Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn y tế tại Trung tâm y tế huyện Văn Lâm Hưng Yên

Add your review

14.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

14.000

Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn y tế tại Trung tâm y tế huyện Văn Lâm Hưng Yên

Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn y tế tại Trung tâm y tế huyện Văn Lâm  Hưng Yên

fff

Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn y tế tại Trung tâm y tế huyện Văn Lâm  Hưng Yên

fff

Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn y tế tại Trung tâm y tế huyện Văn Lâm  Hưng Yên

fff

Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn y tế tại Trung tâm y tế huyện Văn Lâm  Hưng Yên

fff

Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn y tế tại Trung tâm y tế huyện Văn Lâm  Hưng Yên

fff

LỜI CẢM ƠN

Trong quá trinh        tập tôt nghiệp, để có thê hoànl thành đề tài: “Đánh

)                          "              ,              , Ẩ                                         ‘

gĩáhiện trạng quan lý chât thai răn y tê tại Trung tâm y tê huyện Vân Lâm – ỉỉung Yên ”, ngoài sự cố gắng nồ lực cua ban thân, em đã nhận được sự giúp đờ |íừ thầy cô. bạn bè và người thân.. {

Lời đau tiên, em xi: 1 _gửi_lời_câm_ơn_chân_thành tới Ban giám hiệu trường

Học.ỵiện Nông nghiệp Việ: Nam. Khoa Mói trường, Bộ môn Quán lý môi trường, cam ơn các thầy cô giáo đà truyền đạt cho Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn y tế tại

Trung tâm y tế huyện Văn Lâm Hưng Yên em kiến thức và nhũng kinh nghiệm quỷ báu trong suốt quá trinh học tập trên giáng đường đại học.

Em .Ịin gữl lời cảm ơn đến tập thề cán bộ. nhân viên củj tiling tâm Y tế 1 Văn ILâm đà tịo điều kiện, giúp dơ em nhiệt tình, chu đáo trong suốt ình thực tập tại đày.

■ "Đặc biệt, em xin được bày tô lòng biết ơn sâu sắc tới cò giáo ThS. Nguyễn ỊỊ1Ị Bích Hà. người Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn y tế tại Trung tâm y tế huyện Văn Lâm Hưng Yên đà hướng dần. góp ý em tận tinh, hết lòng giúp đờ. động viên em trong suốt quá trình thực tập tốt nghiệp cùng như hoàn thành đề tài.

Trong quá trình thực hiện đề tài, do diều kiện về thời gian, trình độ nghiên cứu của bân thân còn hạn che nên khi thực hiện đề tài khó tránh khói những thiêu sót.Vi vậy, em mong nhận được sự quan tâm, đóng góp ý kiến của các thay cô giáo vả các bạn Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn y tế tại Trung tâm y tế huyện Văn Lâm Hưng Yên đê Khóa luận này được hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cam ơn!

Hà Nội, ngày…….tháng…..năm 2015

Sinh viên

Nguyền Tin Loan


MỤC LỤC

DANH MỤC VIÉT TÁT

BYT

CTYTNH

CTR

CTRYT

CTRSH

CTYT

CTSN

HSCC

JICA

WHO


Bộ Y tê

Chat thãi y tế nguy hại

Chất thai rán

Chat thãi ran y tế

Chat thai răn sinh hoạt

Chat thãi y tế

Chat thai sắc nhọn

Hồi sức cấp cứu

Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Ban

Tô chức Y tế The giới

DANH

MỤC

BANG

DANH MỤC HÌNH

4

4

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn y tế tại Trung tâm y tế huyện Văn Lâm Hưng Yên”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Tìm hiểu hoạt động giao tiếp, ứng xử của hướng dẫn viên với khách du lịch tại công ty cổ phần du lịch hạ long
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
30.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Báo cáo thực tập tổng hợp công ty bảo hiểm bưu điện hà thành
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
40.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Viết đối thủ xây dựng chiến lược kinh doanh lĩnh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
14.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước trong tiến trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường tại việt nam
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ giáo dục trung học cơ sở huyện vĩnh thạnh, tỉnh bình định (1981 2015)
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Sold by
@ xcnguyen220
Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn y tế tại Trung tâm y tế huyện Văn Lâm  Hưng Yên
Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn y tế tại Trung tâm y tế huyện Văn Lâm Hưng Yên
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart