đánh giá công tác bán đấu giá tài sản tại công ty cổ phần đấu giá thành an

Add your review

42.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

42.000

đánh giá công tác bán đấu giá tài sản tại công ty cổ phần đấu giá thành an

đánh giá công tác bán đấu giá tài sản tại công ty cổ phần đấu giá thành an

fff

đánh giá công tác bán đấu giá tài sản tại công ty cổ phần đấu giá thành an

fff

đánh giá công tác bán đấu giá tài sản tại công ty cổ phần đấu giá thành an

fff

đánh giá công tác bán đấu giá tài sản tại công ty cổ phần đấu giá thành an

fff

đánh giá công tác bán đấu giá tài sản tại công ty cổ phần đấu giá thành an

fff

đánh giá công tác bán đấu giá tài sản tại công ty cổ phần đấu giá thành an

fff

BỌ GIÁO DỰC VÀ ĐÀO TẠO      BỌ NÒNG NGHIỆP VÀ PTNT

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

ĐÒ THỊ HÒNG VÂN

ĐÁNH GIÁ ( ÔNG TÁC BÁN ĐÁU GIÁ TÀI SẢN TẠI CÔNG TY CÔ PHẤN ĐẨU GIẢ THÀNH AN

LUẬN VÀN THẠC Sĩ

p————————————————————-tí

BỌ GIÁO DỰC VÀ ĐÀO TẠO      BỌ NÒNG NGHIỆP VÀ PTNT

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

ĐÓ THỊ HÒNG VÂN

ĐÁNH GIÁ ( ÔNG TÁC BÁN ĐÁU GIÁ TÀI SẢN TẠI CÔNG TY CỎ PHẢN ĐẤU GIÁ THÀNH AN

CHI YÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SÓ: 60.34.01 đánh giá công tác bán đấu giá tài sản tại công ty cổ phần đấu giá thành an .02

NGƯỜI HƯỚNG DÁN KHOA HỌC:

PGS. TS. LÊ HƯU ẢNH

LỜI CAM DOAN

Tôi XUI cam doan luận vãn tổt nghiệp này là công triiili nghiên cứu cua riêng lôi. I âl cã các nội dung và sô liệu trong đê lài này do lôi lự lim hicu, nghiên cứu và xây dụng, các số liệu thu ihập là đúng và trung thực, có nguôn gốc rò ràng. Nhùng kết quả cúa luận vãn chua lùng được công hò trong bâl đánh giá công tác bán đấu giá tài sản tại công ty cổ phần đấu giá thành an cú còng trình khoa học nào.

Tác ỊỊÌả luận vãn

Dỗ Thị Hồng vân

Hoe viên Nông Itgliiẽp Viẽl Nam Lnận vãn TỈKK sỹ Khoa học Kinh tể

LỜI CẤM ƠN

Đê hoàn thành luận văn này tôi đà nhận được sự giúp đờ rất nhiệt tình của nhiều cá nhân, tập thê trong và ngoài trường.

Trước hết tôi xin chân thành căm ơn toàn thê các thầy cò giáo khoa Kê toán và Quân trị kinh doanh Học viện Nông nghiệp Việt Nam đà đánh giá công tác bán đấu giá tài sản tại công ty cổ phần đấu giá thành an truyền đạt cho tòi những kiên thức quý báu trong quá trình học tập tại trường, đặc biệt tôi xin bày tò lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS. Lê Hừu Anh và các thầy cô trong Bộ mòn Tài chính đà tận tình giúp đờ tòi trong suốt quá trình hoàn thiện luận vàn này.

TÒI cũng xin gưi lời cám ơn tới lành đạo Công ty cồ phần Đấu giá Thành An đà tận tinh cung cấp tài liệu, giúp đờ tôi trong quá trình điểu đánh giá công tác bán đấu giá tài sản tại công ty cổ phần đấu giá thành an tra số liệu phục vụ nghiên cứu luận văn.

Cuối cùng, tòi xin bày tó lòng biết ơn tới gia đình, những người thân, bạn bè. các anh chị cùng khóa CH QTKD K21 đà giúp đờ và động viên tôi trong suốt quá trinh học tập và rên luyện.

Do thời gian có hạn. nên luận văn không tránh khỏi nhừng thiếu sót. Kính mong nhận được sự đóng góp cua các thầy cô giáo cùng như toàn thể bạn đọc.

Xin đánh giá công tác bán đấu giá tài sản tại công ty cổ phần đấu giá thành an chân thành cảm ơn !

Người thực hiện luận văn

Đỗ Thị Hồng vân

Hoc viên Nóng nghièp Việt Nam – Luận vân Tìtac sỹ Khoa học Kinh tể

MỤC LỤC


Lời cam đoan

Lời câm 011

Mục lục

Danh mục bâng

Danh mục hình

Danh mục từ viết tắt

PHÀN I. MỞ ĐÀU

  • 1.2    Mục tiêu nghiên cứu đánh giá công tác bán đấu giá tài sản tại công ty cổ phần đấu giá thành an 2

PHÀN II. Cơ SỜ LÝ LUẬN VÀ THựC TIỀN VÈ BÁN ĐÁU

GIÁ TÀI SẢN

  • 2.2    Nội dung đánh giá còng tác bán đau đánh giá công tác bán đấu giá tài sản tại công ty cổ phần đấu giá thành an giá tài sãn tại tô chức bán

đau giá

thế giới                                                              đánh giá

công tác bán đấu giá tài sản tại công ty cổ phần đấu giá thành an 34

Hoc viên Nóng nghiẽp Viẽt Nam – Luận vỗn Tìtac sỹ Khoa học Kinh rể

  • 2.3.2  Kinh nghiệm bán đấu giá tại Việt Nam                               38

PHÀN III. ĐẠC ĐIẺM ĐỊ A BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP

NGHIÊN CỨU

PHẢN IV. KÉT QUẢ NGHIÊN đánh giá công tác bán đấu giá tài sản tại công ty cổ phần đấu giá thành an cứu VÀ THÀO LUẬN

  • 4.1    Thực trạng công tác bán đấu giá tâi sân tại Công ty Cô phần

Đấu giá Thành An

  • 4.1.2   Thực trạng hoạt động bán đấu giá tài săn tại Công ty Cô phần

Đấu giá Thành An

4 1 3 Thực trạng hệ thống pháp luật liên quan tới bán đấu giá tài sán 58

<<<123>>>

4.2.

Đánh giá công tác bán đấu giá tại Công ty Cô phần Đấu giá

Thành đánh giá công tác bán đấu giá tài sản tại công ty cổ phần đấu giá thành an An

61

4.2.1

Đánh giá quy trình bán đau giá

61

4.2.2

Thực trạng bán đấu giá các loại tài sân tại Công ty Cò phần Đấu giá Thành An

73

4.2.3

Đánh giá hoạt động marketing và chi phi hoạt động cùa bán đấu giá

83

4.2

.4 Đánh giá hiệu qua hoạt động bán đấu giá

89

4.3.

Một sổ giãi pháp nhằm nâng cao hiệu quà công tác bán đau giá tại Công ty Cô phan Đấu giá Thành An

90

4.3.1   đánh giá công tác bán đấu giá tài sản tại công ty cổ phần đấu giá thành an Giãi pháp

nâng cao hiệu quã đối vói quy trinh bán đâu giá của

công ty

91

Hoc viên Nóng nghiẽp Viẽt Nam – Luận vỗn Tìtac sỹ Khoa học Kinh rể

Page iv

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “đánh giá công tác bán đấu giá tài sản tại công ty cổ phần đấu giá thành an”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Đánh giá năng lực đọc hiểu của học sinh lớp 12 trường trung học phổ thông hoài đức a
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
83.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Chuyên đề thực tập nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần công nghệ hoàng long
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
40.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ nghiên cứu tính kháng sinh của enterobacter tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận Án Tiến Sĩ) Pháp Luật Về Chống Lao Động Cưỡng Bức Nhìn Từ Góc Độ Phát Triển Toàn Diện
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Sold by
@ xcnguyen220
đánh giá công tác bán đấu giá tài sản tại công ty cổ phần đấu giá thành an
đánh giá công tác bán đấu giá tài sản tại công ty cổ phần đấu giá thành an
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart