Đánh giá chất lượng môi trường nước mặt tại làng nghề sản xuất bún thôn Linh Chiểu, xã Sen Chiểu, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội

Add your review

9.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

9.000

Đánh giá chất lượng môi trường nước mặt tại làng nghề sản xuất bún thôn Linh Chiểu, xã Sen Chiểu, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội

Đánh giá chất lượng môi trường nước mặt tại làng nghề sản xuất bún thôn Linh Chiểu, xã Sen Chiểu, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội

fff

Đánh giá chất lượng môi trường nước mặt tại làng nghề sản xuất bún thôn Linh Chiểu, xã Sen Chiểu, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội

fff

Đánh giá chất lượng môi trường nước mặt tại làng nghề sản xuất bún thôn Linh Chiểu, xã Sen Chiểu, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội

fff

Đánh giá chất lượng môi trường nước mặt tại làng nghề sản xuất bún thôn Linh Chiểu, xã Sen Chiểu, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội

fff

Đánh giá chất lượng môi trường nước mặt tại làng nghề sản xuất bún thôn Linh Chiểu, xã Sen Chiểu, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội

fff

Đánh giá chất lượng môi trường nước mặt tại làng nghề sản xuất bún thôn Linh Chiểu, xã Sen Chiểu, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội

fff

HỌC VIÊN NÒNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA MÔI TRƯỜNG

____*A____


KHÓA LUẬN TÓT NGHIỆP

ĐÈ TÀI:

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG Nước MẶT TẠI LÀNG NGHÈ SẢN XUẤT BÚN THÔN LINH CHIỀU, XÀ SEN CHIẺƯ, HUYỆN PHÚC THỌ, THÀNH PHÓ HÀ NỘI

Người thực hiện

Lớp

Khỏa

Chuyên ngành

Giáo viên hướng dần


:BÙI HUYẺN TRANG

: MTA

: 56

: MÔI TRƯỜNG

: TS. NGUYỀN THỊ BÍCH YÊN

HỌC VIÊN NÒNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA MÔI TRƯỜNG

____*A____

KHÓA LUẬN TÓT NGHIỆP

ĐÈ TÀI:

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG Nước MẶT TẠI LÀNG NGHÈ SẢN XUẤT BÚN THÔN LINH CHIỀU, XÀ SEN CHIẺƯ, Đánh giá chất lượng môi trường nước mặt tại làng nghề sản xuất bún thôn Linh Chiểu, xã Sen Chiểu, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội HUYỆN PHÚC

THỌ, THÀNH PHÓ HÀ NỘI

Người thực hiện

Lớp

Khóa

Chuyên ngành Giáo viên hướng dần Địa diêm thực tập


:BÙI HUYỀN TRANG

: MTA

: 56

: MÔI TRƯỜNG

: TS. NGUYÊN THỊ BÍCH YÊN

: Xã Sen Chiểu, huyện Phúc Thọ, TP. Hà Nội

LỜI C ẤM ƠN

Lần đầu tiên, tôi xin chân thành cám ơn TS. Nguyền Thị Bích Yên, người đà trực tiếp hướng dẫn tôi hoàn thành khóa luận. Với lìhừng lời chi dần. sự tận tinh hướng dần và những lời Đánh giá chất lượng môi trường nước mặt tại làng nghề sản xuất bún thôn Linh Chiểu, xã Sen Chiểu, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội động viên cúa cô dà giúp tòi vượt qua nhiêu khó khăn vả tạo ra động lực trong quá trinh thực hiện khóa luận này.

Tôi cùng xin tó lòng biết ơn tới các thay, cô giáo giáng dạy tại trường Học viện Nông Nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các thay cô giáo khoa Mỏi Trường trong suốt 4 năm cùa khóa học đà dạy dồ. truyền đạt cho tôi những kiến thức bô ích.

Tôi xin gưi lời càm ơn chân thành tới toàn the các Đánh giá chất lượng môi trường nước mặt tại làng nghề sản xuất bún thôn Linh Chiểu, xã Sen Chiểu, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội bác, cô, chú, anh.chị ỡ ƯBND xà Sen Chiêu, phòng Tài Nguyên và Mỏi Trường huyện Phúc Thọ đã tận tinh giúp đờ, tạo điều kiện thuận lợi cho tòi trong suốt quá trình thưc tập đê tôi hoàn thành tot đe tài nghiên cứu.

Cuối cùng tôi xin gừi lời cam ơn chân thành tới toàn thè gia đinh, bạn bè tỏi, nhừng người luôn ỡ bèn tôi. động viên tôi và tạo điêu kiện cho tỏi trong suốt quá trinh học Đánh giá chất lượng môi trường nước mặt tại làng nghề sản xuất bún thôn Linh Chiểu, xã Sen Chiểu, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội tập và nghiên cứu đề tài tot nghiệp.

Do còn hạn che về mặt kiến thức và kinh nghiệm cũng như thời gian, nên quá trinh nghiên cứu đe tài không tránh khỏi nhùng thiêu sót.Kính mong nhận được ý kiến đóng góp cua quý thầy cò giáo và bạn bè đê khóa luận ngày càng hoàn thiện hơn.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 Hãm 2015

Sinh viên

Bin Huyền Trang


MỤC LỤC

1 Đánh giá chất lượng môi trường nước mặt tại làng nghề sản xuất bún thôn Linh Chiểu, xã Sen Chiểu, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội. ì Tính cáp thièt củađề                                                                tài.

Mục đích

Yêu cảu

 • 2.1.2  Tinh hình tái nguyên nước mặt ớ Việt Nam xã Sen Chiểu, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội

  2.2 Khái quát về làng nghề vã phát triển lãng nghề Vièt Nam hiện nay……………………………………………………..15

  Khái niệm làng nghề 15 Đánh giá chất lượng môi trường nước mặt tại làng nghề sản xuất bún thôn Linh Chiểu,


 • 3.4.1  Phương pháp Đánh giá chất lượng môi trường nước mặt tại làng nghề sản xuất bún thôn Linh Chiểu,

xã Sen Chiểu, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội thu thập sổ liêu thứ cắp

PHẢN 4

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

 • 4.2  Mòi Trường

  4.3 Hoạt động sân xuất bún của càc hộ dãn thôn Đánh giá chất lượng môi trường nước mặt tại làng nghề sản xuất bún thôn Linh Chiểu, xã Sen Chiểu, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội Linh


chiểu

4.5Ảnh hướng của ó nhiêm làng nghề tới sức khóe người dàn

 • 4.7  Tinh Đánh giá chất lượng môi trường nước mặt tại làng nghề sản xuất bún thôn Linh Chiểu, xã Sen Chiểu,

huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội hình (Ịttãn lý mòi trướng làng nghe Linh Chieu

PHẢN 5 Đánh giá chất lượng môi trường nước mặt tại làng nghề sản xuất bún thôn Linh Chiểu, xã Sen Chiểu, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội 76

KÉT LUẬN VÀ KIÉN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

DANH .MỤC CHỮ VIÉT TẲT

<<<123>>>

TN & MT

: Tài nguyên và mòi trường

BTNMT

: Bộ Tài Nguyên Mòi Trường

TCVN

: Tiêu chuẩn Việt Nam

QCVN

: Quy chuẩn Việt Nam

Hđnd

: Hội đồng nhân dân

ƯBND

: ủy ban nhàn dân

BVMT

: Bão vệ môi trường

VSMT

TTCN

KCN

CCN


Đánh giá chất lượng môi

Tiêu thù công nghiệp Khu công nghiệp Cụm công nghiệp


iii


iv


0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Đánh giá chất lượng môi trường nước mặt tại làng nghề sản xuất bún thôn Linh Chiểu, xã Sen Chiểu, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Ảnh hưởng của nồng độ magne máu lên lactate máu trên bệnh nhân hồi sức tích cực
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
67.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Giáo trình phương pháp nghiên cứu tâm lí học sinh tiểu học phần 1
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Ảnh hưởng của đại dịch covid 19 đến đời sống của người dân quận ba đình, thành phố hà nội
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn tổ chức thực hiện nhiệm vụ của kiểm lâm địa bàn tại hạt kiểm lâm đồng hỷ tỉnh thái nguyên
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Quản lý giáo dục kỹ năng sống cho sinh viên đại học huế trong bối cảnh hiện nay
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Sold by
@ xcnguyen220
Đánh giá chất lượng môi trường nước mặt tại làng nghề sản xuất bún thôn Linh Chiểu, xã Sen Chiểu, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội
Đánh giá chất lượng môi trường nước mặt tại làng nghề sản xuất bún thôn Linh Chiểu, xã Sen Chiểu, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart