đánh giá trình độ công nghệ sản xuất (công ty cp may tây đô)

Add your review

33.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

33.000

đánh giá trình độ công nghệ sản xuất (công ty cp may tây đô)

đánh giá trình độ công nghệ sản xuất (công ty cp may tây đô)

fff

đánh giá trình độ công nghệ sản xuất (công ty cp may tây đô)

fff

đánh giá trình độ công nghệ sản xuất (công ty cp may tây đô)

fff

đánh giá trình độ công nghệ sản xuất (công ty cp may tây đô)

fff

đánh giá trình độ công nghệ sản xuất (công ty cp may tây đô)

fff

đánh giá trình độ công nghệ sản xuất (công ty cp may tây đô)

fff


BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÀN THƠ KHOA CÔNG NGHẸ


ftLUẬN VĂN TÓT NGHIẸP ĐẠI HỌC


ĐÁNH GIÁ TRINH ĐỌ

CÕNG NGHỆ SÀN XUẤT

(C ÔNG TY c p MAY TÂY ĐÔ)


>>>!<<•


CÁN BỌ HƯỚNG DẤN

Ths. Phạm Thị Vân


SIN H VIÊN THỰC HIỆN

Võ Thị Kiều Tâm (MSSVil 117789)

Ngành Quân lý công nghiệp


nh giá trình ■ độ công


Tháng 5/2015 I <   ,

nghệ sản xuất (Công ty Cfj may t^y


TRƯỞNG ĐẠI HỌC CẤN THƠ CỌNG HÒA XẢ HỘI CHÍ NGHĨA MỆT NAM KHOA CÓNG NGHẸ            ‘            Doc lập- Tư do- Hạnh phúc

Cần Thơ. ngày 5 tháng 5 năm 2015

PHIẾU ĐĂNG KÍ ĐẺ TÀI TÓT NGHIỆP CỦA SINH MÊN NĂM HỌC: 2014-2015

M

 • 1. Họ và tên sinh viên: Vò Thị Kiều Tâm                 MSSV: 1117789

Ngành Quán lý công nghiệp Khóa: 37

 • 2.  Tên đề tài:

Đánh giá trinh đô còng nghệ sàn xuất đánh giá trình độ công nghệ sản xuất (công ty cp may tây đô) tại Công ty CP May Tây Đô.

 • 3.  Địa điểm thực hiện:

Còng ty cồ phần may Tày Đô số 73 đường Mậu Thân. Q. Ninh Kiều, TP cần Thơ.

 • 4.  Họ và tên cán bộ hướng dần

Thạc sĩ Phạm Thị Vân. Giàng viên thình giang, Bô mòn Quàn Lý Công Nghiệp, Trường Đại học cần Thơ.

 • 5.  Mục tiêu cùa đề tài

 • – Hiêu đươc tầm quan trọng cua việc đánh giá trình độ còng nghệ và phương pháp đánh giá đánh giá trình độ công nghệ sản xuất (công ty cp may tây đô) .

 • – Tìm hiêu, kháo sát các hoạt động sàn xuât cua công ty từ đó đánh giá được các điềm mạnh và các diêm còn hạn chế của nhà máy về trinh độ công nghệ sãn xuất cúa Công ty.

 • – Đề ra các giãi pháp nhăm đôi mới. nâng cao trình độ còng nghệ sản xuất của Còng ty-

 • 6.  Nội dung và giói hạn đề tài:

Do giới hạn về thời gian thực hiện đề tài và kiến thức chuyên môn nên đề tài chì tập đánh giá trình độ công nghệ sản xuất (công ty cp may tây đô) trung vào đánh giá các tiêu chi theo thông tư hướng dần cùa Bộ Khoa học Công nghệ ban hành và dựa trên kết quã đánh giá đê đề xuất một so giãi pháp góp phân nâng cao còng tác quản lý còng nghệ tại Còng ty Cô Phân may Tây Đò.

 • 7. Các yêu cầu hỗ trợ việc thực hiện đề tài: kinh phí in ấn

SINH VIÊN DỀ NGHỊ

Vò Thị Kiêu râm

Ý KIẺN CỦA BỌ MÔN

Ý KIÉN CỦA CBIID


Ý KIÉN CỦA IIỌI ĐONG LUẠN VĂN

Nhận xét:


NHẢN đánh giá trình độ công nghệ sản xuất (công ty cp may tây đô) XET ĐÁNH GIÁ cua’ cấn Bộ HƯỚNG DẤN


NHẠN XÉT ĐÁNH GIÁ CÙA CÁN BỌ PHÀN BIỆN

Nhận xét:

Lời cám ơn

LÒI CẤM ƠN

Cu? £□ M

Trong suốt quá trình 5 tháng thực hiện đề tài ngoài sự nồ lực cùa ban thân tôi đã nhận được hỗ trọ. giúp đở và hướng dẫn tận tình của quỷ thây cò và ban lãnh đạo Còng ly CP May Tầy Đô. TÒI xin gữi lời cam ơn sâu sắc đến đánh giá trình độ công nghệ sản xuất (công ty cp may tây đô) :

Quý Thầy Cò trong bộ mòn Quản lý còng nghiệp đà hướng dần tận tinh cho lỏi trong suốt quá trình học tập 4 nãm tại trường giúp tôi xầy dựng một kiến thức nền tâng đê bước vào đời và đặc biệt xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Cò Phạm Thị Vân đă tận tình chi báo, giãi đáp thắc mắc giúp tòi đê hoàn thành đề tài luân vãn này.

Anh Nguyễn Thái Hùng- Nguyên giám đốc Còng ty CP May Tây Đò đă giới đánh giá trình độ công nghệ sản xuất (công ty cp may tây đô) thiệu cho tôi thực tập trong còng ty cua anh và chi dần cho tôi nhiêu điều hay trong cuộc sống.

Cò Phan Thị Minh Châu- Giám đốc điều hành Còng ty CP May Tây Đò đà tạo điều kiên thuận lơi cho tôi học hoi nhiều kiến thức, kinh nghiệm thực tế tại Công ty.

Anh Nguyền Hữu Nghiệm đà cung cấp cho tôi nhiều kiến thức hay trong thực tế và đưa ra nhiều ý kiến đóng góp quý báu cho tôi đê thực hiện đề tài đánh giá trình độ công nghệ sản xuất (công ty cp may tây đô) này.

Và xin câm ơn chị Nhành, anh Liêm, anh Thuận là nhân viên trong phòng Kiêm soát nội bô và các anh chị trong nhóm Kaizen đà nhiệt tinh giúp đờ, giải đáp thắc mac trực liếp cho tòi trong suốt thời gian 2 tháng thực tập và thu thập sô liệu tại Còng ty.

Cuối cùng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cha. mẹ. những người thân trong gia đinh tỏi -những người đă luôn bên cạnh tòi. lo lẳng đánh giá trình độ công nghệ sản xuất (công ty cp may tây đô) và động viên đê tôi có thêm dộng lực vượt qua những khó khăn trong học tập cũng như trong cuộc sống.

Xin chân thành câm ơn!

Vò Thị Kiều Tàm

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “đánh giá trình độ công nghệ sản xuất (công ty cp may tây đô)”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần vật liệu xây dựng
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
97.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Chuyen tinh giong bao phuong ha chua xac dinh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ hoạt động giám sát của hội đồng nhân dân huyện cần giờ, thành phố hồ chí minh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Sold by
@ xcnguyen220
đánh giá trình độ công nghệ sản xuất (công ty cp may tây đô)
đánh giá trình độ công nghệ sản xuất (công ty cp may tây đô)
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart