đánh giá một số chỉ tiêu vệ sinh thú y và mức độ ô nhiễm vi sinh vật trong thịt (lợn và gà) tiêu thụ ở một số huyện, thành phố, tỉnh hải dương

Add your review

42.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

42.000

đánh giá một số chỉ tiêu vệ sinh thú y và mức độ ô nhiễm vi sinh vật trong thịt (lợn và gà) tiêu thụ ở một số huyện, thành phố, tỉnh hải dương

đánh giá một số chỉ tiêu vệ sinh thú y và mức độ ô nhiễm vi sinh vật trong thịt (lợn và gà) tiêu thụ ở một số huyện, thành phố, tỉnh hải dương

fff

đánh giá một số chỉ tiêu vệ sinh thú y và mức độ ô nhiễm vi sinh vật trong thịt (lợn và gà) tiêu thụ ở một số huyện, thành phố, tỉnh hải dương

fff

đánh giá một số chỉ tiêu vệ sinh thú y và mức độ ô nhiễm vi sinh vật trong thịt (lợn và gà) tiêu thụ ở một số huyện, thành phố, tỉnh hải dương

fff

đánh giá một số chỉ tiêu vệ sinh thú y và mức độ ô nhiễm vi sinh vật trong thịt (lợn và gà) tiêu thụ ở một số huyện, thành phố, tỉnh hải dương

fff

đánh giá một số chỉ tiêu vệ sinh thú y và mức độ ô nhiễm vi sinh vật trong thịt (lợn và gà) tiêu thụ ở một số huyện, thành phố, tỉnh hải dương

fff

đánh giá một số chỉ tiêu vệ sinh thú y và mức độ ô nhiễm vi sinh vật trong thịt (lợn và gà) tiêu thụ ở một số huyện, thành phố, tỉnh hải dương

fff

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO     BỌ NÒNG NGHIỆP VÀ PTNT

HỌC VIÊN Nồng nghiệp việt nam ……………………………Q…………….

NGUYÊN THÀNH TRUNG

ĐÁNH GIÁ MỌT SỎ CHÌ TIÊU VẸ SINH THÚ Y

VÀ MỨC ĐỌ Ô NHIÊM VI SINH VẶT TRONG THỊT (LỢN và GÀ) TIÊU THỤ Ờ .MỌT SỎ HUYÊN. THÀNH PHÓ, TÌNH HẢI DƯƠNG

LUẬN VĂN THẠC Sĩ

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Bộ NÒNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIẸP VIỆT NAM

-El

NGUYỀN THÀNH TRUNG

ĐÁNH GIÁ -MỌT SỎ CHỈ TIÊU VỆ SINH THÚ Y VÀ MỨC ĐỌ Ò NHIỀM VI SINH VẶT TRONG THỊT (LỢN và GÀ) TIÊU THỤ Ờ MỌT SÓ HUYỆN, THÀNH PHÓ, TỈNH HÀI DƯƠNG

CHUYÊN NGÀNH : THÚ Y đánh giá một số chỉ tiêu vệ sinh thú y và mức độ ô nhiễm vi sinh vật trong thịt (lợn và gà) tiêu thụ ở một số huyện, thành phố, tỉnh hải dương

MÃ SỎ            : 60.64.01.01

NGƯỜI HƯỚNG DẦN KHOA HỌC : TS.VỦ NHƯ QUÁN

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan rằng, sổ liệu và kết quã nghiên cứu trong luận văn là trung thục và chưa lừng dược sữ dụng dè hão vệ một học vị nào.

 • l ôi Xin cam đoan răng, mọi sự giúp đờ cho việc thực hiện luận vàn này đã được câm ơn và các thông tin trích dan trong luận vãn này đánh giá một số chỉ tiêu vệ sinh thú y và mức độ ô nhiễm vi sinh vật trong thịt (lợn và gà) tiêu thụ ở một số huyện, thành phố, tỉnh hải dương dã dược chi rõ nguồn gốc.

1 lã Nội. ngày 23 tháng 11 nám 2014

Tác già

Nguyễn Thành Trung

LỜI CẢM ƠN

Để hoàn thành bân luận vàn này trước hết (ôi xin bày tó lòng biết ơn sâu sắc đến TS. Vù Như Quán, người Thầy đã tận tâm hướng dẫn, chi báo và tạo điều kiện thuận lợi để tôi hoàn thành băn luận vãn này.

Tôi xin bây tó lòng biết ơn chân thành tới tập thê Ban đánh giá một số chỉ tiêu vệ sinh thú y và mức độ ô nhiễm vi sinh vật trong thịt (lợn và gà) tiêu thụ ở một số huyện, thành phố, tỉnh hải dương lãnh đạo Chi cục thú y Hài Dương, các anh chi và bạn đồng nghiệp đã quan tàm tạo điều kiện giúp đờ tòi trong quá trình học tập. làm đề tài và hoàn thành luận văn.

Tôi xin chân thành câm ơn Ông Nguyền Vãn Quynh – Chi cục trường Chi cục thú y Hài Dương đã cho phép tôi thụv hiện đề tài này.

Tôi xin bày lò lòng biết ơn tới gia đình, bạn bờ đà chia sè. động viên tôi trong suốt thời đánh giá một số chỉ tiêu vệ sinh thú y và mức độ ô nhiễm vi sinh vật trong thịt (lợn và gà) tiêu thụ ở một số huyện, thành phố, tỉnh hải dương gian qua.

Tôi xin chân thành câm ơn.

Hà Nội. ngày 23 tháng 11 năm 2014

Tác giá

Nguyễn Thành Trung

MỤC LỤC

Lời cam đoan

Lời cám ơn

Mục lục

Danh mục các chừ viết tăt

Danh mục báng

Danh mục hình

ĐẬT VẤN ĐÊ

 • 3     Ý nghía đánh giá một số chỉ tiêu vệ sinh thú y và mức độ ô nhiễm vi sinh vật

trong thịt (lợn và gà) tiêu thụ ở một số huyện, thành phố, tỉnh hải dương khoa học và thực tiễn cùa đề tài

Chương 1 TÒNG QUAN TÀI LIỆU

I. I. I Khái niệm ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền quathực phẩm

 • 1.1.3  Tình hình ngộ độc thực phẩm do vi sinh vật trên thể giới và Việt Nam 8

 • 1.3.5  Lây nhiễm từ công nhân tham gia trong quá đánh giá một số chỉ tiêu vệ sinh

thú y và mức độ ô nhiễm vi sinh vật trong thịt (lợn và gà) tiêu thụ ở một số huyện, thành phố, tỉnh hải dương trinh giết mồ

ỉ .4.1  Tập đoàn vi khuẩn hiếu khí

ỉ .4.2  Conforms

 • 1.4 đánh giá một số chỉ tiêu vệ sinh thú y và mức độ ô nhiễm vi sinh vật trong thịt (lợn và gà) tiêu thụ ở một số huyện, thành phố, tỉnh hải dương .3Escherichia colt (E. coll) 27

ỉ .4.4  Salmonella

ỉ .4.5  Campylobacter

Chương 2 ĐÓI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cửu 34

 • 2.3     đánh giá một số chỉ tiêu vệ sinh thú y và mức độ ô nhiễm vi sinh vật trong thịt (lợn và gà) tiêu thụ ở một số huyện, thành phố, tỉnh hải dương Nguyên liệu nghiên cứu

35

Chương 3 KÊT QUẢ VÀ THÀO LUẬN

 • 3.1    Đánh giá một số chi tiêu vệ sinh thú y trong hoạt động kinh doanh thít

gia súc, gia cầm (lợn và đánh giá một số chỉ tiêu vệ sinh thú y và mức độ ô nhiễm vi sinh vật trong thịt (lợn và gà) tiêu thụ ở một số huyện, thành phố, tỉnh hải dương gà)

 • 3.1.1  Khái quát tình hình tiêu thụ thực phẩm tươi sống có nguồn gốc động

vật tại Hãi Dương

 • 3.1.2  Kết quả điều tra về loại hình kinh doanh và quy mô quầy hàng

 • 3.1.3 Kết quà điều tra về phương tiện vận chuyển của các hộ kinh doanh    51

 • 3.1.4 Kết quá điều tra về thực hiện dam bảo vệ sinh của các hộ kinh doanh 53

 • 3.1.5 Kết quà điều tra đánh giá một số chỉ tiêu vệ sinh thú y và mức độ ô nhiễm vi sinh vật trong thịt (lợn và gà) tiêu thụ ở một số huyện, thành phố, tỉnh hải dương về dụng cụ chuyên dùng bày bán của hộ kinh doanh                            55

 • 3.1.6 Kết quá điều tra về nguồn gốc thịt, cõ dấu kiểm soát soát giết mồ      57

Hoe viên Nông nghiệp Việt Nam – Luân vân Thạc -ộ’ Khoa hoc Nông nghiệp

Page V

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “đánh giá một số chỉ tiêu vệ sinh thú y và mức độ ô nhiễm vi sinh vật trong thịt (lợn và gà) tiêu thụ ở một số huyện, thành phố, tỉnh hải dương”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Chiến lược xuất khẩu của làng nghề đồng kỵ đến năm 2020
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Đánh giá hiệu quả một số phương pháp thu nhận xương khử khoáng từ mô xương người
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
67.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Tài Liệu Đánh Giá Hoạt Động Khai Thác Kho Hàng Thiết Bị Y Tế Tại Công Ty Tnhh Ids Medical Systems – Copy.pdf
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
68.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Van Cuoi (Kim Xuyen).Pdf
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Sold by
@ xcnguyen220
đánh giá một số chỉ tiêu vệ sinh thú y và mức độ ô nhiễm vi sinh vật trong thịt (lợn và gà) tiêu thụ ở một số huyện, thành phố, tỉnh hải dương
đánh giá một số chỉ tiêu vệ sinh thú y và mức độ ô nhiễm vi sinh vật trong thịt (lợn và gà) tiêu thụ ở một số huyện, thành phố, tỉnh hải dương
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart