Đánh giá tình hình sử dụng thuốc điều trị đái tháo đường typ 2 tại bệnh viện đa khoa đức giang

Add your review

46.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

46.000

Đánh giá tình hình sử dụng thuốc điều trị đái tháo đường typ 2 tại bệnh viện đa khoa đức giang

Đánh giá tình hình sử dụng thuốc điều trị đái tháo đường typ 2 tại bệnh viện đa khoa đức giang

fff

Đánh giá tình hình sử dụng thuốc điều trị đái tháo đường typ 2 tại bệnh viện đa khoa đức giang

fff

Đánh giá tình hình sử dụng thuốc điều trị đái tháo đường typ 2 tại bệnh viện đa khoa đức giang

fff

Đánh giá tình hình sử dụng thuốc điều trị đái tháo đường typ 2 tại bệnh viện đa khoa đức giang

fff

Đánh giá tình hình sử dụng thuốc điều trị đái tháo đường typ 2 tại bệnh viện đa khoa đức giang

fff

Đánh giá tình hình sử dụng thuốc điều trị đái tháo đường typ 2 tại bệnh viện đa khoa đức giang

fff

JI


BỌ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO                      BỌ Y TÉ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Dược HÀ NỘI

A — 0 —-A

HOÀNG THÁI HOÁ

BÁNH GIA TĨNH HÌNH sử DỰNG

THƯÓC MÉƯ TRỊ HAI THAO BƯẺNTĨ TYP 2

TẠI BÊNH VIÊN BA KHOA Hire GIANG

2008

Lời càm ơn!

§ê hoàn thành luận oăn này, tu khung thế nào quên công n cóc thầy, cóc

cU, c— guan cUng tóc, hạn hè *ng nghiệp, gia đinh đỡ giúp đì trong suèt quá trinh học tạp, cong tác oà làm luận vân..

/íi tat cả lằng kính trọng Đánh giá tình hình sử dụng thuốc điều trị đái tháo đường typ 2 tại bệnh viện đa khoa đức giang, tr———————————íc hết, tui xin

đ-ọc g[r lê cám—————————————————–n chân thành

đến cóc thây C&. ir—————————êng §ại học D-tpc Hà Nụ,

nhàng ng——————–êi    ha truyền              thụ     cho tôi            có

h-$c kiến there c————————- hắn. §ợc hiệt tu xin h—ọũ

giễi !ê cám                  —n sâu sắc        tíỉ      cu PQe. TS

Hoàrìg K1 Đánh giá tình hình sử dụng thuốc điều trị đái tháo đường typ 2 tại bệnh viện đa khoa đức giang m Huyên, ThS Phan Quỳnh Lan, những ng êi h& trực tếp h-íng hân tui làm luận oăn này.

Tu còng xin chân thành cắm —n đến gia đinh, anh chi, đêng nghiẽp cong tác tại Penh viện đa khoa §0c Qiang, các anh chị Up Gao hoe 10 cùna toàn thếban bè.

HàNụ, nà 2 hỏn 12 nem2008

HAG THÍ HOA

1

MỤC LỤC

CÁC CHỪ VIÉT TÁT

DANH MỤC CÁC BẢNG Đánh giá tình hình sử dụng thuốc điều trị đái tháo đường typ 2 tại bệnh viện đa khoa đức giang

DANH MỤC CÁC HÌNH

ĐẶT VẤN ĐE

CHƯƠNG 1: TÒNG QUAN

  • 1.1.1

niệm về đái tháo đường

2.1.1….

ẻu chuẩn lựa chọn

  • 2.2.3.  Phương pháp thu thập dừ liệu Đánh giá tình hình sử dụng thuốc điều trị đái tháo

đường typ 2 tại bệnh viện đa khoa đức giang nghiên cửu

40

3.3. KHAO SÁT HIỆU QUÁ ĐIÊU TRỊ

thay đói glucose máu sau điêu tụ

thay đói các chi so lipid mâu sau điều trị

  • 3.3.4.   Đánh giá tình hình sử dụng thuốc điều trị đái tháo đường typ 2 tại bệnh viện đa

khoa đức giang Đánh giá các chi so chúc nâng gan. thận qua quá trinh điều trị

ĐẠT VÁN ĐẼ

Đái tháo đường lã một trong những bệnh roi loạn chuyên hoá pho biển nhất, gây tăng glucose máu mạn tính do thiểu hụt insulin tuyệt đối hoặc tương đối của tuyển tụy. Bệnh ngây câng tăng nhanh cũng với sự phát triển nâng cao đời song vật chat xà hội, ãnh hưởng nhiều đen chat lượng cuộc song. Cho đen nay vẫn chưa có thuốc điều trị khói Đánh giá tình hình sử dụng thuốc điều trị đái tháo đường typ 2 tại bệnh viện đa khoa đức giang hẳn bệnh mà chi là nhăm làm giâm các triệu chứng, biển chứng do tăng glucose máu gãy ra trẽn mắt. thần kinh. thận, tim. mạch máu… Vì vậy, bệnh nhãn đái tháo đirờng phải dũng thuốc suốt đời. Đái tháo đường dang là gánh nặng cho xà hội nói chung và các bệnh viện nói riêng. Đó là chi phi mua thuốc, chi phi khâm chừa bệnh cùng với hậu quả sự giảm sức lao động xà hội của cãc bệnh nhãn mắc bệnh Đánh giá tình hình sử dụng thuốc điều trị đái tháo đường typ 2 tại bệnh viện đa khoa đức giang .

Bệnh viện da khoa Đức Giang, một bệnh viện tuyển 2 trực thuộc Sờ y te Há Nội được đinh danh trên khu vực dân cư đang đô thị hoá VỚI mức song khá cao. đang phải quăn lý theo dòi điều tiỊ cho một lượng lởn bệnh nhãn đái tháo đường, chú yếu là đái tháo đường typ 2. Tuy nhiên, việc theo dõi. so sánh một cách hệ thống các thuốc diều trị đái tháo đường tại bệnh viện vẫn chưa thực hiện được. Đánh giá tình hình sử dụng thuốc điều trị đái tháo đường typ 2 tại bệnh viện đa khoa đức giang Đê giãi quyết được phan não nhu can bức thiết đó. chúng tôi tiền hành đề tài “Đánh giá tình hình sữ dụng thuốc diều trị đái tháo đường typ 2 tại Bênh viện đa khoa Đức Giang” nhẩm mục tiêu:

1. Khao sãt tình hình sít dụng thuốc điều trị đái tháo dường tại bệnh viện.

2. Kháo sát hiệu quà diều trị cho các bệnh nhàn dái tháo đường typ 2 và theo dòi các tác tác dụng không mong muốn cùa thuốc

Đánh giá tình hình sử dụng thuốc điều trị đái tháo đường typ 2 tại bệnh viện đa khoa đức giang Từ dó đề xuất phương hướng nâng cao tính hiệu quà. hợp lý. an toàn trong sir dụng cãc thuốc diều trị đái tháo đường tại Bênh viện da khoa Đức Giang.

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Đánh giá tình hình sử dụng thuốc điều trị đái tháo đường typ 2 tại bệnh viện đa khoa đức giang”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Vai trò của đội ngũ giảng viên trong đào tạo nguồn nhân lực các trường cao đẳng thành phố việt trì hiện nay
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
32.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
ứng dụng thuyết VB, trường tinh thể giải thích một số phức chất
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
13.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Đọc hiểu kinh tế học, quản trị kinh doanh, tài chính công ty, kế toán, ngân hàng và tiếp thị phần 1
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Suy luận và chứng minh trong dạy học mạch số học ở tiểu học
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
18.000
Sold by
@ xcnguyen220
Đánh giá tình hình sử dụng thuốc điều trị đái tháo đường typ 2 tại bệnh viện đa khoa đức giang
Đánh giá tình hình sử dụng thuốc điều trị đái tháo đường typ 2 tại bệnh viện đa khoa đức giang
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart