Đề tài Project 1 game rpg

Add your review

9.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

9.000

Đề tài Project 1 game rpg

Đề tài Project 1 game rpg

fff

Đề tài Project 1 game rpg

fff

Đề tài Project 1 game rpg

fff

Đề tài Project 1 game rpg

fff

Đề tài Project 1 game rpg

fff


TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI


ÔNG NGHẸ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN


BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN MÔN HỌC

PROJECT I

Giàng viên hướng dẫn : ThS. Trịnh Thành Trung Sinh viên thực hiện : Đổ Khắc Linh -20132259

Nguyễn Đức Long-20132374

Trần Vãn Lộc-20132437

Ngô Đức Nhật-20132860


Mục lục

Danh sách hình vè……………………………………………………………Error!  Bookmark not defined.

LỜI (‘ẤM ƠN

GIỜI THIỆU CHUNG

  • I.   Tồng quan về các kiến thức liên quan……………………………………..Đề tài Project 1 game rpg ố

I. Thiết kế chi tiết các kíp

LỜI CÁM O’N Đề tài Project 1 game rpg

(‘húng cm là những sinh vicn Cồng nghệ thông tin, nhưng hai nàm học qua. chúng cm chưa thực sự hiểu sâu về ngành, chưa có nhùng nhận thức đúng đan về ngành mà minh học, chi nghĩ học công nghệ thông tin chi cần lập trinh giòi. Khi tham gia món học Hướng đổi tượng, được sự hướng dần của thây Trịnh Thảnh Trưng và tham gia làm đổ án mòn học. chúng em đà học tập dược rất nhiều kĩ năng: kĩ năng Đề tài Project 1 game rpg làm việc nhóm, kĩ năng báo cáo. kĩ năng lập trinh…vâ quan trọng hơn hét là hiểu rò hơn về một quy trinh làm phần mềm. Trong quá trình lâm đồ án. còn có nhiều sai sót và chúng em xin hứa sè cố găng đê hoàn thiện chương trình hơn. Chúng em xin gửi lời cám ơn đến thay Trịnh Thành Trung đă dạy và giúp dở chúng em hoàn thiện đồ án nãy.

GIỚI THIỆU CHUNG

Mục đích khi thực hiện bài tập Đề tài Project 1 game rpg lớn

Công nghệ thông tin. từ khi xuất hiện tới hiện tại đã phát triền qua nhiều giai đoạn, với những sư đột phá về ca phần cứng lản phần mềm Đặc biệt Là sự phát triển của phần mềm gắn với nhũng bước phát triển của các mò hình Lập trinh (Programming paradigm), đó là các mò hình: lập trình (hù tục (Procedural progaramming). lập trinh hướng đối tượng (object – oriented programming, lập trinh logic ( logic programming), Lập trình hàm Đề tài Project 1 game rpg (functional programming)… Trong dó. mò hĩnh lập trình hướng dôi tượng đang Là mô hình Lập trinh được sir dụng rộng rài nhất. Chính từ thực tiễn đó. đòi hói mỗi người sinh viên ngành công nghệ thòng tin phái nắm chăc tất cả kiến thức, nội dung và các kỳ thuật của mò hĩnh lập (rinh này. đông thời áp dụng mò hình Lập trình này đê tạo ra các ứng dụng mạnh mè. mang tinh thực tiền cao. nâng cao phong cách và Đề tài Project 1 game rpg kỳ thuật lập trinh đê đù khả năng tiêp lục tiến lên trong hành trinh khám phá the giói còng nghệ thông tin của chính bản thân sinh viên.

Mục đích kill thực hiện bài tập lớn này của chúng em là đè tìm hiêu các kiên thức về lập trinh hướng đối tượng, dong thời sử dụng những kiến thức đã học dược đê xây dựng một chương trình theo mỏ hình lập trình hướng đối tượng. Chương trinh chúng em chọn đê thực hiện lã trò chơi xây tháp Đề tài Project 1 game rpg canh( Tower Defense).

Phạm vi kiến thức tìm hiêu:

  • – Các nội dung, kỳ thuật cua lập trinh hướng đối tượng.

  • – Cách xây dựng một chương trình bang mò hình lập trình hướng đối tượng.

  • – Cách đề thiết kế và xây dưng nên một trờ chơi với kiến trúc tốt. có khà năng sưa lồi. thay đồi và mơ rộng.

Phuong pháp thực hiện bài tập lớn:

  • – Năm chắc các kiến thức và các kỳ thuật mà giảng viên đà Đề tài Project 1 game rpg truyền đạt trên lớp. đổng thời thực hành các nội dung đó nhiều lần qua các bài tập vả trong chinh quá trình thực hiện bài tập lớn đê thực sự hièu vã sir dụng hiệu quả.

  • – Tham khảo thêm các kiến thức trên Mạng, các cuốn sách về Lập trình, học hói kinh nghiệm lừ các anh chị khóa trên đê mở rộng hiểu biết về Lập trinh hướng dối tượng.

  • – Tham kháo các bài tập lớn. các chương trinh mã nguồn mỡ lừ trên mạng Đề tài Project 1 game rpg đê hiểu được cách thiết kết và lập trinh một ứng dụng trong thực tế. tử đó học hỏi vả áp dụng những gì đã học vào thực hiện bãi tập lớn.

  • – Học lập cách làm việc nhóm, cách phàn chia còng việc cho các thành viên trong nhóm sao cho mỗi thành viên độc lộp trong nhiệm vụ. nhưng thống nhất trong hành động vả phát huy được các thế mạnh và khả năng của mồi thành viên trong quá trinh thực hiện bải tập lớn.

  • – Đề tài Project 1 game rpg Thực hiện bài tập lớn theo quy trình, các bước các giai đoạn chung trong phát triên một phần mềm. tuân thú đúng các quy tăc, không chạy theo tiến độ mà đốt cháy giai đoạn.

I. Tổng quan về các kiên thức liên quan

1. Mô hình lập trình hưóng dối tượng

ỉ. 1. Lập trình hướng đỗi tượng là gì?

Lập trình hướng đối tượng lả một trong những mò hình lập trinh được sử dụng phò biến nhất hiện Đề tài Project 1 game rpg nay. Nó là một mò hình lập trinh có sự kế thừa vả phát triên từ các mò hình lập trinh trước đó. sự phát triển của nỏ găn liền với quá trinh

6

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Đề tài Project 1 game rpg”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ conceptual metaphors in dế mèn phiêu lưu ký by to hoai and its english version translated by dang the binh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Quản lý nhà nước về đô thị phần 2 pgs ts phạm kim giao
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
LUẬN VĂN TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
37.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Đồ án tốt nghiệp thiết kế lưới điện khu vực và hệ thống điện mặt trời áp mái
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Sold by
@ xcnguyen220
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart