Ly tán gia đình kẻ một phương

Cưới gả hóa ra dâm loạn đảng

Cháu con trôi dạt thẩm phong sương

(mọi việc đều xấu )

Nguy nguyệt yểu

Sao nguy xây cất có ra gì

An táng ngày này cũng tránh đi

Cưới gả lại càng thêm trở ngại

Một năm mấy lượt khóc ai bi

( Coi tuổi làm nhà và dựng vợ gả chồng xấu)

Thất hỏa trư (heo)

Thất tinh sao tốt chọn mà dùng

Cưới gả sanh toàn con hiếu trung

Tầng an phần mộ tài thêm vượng

Phước lộc miên miên long chẳng cùng

(Tot)

Bích thủy đa (con nhím)

Sao bích xây nhà thiệt tốt thay

Hôn nhân an táng phước thêm dày

Cháu con thịnh vượng lài thêm vượng

Hiền hiếu gái đương vẹn thảo ngay

(Tốt)

57

——————- Coi tuổi làm nhà và dựng vợ gả chồng .                                                                                                                                u> V/.. V.IV. …VJ                                            6

Mai tang hôn nhân đều bat ỉợi

Trong ba năm ngắn họa trùng trùng

(mọi việc đều kỵ) Vì hỏa hổ (cọp)

Vì tinh xây dựng phất tài nguyên

Gả cưới sớm sanh trai gái liền

Chôn cất đời đời mồ mả tốt

Cháu con rực rỡ rạng gia tiên

(mọi việc đều tốt) Cơ thủy báo (beo)

Sao cơ dựng cũng là hay Coi tuổi làm nhà và dựng vợ gả chồng

Mở cửa bán buôn được phát tài

Cưới gả cât chôn đều đại lợi

Lúa đầy kho nhẫn ngọc trao tay

(mọi việc đều tôi ) Đẩu mộc gỉái (cua)

Sao đẩu cũng là sao kiết xương

Cất chôn con cháu phước miên trường

Chãn nuôi cày cấy đều thịnh vượng

. Cưới gả rễ dâu phước thọ trường

(mọỉ việc đều tốt)

Ngiài kim ngưu (trâu)

Ngưu tinh mọi việc gặp tai nguy

Trạch nhựt  Coi tuổi làm nhà và dựng vợ gả chồng gặp ngày hãy tránh đi

Cưới gẩ không lâu chồng vợ góa

Cất chôn hoạn nạn họa vô kỳ

Mai táng cháu con đều lụi bại

Gia đình tan nát phận long đong

(mọi việc đều xâu ) còn Thiên thượng, Sơn hạ và Thích lịch Hỏa thì cấn phải phối hợp với người cố mạng Thủy thìa càng rạng tỏ hơn ra. Cũng như bậc khanh tưóng gặp Vương hầu vậy.

  1. MẠNG MỘC

Bình địa mộc Trung chí nhát sanh
Bất phòng  Coi tuổi làm nhà và dựng vợ gả chồng Kim giả bất năng thành
Ngũ bang biệt Mộc kỵ kim loại
Nhược ngộ đương nhiên bất đắc sanh.

Bình giải; Trong sáu loại thuộc mạng MỘc chỉ cố độc một chữ Bình địa Mộc thì không sợ Kim, trái lại cần phải phối hợp với Kim mới trở thành vật hữu dụng được. Còn những thứ Mộc khác như Tòng Bá, Dương Liễu, Tang đố, Thạch ỉựu, Đại lâm đều rất sợ Kim, nếu phôi ngẫu tất sanh ly tử biệt hay  Coi tuổi làm nhà và dựng vợ gả chồng là nghèo khổ suốt đời.

4o MẠNG THỦY

Đại hải Thủy, Thiên hà Thủy lưu
Nhị ban bất dữ Thổ vi cừu.

Ngoại giả đô lai toàn kỵ Thổ

Phùng chỉ y lộc tất nan cầu

Bình giầí; Đai hải Thủy và Thiên hà Thủy không sỢ Thổ. Gặp Thô’ mạng phổi ngẫu càng mau hiển đạt. Còn bổn loại Thủy khác là Giang hạ, Trường lưu, Truyền trung, Đại khê Thúy đều kỵ mạng thổ. Nếu phôi ngẫu  Coi tuổi làm nhà và dựng vợ gả chồng với nhau tất nghèo khó vất vả suôi đời.

  1. MẠNG THỔ

Lộ bàng Đại trạch Sa trung Thổ
Đắc Mộc như dạt thanh vân lọ

 

56

 

 

 

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Coi tuổi làm nhà và dựng vợ gả chồng”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Nâng cao tính chuyên nghiệp cho nhà môi giới bất động sản trên địa bàn thành phố hà nội
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Đo lường và phân tích tín hiệu thở của người nhằm hỗ trợ chẩn đoán một số bệnh lý
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
67.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Lv ths triết học công đoàn trong việc nâng cao ý thức chính trị của giai cấp công nhân ở nước ta hiện nay
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Giáo trình kỹ thuật điện phần 1 nguyễn trọng thắng
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP BỆNH VIỆN QUẬN 4 Bình
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
thiết kế hệ thống quản lý tòa nhà trụ sởBộ tài nguyên và môi trường
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
14.000
Sold by
@ xcnguyen220
Coi tuổi làm nhà và dựng vợ gả chồng
Coi tuổi làm nhà và dựng vợ gả chồng
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart