CÔNG NGHỆ LÊN MEN THREONINE

Add your review

97.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

97.000

CÔNG NGHỆ LÊN MEN THREONINE

CÔNG NGHỆ LÊN MEN THREONINE

fff

CÔNG NGHỆ LÊN MEN THREONINE

fff

CÔNG NGHỆ LÊN MEN THREONINE

fff

CÔNG NGHỆ LÊN MEN THREONINE

fff

CÔNG NGHỆ LÊN MEN THREONINE

fff

CÔNG NGHỆ LÊN MEN THREONINE

fff

Săn xuất threonine

GVHD: PGS-TSLê Vãn Việt .Mần

MỤCLỤC

Trang

1 . Mở đầu

 • 4.2 Chuẩn bị mòi trường

NGHỆ LÊN men threonine 11

 • 4.5   Trao đỏi 1O11………………………………………………………………………………………….15

Danh Mục Hình

Hình 1.1.1.1 Công thức cấu tạo Threonine…….3 CÔNG NGHỆ LÊN MEN THREONINE

Hình 2.3.1 Vi khuẩn E.coh

Hinh 3.1 Sơ đồ khối quy trinh công nghệ sàn xuất L – Threonine

Hình 4.1.1.1 Thiết bi nồi phàn ứng

Hình 4.1.3.1 Thiết bị ly tâm lọc

Hình 4.4.3.1 Con đường tỏng hợp threonine

Hình 4.4.4.1 Thiết bl lẽn CÔNG NGHỆ LÊN MEN THREONINE men có bộ đào trộn cơ học

…………………………………………..

Hình 4.6.6.1 Sơ đồ nguyên lý của thiết bi trao đồi ion

Hình 4.7.4.1 Thiết bl cô đặc chân không dạng mãng rơi hai cắp

Hĩnh 4.8.3.1 Thiêt bĩ sàỵ phun kêt hợp với sây băng tái

Hình 5.1 San phàm L- Threonine thương mại

Danh Mục Bàng

Bàng CÔNG NGHỆ LÊN MEN THREONINE 1.1.2.1 Lượng axĩt amin cần thiết trong thức ăn


Báng 2.1.1 Thành phan các chat trong mật ri

Báng 2.2.1 Tiêu chuẩn của nước

Bàng 2.2.2 Thành phân dinh dường trong 100g dịch chiết nấm men

Bàng 5.3.1 chi tiêu vi sinh cùa Sân Phàm L- Tlueonine

1 . Mở đầu :

 • 1.1 Giới thiệu chung về CÔNG NGHỆ LÊN MEN THREONINE threonine:

 • 1.1.1  Cấu tạo:Hình ỉ. 1.1.1 Công thức cẩn tạo Threonine

 • –  Tên hóa học: (2S,3R)-2-Amino-3-hydroxybutanoĩc Acid

 • – Công thức hóa học: C4H9NO3

 • – Mã di truyền: ACƯ, ACC. ACA, ACG

 • –  Khối lượng phân tư : 119.12 ginol

 • –  Nhiệt độ nóng cháy: 256°c

 • 1.1.2 ứng dụng cua threonine:

– Trong thực phàm hăng ngày:

Trong những 20 CÔNG NGHỆ LÊN MEN THREONINE acid amine đirơc tim thay thi threonine là một trong 10 acid amine không thay thẻ ( histidine, isoleucine. lysine, methionine, leucine, phenylamine, tlueonine. triptophan. Arginine và valine) rất cần thiết cho bửa ăn hàng ngày.

Bâng 1.1.2.1 Lượng axit amin cần thiết trong thức ăn

(Số mg axít amin trong 1g N trong protein, sô’ trong dãu ngoặc là lãy sữa báng 100 đế so ______________________________________sánh)______________________________________

<<<123>>>

Tên

Isoleucine

Leucine

CONG NGHỆ LÊN

Phenylalanine

Methionine

Threonine

Tryptophan

Lysine

Sữa

320

620

370

580

220

270

100

420

ngưõi

(100)

(100)

(100)

(100)

(100)

(100)

(100)

(100)

Sửa

320

590

410

630

200

270

92

480

(100)

(97)

(111)

(109)

(91)

(100)

(92)

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “CÔNG NGHỆ LÊN MEN THREONINE”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước đối với xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh bình phước
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
phát triển thẻ thanh toán tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh tỉnh quảng ngãi
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
22.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Nhà Nước Đối Với Thị Trường Rau An Toàn Trên Địa Bàn Thành Phố Đà Nẵng
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Lv ths ktct giải quyết việc làm cho lao động nông nghiệp trong quá trình đô thị hóa ở nước ta hiện nay
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ tổ chức và hoạt động của thanh tra bộ nội vụ
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Sold by
@ xcnguyen220
CÔNG NGHỆ LÊN MEN THREONINE
CÔNG NGHỆ LÊN MEN THREONINE
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart