đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm tại công ty tnhh mây tre xuất khẩu phú minh hưng yên

Add your review

42.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

42.000

đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm tại công ty tnhh mây tre xuất khẩu phú minh hưng yên

đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm tại công ty tnhh mây tre xuất khẩu phú minh hưng yên

fff

đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm tại công ty tnhh mây tre xuất khẩu phú minh hưng yên

fff

đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm tại công ty tnhh mây tre xuất khẩu phú minh hưng yên

fff

đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm tại công ty tnhh mây tre xuất khẩu phú minh hưng yên

fff

đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm tại công ty tnhh mây tre xuất khẩu phú minh hưng yên

fff

đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm tại công ty tnhh mây tre xuất khẩu phú minh hưng yên

fff

n-‘—

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO     Bộ NÓNG NGHỆP VÀ PTNT

HỌC VIÊN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM …..Art ,S-……

LÊ THỊ NHUNG

ĐẢY MẠNH XUẤT KHẢƯ SẢN PHÀM TẠI CÔNG TY TNHH MÂY TRE XUÁT KHẢƯ PHÚ MINH – HƯNG YÊN

CHUYÊN NGÀNH: QUẤN TRỊ KINH DOANH

MÀ SỎ: 60.34.01.02

NGƯỜI HƯỚNG DẦN KHOA HỌC:

PGS. TS. ĐÓ VĂN VIỆN

HÀ NỘI-2014

ự;—

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu cùa cá nhân tôi thực hiện trên cơ sở nghiên cửu lý thuyết và tình hình thực tiền dưới sự hướng dần của PGS. TS Đồ Văn Viện . Các nội dung và kết đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm tại công ty tnhh mây tre xuất khẩu phú minh hưng yên quả nghiên cứu trong luận văn là trung thực và chưa dược công bố dưới bất kỷ hình thức nào trước khi trình, bão vệ và công nhận.

Hái Dương. ngày tháng ….năm 20Ị4

Tác gỉ ã luận vàn

Lê Thị Nhung

LÒI CẤM (JN

Tôi xin bày lo lòng biết ơn sâu sắc đến Ihầy cô giáo trong khoa kế toán và quán trị kinh doanh. Học viện nông nghiệp Hà Nội: đặc biệt là thầy cô trong bộ môn quán trị đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm tại công ty tnhh mây tre xuất khẩu phú minh hưng yên kinh doanh nhừng người đã truyền đạt cho tôi kiến thức bổ ích và tạo điều kiện giúp đờ tôi trong quá trình thực hiện luận vãn này.

Tôi xin bày tó lòng biết ơn chân thành đến PGS.TS Dỏ Vãn Viện, đà dành nhiều thời gian, lâm huyết và lận lình hướng dần chi bào lôi irong suối quá trình thực hiện dề lài.

Tôi xin Iran irọng câm ơn lập ihể dội ngữ cán bộ công ly Phú Minh dã cung cấp cho lôi những đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm tại công ty tnhh mây tre xuất khẩu phú minh hưng yên số liệu cần thiết và lạo diều kiện giúp dờ lôi trong quá Hình thực hiện dề tài lại công ly.

Cuối cùng, tôi xin chân thành câm ơn tới gia đình, người thân, bạn bè đã động viên, giúp đờ lôi trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu.

Xin chân thành càm ơn!

Hãi Dương. ngày tháng ….nãm 20ỉ4

Tác gia luận vân

Lê Thị Nhung

MỤC LỤC

Lời cam đoan

Lời cảm đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm tại công ty tnhh mây tre xuất khẩu phú minh hưng yên ơn

Mục lục

Danh mục báng

Danh mục hình

 • II     Cơ SỞ LÝ LUẬN VÀ đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm tại công ty tnhh mây tre xuất khẩu phú minh hưng yên THỰC tiền vê XUÁT khau sản

PHẨM

 • 2.2.1  Lập phương Ún kinh doanh đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm tại công ty tnhh mây

tre xuất khẩu phú minh hưng yên

 • 2.2.4  Giao dịch đàm phán và ký kết họp đồng

  <<<123>>>

  2.2.5

  Tổ chức thực hiện họp đồng

  26

  2.2.6

  Đặc điềm xuất khẩu hàng mây tre đan

  29

  2.2.7

  Vai trò của xuất khấu hàng mây tre

  31

  2.3

  Các nhân tố ành hường lới hoạt động xuất khẩu

  37

  2.3.1

  Nhóm nhân tố thuộc môi trường vĩ mô

  37

  2.3.2 minh

  Chính đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm tại công ty tnhh mây tre xuất khẩu phú hưng yên sách kinh tế                                               38

  2.3.3

  Khá nâng sân xuất cùa doanh nghiệp

  40

  2.3.4

  Các nhân tố thuộc môi trường vi mô

  42

  2.4

  Cơ sờ thực tiền

  44

 • 2.4.1  Kinh nghiệm đấy mạnh xuất khấu hàng thủ công mỳ nghệ nói

chung và mây tre đan trong nước và quốc tế                          44

 • 2.4.2  Bài học kinh nghiệm đầy mạnh xuất khấu hàng mây tre đan cho

Công ty TNHH mây tre xuẩt khấu Phú Minh – Hưng Yên.             51

 • III    ĐẠC ĐIẺM ĐỊA BÀN VÀ đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm tại công ty tnhh

mây tre xuất khẩu phú minh hưng yên PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu 52

<<<123>>>

3.1

Đặc điềm địa bàn nghiên cứu

52

3.1.1

Khái quát chung về công ty TNHH mây tre xuất khau Phú Minh

– Hưng Yên

52

3.1.2

Đặc điểm kinh doanh của Công ty TNHH mây tre xuất khấu

Phú Minh

58

3.2

Phương pháp nghiên cứu

63

3.2.1

Phương pháp tiếp cận

63

3.2.2

Phương pháp thu thập số liệu

64

3.2.3

Phương pháp phân tích số liệu

64

3.2.4

Phân tích ma trận SWOT

64

 • 3.2.5 Các chi đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm tại công ty tnhh mây tre xuất khẩu phú minh hưng yên liêu phán ánh hiệu quà kinh tế cúa hoạt động xuất khấu 65

  <<<123>>>

  IV

  KÉT QUẢ NGHIÊN cứư VÀ THAO LUẬN

  68

  4.1

  Thực trạng xuất khẩu ờ công ty TNHH mây tre xuất khâu Phú Minh

  68

  4.1.1

  Kết quả xuất khẩu chung của Công ty TNHH Mây tre xuất khẩu

Phú Minh

 • 4.1.4  Doanh thu của thị trường nước ngoài trong tồng doanh     thu73 đẩy mạnh

xuất khẩu sản phẩm tại công ty tnhh mây tre xuất khẩu phú minh hưng yên

 • 4.4    Đánh giá giãi pháp chú yếu đẩy mạnh xuất khấu sàn phẩm của

công ty trong thời gian tới

 • 4.5    Định hướng và mục tiêu đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm tại công ty tnhh mây tre xuất khẩu phú minh hưng yên phát triển xuất khẩu cúa Công ty TNHH

mây tre xuất khấu Phú Minh – Hưng Yên

 • 4.6    Giãi pháp chủ yếu đầy mạnh xuất khấu hàng mây tre đan của

công ty TNHH mây tre đan xuất khấu Phú Minh

V    KÉT LUẬN VÀ KIÉN NGHỊ

Học viịn Nông nghtfp Vi ft Nam – Lutịn lYĨ/r 77w vi’ Khoa học Kinh tẻ

Page V

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm tại công ty tnhh mây tre xuất khẩu phú minh hưng yên”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Đọc phần 1 chương 1 4 tt
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
10.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Viet-Hoa-Thong-Su.pdf
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Hoạch định chiến lược truyền thông above the line (abl) về vị cho thương hiệu lavi
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
14.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Chuyên đề thực tập pháp luật các vấn đề pháp lý liên quan đến khai sinh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
45.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Khóa luận một số thuật toán cho điều khiển búp sóng
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
40.000
Sold by
@ xcnguyen220
đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm tại công ty tnhh mây tre xuất khẩu phú minh hưng yên
đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm tại công ty tnhh mây tre xuất khẩu phú minh hưng yên
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart