CÔNG NGHỆ LÊN MEN TÔM CHUA

Add your review

18.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

18.000

CÔNG NGHỆ LÊN MEN TÔM CHUA

CÔNG NGHỆ LÊN MEN TÔM CHUA

fff

CÔNG NGHỆ LÊN MEN TÔM CHUA

fff

CÔNG NGHỆ LÊN MEN TÔM CHUA

fff

CÔNG NGHỆ LÊN MEN TÔM CHUA

fff

CÔNG NGHỆ LÊN MEN TÔM CHUA

fff

CÔNG NGHỆ LÊN MEN TÔM CHUA

fff

SEMINAR TÔM CHUA

Gỉ HD : Nguyên Thitý Hương

Chuông 1. GIỚI THIỆU

1.1. Mắm tôm chua Việt Nam:
Tôm chua lê lì men tử vi khuân lactic thuần chủng

Tôm chua (lu (lủ

 • 1.2. Balao balao: tóm, gạo lên men cùa Phiỉipine.


  rèn địa phương : Balao Balao, Burong hipon Tagbilao (Philippines).


  Nguyền liệu : rôm 17%, gạo nấu 83%, muối 20% so với tôm và 3% so với tòm và gạo rang.


  Cách làm

  mặn. chua cua phomat. pll 3.6


3.8, độ acid 1.7 2% acid lactic, 0.11% acid acetic.

Vi sinh vật


: Leuconostoc mesenteroides, Lactobacillus plantarum,

L. brevis. Streptococcus faecal is, Pediococcus cerevisiae.

Thôi hạn sư dụng : một số tuần lề. phụ thuộc vào điều kiện bão quàn.

Sân xuất


: gia đinh.


Sư dụng          CÔNG NGHỆ LÊN MEN TÔM CHUA : lãm gia vị.

 • 1.3. Kung chom: tôm lên men Thái Lan

Tên đia phương     : KUNG CHOM (Thái Lan).

NgUn liêu         : Tôm (Macrobrachium lanchesteri) 90%. muối 7%. tòi 1%, gạo

2%.

Cách làm

Yêu cầu thành phẩm: sân phẩm có màu nâu CÔNG NGHỆ LÊN MEN TÔM CHUA cam đến màu đó nâu. vị mặn. chua. pH 4.46-5.5, acid lactic 0.87-2.99%. bột ngọt 1.1-3.5%, protein 11-17.7%.


Vi sinh vật


; Pediococcus halophiìus, Staphỉlococcus sp., s.aureus, S. epidermidis


Thời hạn sử dụng : 6 tháng.


Sân xuất

Sư CÔNG NGHỆ LÊN MEN TÔM


: gia đinh. 700.000 tấn năm.


món ăn chính, món ãn phu.


 • 1.4. Saeoojeot: Tôm lên men Triều Tiên

Tên địa phương : SAEOOJEOT. JEOTS, JEOTKALS (Triều Tiên).

Nguyên liệu : Tôm (Acetes chinensis) 100%. muối 20%.

Cách làm:

Yêu cầu thành phàm: vị mặn. hương vị lên men. nước 64.9%. tro 24%. calo 47, protein 10.5%, lipid 0.6 CÔNG NGHỆ LÊN MEN TÔM CHuA %. Ca 681mg, p 287mg, Fe 3.2mg. Vit.Bl 0 05mg, Vít B2 0.04mgì00g.

Vi sinh vật          ; Halobacterium sp., Pedtococcus sp.

Thời hạn sử dụng : 1 năm.

Sàn xuất             : 2,000 tẩn năm (1980).

Sừ dụng            : món ãn chinh.

Chuông 2. NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT

2.1. Nguyên liệu chính: TÔ111ĨCÓ ảnh hường rất lớn đến chát lượng sản phẩm: CÔNG NGHỆ LÊN MEN TÔM CHUA tôm phải còn sống và có vỏ mỏng như: tôm đất.tôm thẻ chân trấng.tôm gạo

Tôm thuộc:

Ngành: Arthoropoda

Lóp:       Crustacea

Lớp phu: Malacostraca

Bộ :      Decapớda

Bộ phu: Dendrobranchiata

Tòm thuộc loài giáp xác. thân dài hơi tròn, được bao bằng một lóp vó mỏng cấu tạo bằng chất chitine thấm canxi Màu sắc cúa tôm do sắc tố thuộc lớp citicum hay những tế bào riêng biệt quyết định. Thân CÔNG NGHỆ LÊN MEN TÔM CHUA tôm gồm 20 đốt phân thành: đầu ngực vã bụng, các ph.ần đó đều mang những phẩn phụ rất phàn hóa.

2.1.1. Thành phần hóa học của tòm:

Thành phần hóa học cúa cơ thịt tôm gồm có: nước, protit. lipit. gluxit. khóang chat, vitamin, enzyme và hoocmon. Những thành phần có hàm lượng tương đối nhiêu là: nước, protit. lipit và khoáng chat, hàm lượng gluxit trong tôm rat CÔNG NGHỆ LÊN MEN TÔM CHUA ít và tồn tại dưới dạng glycogen.

Thành phần hóa học cúa tòm thường khác nhau theo giong loài.

Thân 1 phần hóa học cơ bán cùa một số lòai tôm

<<<123>>>

Loài tòm

Thành phản

lóa học (%)

Nước

Protein

Tro

Lipit

Tôm he trắng

Penaens setiferus

(vịnh Mexico)

77.4 ± 0.2

76.4-78.7

20^6 ±0.1 19.5-21

CÔNG NGHỆ LÊN MEN TÔM

1.41 ±0.02

1.26-1.57

0.2 ± 0.02

0.05-0 40

Trang 6

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “CÔNG NGHỆ LÊN MEN TÔM CHUA”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Thảo luận nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định đi làm thêm của sinh viên đại học thương mại
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Chuyên đề thực tập giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hàng tồn kho tại công ty cổ phần slighting việt nam
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
45.000
Sold by
@ xcnguyen220
CÔNG NGHỆ LÊN MEN TÔM CHUA
CÔNG NGHỆ LÊN MEN TÔM CHUA
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart