ĐẦU tư và PHÁT TRIỂN mô HÌNH RAU AN TOÀN THEO TIÊU CHUẨN VIETGAP tại xã mỹ hòa HƯNG

Add your review

97.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

97.000

ĐẦU tư và PHÁT TRIỂN mô HÌNH RAU AN TOÀN THEO TIÊU CHUẨN VIETGAP tại xã mỹ hòa HƯNG

ĐẦU tư và PHÁT TRIỂN mô HÌNH RAU AN TOÀN THEO TIÊU CHUẨN VIETGAP tại xã mỹ hòa HƯNG

fff

ĐẦU tư và PHÁT TRIỂN mô HÌNH RAU AN TOÀN THEO TIÊU CHUẨN VIETGAP tại xã mỹ hòa HƯNG

fff

ĐẦU tư và PHÁT TRIỂN mô HÌNH RAU AN TOÀN THEO TIÊU CHUẨN VIETGAP tại xã mỹ hòa HƯNG

fff

ĐẦU tư và PHÁT TRIỂN mô HÌNH RAU AN TOÀN THEO TIÊU CHUẨN VIETGAP tại xã mỹ hòa HƯNG

fff

ĐẦU tư và PHÁT TRIỂN mô HÌNH RAU AN TOÀN THEO TIÊU CHUẨN VIETGAP tại xã mỹ hòa HƯNG

fff

ĐẦU tư và PHÁT TRIỂN mô HÌNH RAU AN TOÀN THEO TIÊU CHUẨN VIETGAP tại xã mỹ hòa HƯNG

fff

ĐỒ ÁN MÔN HỌC QUẢN LÝ Dự ÁN CÔNG NGHIỆP

TÊN ĐẼ TÀI

ĐÀU Tư VÀ PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH RAU AN TOÀN THEO TIÊU CHUẢN VIETGAP TẠI

XẢ MỸ HÒA HƯNG

Giáo viên hướng dẫn: THS. NGVYỀN THỊ THI AN

Líýp: Kỹ Thuật Hệ Thống Công nghiệp

Nhóm: 9

Sinh viên thực hiện: TRẤN TRƯỜNG GIANG NGUYÊN THỊ THI NGÂN TRỊNH THỊ CẤM TÍ

KHOA QUẤN LÝ ( ÔNG NGHIỆP

ĐÒ ÁN MÔN HỌC QUÀN LÝ Dự ÁN CÔNG NGHIỆP

TÊN ĐẺ TÀI

ĐẦU Tư VÀ PHÁT TRIẺN MÔ HÌNH RAU AN TOÀN THEO TIÊU CHUẨN VIETGAP TẠI XÃ MỸ HÒA HƯNG

Giáo viên hướng dẫn ĐẦU tư và PHÁT TRIỂN mô HÌNH RAU AN TOÀN THEO TIÊU CHUẨN VIETGAP tại xã mỹ hòa HƯNG : THS. NGUYÊN THỊ THI AN Lóp: Kỹ Thuật Hệ Thống công nghiệp

Nhóm: 9

Sinh viên thực hiện: TRẤN TRƯỜNG GIANG NGUYỄN THỊ THI NGÂN TRỊNH THỊ CẢM TÚ

Cần Thơ, 2015

BẢNG PHÂN ( ÔNG CÔNG VIỆC CỬA NHÓM

<<<123>>>

Tên công việc

Người thực hiện

Người tông hợp sừa chữa

Tiến độ

Khảo sát, lựa chọn

Trần Trường Giang

Trần Trường Giang

2 tuần

đề tài

Nguyền Thị Thư ĐÂU tư và

Lâp đề cương chi

Trịnh Thị cấm Tú Trần Trường Giang

Trịnh Thị cấm Tú

2 tuần

tiết

Nguyễn Thị Thư Ngàn

Chương 1. Giới

Trịnh Thị câm Tú Trần Trường Giang

Trằn Trường Giang

1 tuần

thiệu

Nguyền Thị Thư Ngân

Chương 2. Tồng

Trịnh Thị cắm Tú Trần Trường Giang

Nguyền Thị Thư Ngân

3 tuần

quan dự án

Nguyễn ĐÂU tư và PHÁT

Chương 3. Ke

Trịnh Thị cắm Tú Trần Trường

Giang

Trịnh Thị câm Tú

2 tuần

hoạch dự án

Nguyễn Thị Thư Ngàn

Chương 4. Kết

Trịnh Thị cấm Tú Trần Trường Giang

Nguyền Thị Thu Ngân

Ituần

luận vả kiên nghị

Nguyễn Thị Thư Ngàn

Trịnh Thị cắm Tú

BÂNG ĐÁNH GIÁ sự THAM GIA CỦA CÁC THÀNH VIÊN ĐẦU tư và PHÁT TRIỂN mô HÌNH RAU AN TOÀN THEO TIÊU CHUẨN VIETGAP tại xã mỹ hòa HƯNG

<<<123>>>

STT

Họ và tên

Đánh giá

Tham gia

Đóng góp

1

Trần Trường Giang

100%

95%

2

Nguyễn Thị Thu Ngàn

100%

95 %

3

Trịnh Thị cấm Tú

100%

100%

MỤC LỤC

Trang

MỰC LỤC

DANH MỤC VIÉT TÁT

DANH MỰC HĨNH

DANH MỤC BẢNG

CHƯƠNG l .GIỚI ĐẦU tư và PHÁT TRIỂN mô HÌNH RAU AN TOÀN THEO TIÊU CHUẨN

VIETGAP tại xã mỹ hòa HƯNG THIỆU

 • 1.4.3.1…………………………………………………………………….

niệm rau an toàn ĐẦU tư và PHÁT TRIỂN mô HÌNH RAU AN TOÀN THEO TIÊU CHUẨN VIETGAP tại xã mỹ hòa HƯNG……………………..’.

 • 1.4.3.2

niêm và tiêu chuẩn VietGAP

 • 1.4.3.3 ………………………………………………………………………………………….. Sự cần

thiết sir dụng FLAT theo tiêu chuẩn VietGAP

 • 1.4.3.4

niệm, đặc diêm về dự án và các giai đoạn dự cán

 • 1.4.3.5

tế kỳ thuật

 • 1.4.3.6

chinh doanh nghiệp

 • 1.4.3.8

tiến độ dự cán

CHƯƠNG 2. TỎNG QUAN Dự ÁN

2 ĐẦU tư và PHÁT TRIỂN mô HÌNH RAU AN TOÀN THEO TIÊU CHUẨN VIETGAP tại xã mỹ hòa HƯNG . 1 TÓM TÁT Dự ÁN

2 .1.2 Chú dự án

 • 2.4.1 Mô tá san phẩm cùa dự án14 ĐẦU tư và PHÁT TRIỂN mô HÌNH RAU AN TOÀN THEO TIÊU CHUẨN VIETGAP tại xã mỹ hòa HƯNG

 • 2.5.2.2 …………………………………………………………………………………………. Đối

cạnh tranh

 • 2.5.2.3 …………………………………………………………………………………………. Đau ra cúa

sân phàm

CHƯƠNG 3. KÉ HOẠCH Dự ÁN

CHUẨN VIETGAP tại xã mỹ hòa HƯNG

 • 3.3.1………………………………………………………………………………………………… Chi phí

dầu tư ban dầu

sàn xuat chung

 • 3.3.3.3…………………………………………………………………………………………. Chi phí

mua sân phàm sau khi thu hoạch

 • 3.3.7 Đánh giá hiệu quả ĐẦU tư và PHÁT TRIỂN mô HÌNH RAU AN TOÀN THEO

TIÊU CHUẨN VIETGAP tại xã mỹ hòa HƯNG tài chính của dự án

CHƯƠNG 4. KÉT LUẬN VÀ KIÉN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHAO

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “ĐẦU tư và PHÁT TRIỂN mô HÌNH RAU AN TOÀN THEO TIÊU CHUẨN VIETGAP tại xã mỹ hòa HƯNG”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng thi công gói thầu số 1 đường Nhật Tân Nội Bài
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
147.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Thiết kế hệ thống sản xuất cửa gỗ
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh bình định
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Quản lý thu bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội thành phố hà nội
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Sold by
@ xcnguyen220
ĐẦU tư và PHÁT TRIỂN mô HÌNH RAU AN TOÀN THEO TIÊU CHUẨN VIETGAP tại xã mỹ hòa HƯNG
ĐẦU tư và PHÁT TRIỂN mô HÌNH RAU AN TOÀN THEO TIÊU CHUẨN VIETGAP tại xã mỹ hòa HƯNG
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart