Công nghệ sản xuất rượu vang nho

Add your review

9.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

9.000

Công nghệ sản xuất rượu vang nho

Công nghệ sản xuất rượu vang nho

fff

Công nghệ sản xuất rượu vang nho

fff

Công nghệ sản xuất rượu vang nho

fff

Công nghệ sản xuất rượu vang nho

fff

Công nghệ sản xuất rượu vang nho

fff

Công nghệ sản xuất rượu vang nho

fff

ROSE WINE

GVHD: PGS.TS LẺ VĂN VIỆT MÃN

MỤC LỤC

CHƯƠNG 2: QUY TRĨNH CÔNG NGHẸ VÀ GIAI THÍCH QƯY TRĨNH……………………………………20

CHƯƠNG 3: SẢN PHẢM VÀ CHÌ TIÊl SẢN PHẢM…………………………………………………………………..50

Hình 1: .Nho trắng và nho đõ

Hĩnh 2: Giống nho Grenache

Hình 3: Câu tạo của quả nho

Hình 4: Isoprene

Hình 5: Thiết bị  nghiền/chá và tách cuông

Hình 6: Thiết bị  ngâm

Hình 7: Thiết bị  tách dịch nho ri

Hình 8: Thiết bị  láng

Hình 9: Câu tạo  thiết bị lén men vang

Hình lơ: Thúng lẽn men băng thép không rì

Hình 11: Chuyền hóa xylulose-5 Công nghệ sản xuất rượu vang nho -phosphate thành acid……..lactic và

ethanol ở vi khuần 38

Hình 12: Chuyền hóa glycerol ờ vi khuẩn lactic

Hình 13: Chu trinh arginine driminase

Hình 14: Polysaccharide ngoại báo được sinh tổng hạpbời Peiococcus damnus

Hình 15: Tetrameric procyanidin – sân phẩm cũa phãn ứngpolymer hóa đồng thề

Hình 16: Thiết bj ù vang bàng thép không ri

Hình 17: Wine diamonds…………………………………………………………44 Công nghệ sản xuất rượu vang nho

Hình 18: Thiết bị lọc

Hinh 19: Một số sân phám rượu vang hổng đóng chai

Hình 20: Một só võ chai thủy tinh cõ mâu

Hình 21: Thiết bị rót và đóng niip săn phẩm

Hình 22: Công đoạn rõt sân phẩm

Hình 23: Công đoạn đóng nấp sân phẩm

Hình 24: Một số chì tiêu về các họrp chắt phenolic, anthocyanin, tannin vã mâu sảc Công nghệ sản xuất

rượu vang nho cùa một số sân phẩm vang hồng (Ribẽreau-Gayon, 2006, bâng 14.2, trang 447) . 52

•>

Hình 25: Ti lệ tiêu thụ vang tại Pháp

DANH MỤC BANG

Ràng 1: Thánh phẩn dinh dưõng Irong 100g nho

Ràng 2: Thánh phẩn hóa học Irong 100g nho

Ràng 3: Chi tiêu câm quan

Ràng 4: Chi liêu hóa lỹ

Ràng 5: Chi tiêu chát lirựng Công nghệ sản xuất rượu vang nho cùa (NTT4)2ĨĨPO4

Báng 6: Chi tiêu chất lượng cũa acid tartaric

Ràng 7: Chi tiêu chat lưọng cùa K2S2O5

Bâng 8: Tóm tãt về một sổ hợp chất trong rượu vang

Ràng 9: Hãm lượng một số họp chất trong rượu vang

Bâng 10: Một số săn phẩm vang hồng từ giống Grenache:

CHƯƠNG 1: TÔNG QUAN VÈ NGUYÊN LIỆU

1. NHO

 • 1.1.      Giới thiệu Công nghệ sản xuất rượu vang nho chung về nho

Nho là một nì đè chi loại quá mọc trèn các cây (lạng (lây leo thân gỗ hoặc đè chi chinh các loâi cây nãy. Các loài cây này thuộc về họ Vitaceae. Quả nho mọc thành chùm tir 6 đen 300 quà. chủng có mâu đen. lam. vàng. lục. đó-tía hay hang. Kill chín, quã nho có thê ãn tươi hoặc được sấy khó đẻ làm nho khó. cũng như được dùng đê sân xuất các Công nghệ sản xuất rượu vang nho loại rượu vang, thạch nho. nước quà. dâu hạt nho…

Phân loại khoa học của nho:

<<<123>>>

Nhóm

Ngành

spernưophyĩứ

Tracheophyfa

Ngành phụ

Pteropsida

Lớp

Angiosperm

<<<123>>>

Lớp phụ:

Dicotyledonease

Bộ:

Ramnales

Họ:

Vitaceae

Chi:

Vưis

Hiện có lắt nhiều loài nho đang tồn tại như: Vitis vinifera, Pit is labrnsca, Pìtis riparia, Vitis Công nghệ sản xuất rượu vang nho lincecumiì… nhưng Htis vinifera lã phó biến nhất. hơn 90% tỏng sân lượng nho thu hoạch hàng năm trên thế giới thuộc loài Vữis vinifera.

Hình 1: Nho trắng và nho dỏ

Các giống thuộc loài Viĩis vinifera có thẻ được chia thành hai nhôm chính:

 • •  Giong nho tráng: trái nho kin chín vỏ không có mâu hay có mâu lục nhạt.

 • •  Giong nho đó: trái 11110 khi chín vó có màu ĩir đó đen tím với các mức độ Công nghệ sản xuất rượu vang nho khác nhau

 • 1.2.       Giói thiệu giống nho đó

Giống nho đỏ được chọn đê săn xuất rượu vang hong và cụ thẻ lã gióng Grenache (tiếng Tây Ban Nha: Gamacha): giống nho này được trong chữ yen ở Tây Ban Nha. phía Nam nước Pháp vã Ý. vùng California và ớ Antialia.

Đặc điểm cùa giống:

 • •  Chiều ngang rộng, mật độ trái dày. có màu tir hồng đền đo

 • •  Có mùi hăng, vị berry và mem.

 • •  Chứa hàm lượng Công nghệ sản xuất rượu vang nho cồn tương đổi cao dần đền khá năng kháng sâu bệnh cao. đặc biệt là nam men.

 • •  Hãm hrợng acid, tannin thấp.

  Hình 2: Giống nho Grenache


 • 1.3.      Cấu tạo cùa nho

Theo cách phàn loại cùa thực vật học quà nho được chia ra thành các phần: cuống, vò nho. tlỹt quà

và hạt

1.3.1. Cuong.11110

Cuống nho: Chiếm tù 3 – 6% quà. Các ỉiợp chắt hóa học quan Công nghệ sản xuất rượu vang nho trọng trong cuống nho Lã tannin và khoáng mà chủ yen lã muối kali. Các họp chat taiuiin trong

cuống sè ảnh hưởng không tot đen mủi vị của rượu vang thành phàm.

6

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Công nghệ sản xuất rượu vang nho”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Tích hợp chiếu xạ tia cực tím và điện hóa để khử trùng nước uống
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
67.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
luận văn tốt nghiệp năng lượng gió
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
33.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NHÀ THUỐC THANH TÚ
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
88.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ tạo động lực làm việc cho đội ngũ viên chức bệnh viện thận hà nội
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Sold by
@ xcnguyen220
Công nghệ sản xuất rượu vang nho
Công nghệ sản xuất rượu vang nho
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart