Đề tài thảo luận tìm hiểu về phân lân vi sinh

Add your review

97.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

97.000

Đề tài thảo luận tìm hiểu về phân lân vi sinh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHẦN I: MỞ ĐẦU

 1. Đặt vấn đề

n Tổng quan về tinh hình sàn xuất và sử dụng phân vi sinh

PHẦN n: NỘI DUNG

 1. Các dạng và sự Đề tài thảo luận tìm hiểu về phân lân vi sinh chuyền hóa lân
 2. Phân vi sinh phân giải phosphate khó tan (phân lân vi sinh)
 3. Định nghĩa
 4. Quá trình sàn xuất
  • Phân lập và tuyền chọn giống vsv phân giải lân
  • Nhắn sinh khối, xử lý sinh khối và tạo sàn phẩm
 5. ưu điềm và nhược điềm của phân lán vs trên thị trường hiện nay
 6. Phương pháp bón phân lân vs
 7. Hiệu quà của phân lân vs

PHẨN ni: KỂT LUẬN

 1. Kết luận
 2. Khuyển nghị

PHẦN  Đề tài thảo luận tìm hiểu về phân lân vi sinh I: MỞ ĐẦU

 1. ĐẶT VẤN ĐÈ
  như ở nước ta đã có nhiều công trình nghiên cứu giúp cho nông dân biết lựa chọn những loại phân có ích nhất và cách sử dụng phân . Hiện nay có rất nhiều dạng phân bón khác nhau đã được sử dụng trong nông nghiệp như: phân hóa học dưới dạng đa lượng hoặc vi lượng: phân hữu cơ, phân sinh học, phân vi sinh

Phân bón vi sinh do Noble Hiltner sản xuất đầu tiên  Đề tài thảo luận tìm hiểu về phân lân vi sinh tại Đức năm 1896 và được đặt tên là Nitragin, Sau đó phát hiển sản xuất tại một số nước khác như ở Mỹ (1896), Canada(1905), Nga(1907), Anh (1910) và Thụy Điển ( 1914). Nitragin là loại phân được chế tạo bởi vi khuẩn Rhizolium do Beijerink phân lập năm 1888 và được Fred đặt tên năm 1889 dùng để bón cho các loại cây thích hợp cho họ đậu.

Từ đó cho đến nay đã có nhiều công trình nghiên  Đề tài thảo luận tìm hiểu về phân lân vi sinh cứu nhằm ứng dụng và mở rộng việc sản xuất các loại phân bón vi sinh cố định Nito mà thành phần còn được phổi hợp thêm một số vsv có ích khác như một số xạ khuẩn cố định sống tự do, các vi khuẩn cố định nito.. Hoặc một số chủng vsv có khả năng chuyển hóa các nguồn dự trữ phospho và kali dạng khó tan với số lượng lớn có trong đất mùn, than bùn, trong các quặng apatit, phosphoric chuyển chúng thành dạng dễ hòa  Đề tài thảo luận tìm hiểu về phân lân vi sinh tan, cây ttồng có thể hấp thụ được.

 1. Tổng quan về tình hình sản xuất và sử dụng phân Vi sinh

Phân bón vĩ sinh do Noble Hiltner sản xuất đẩu tiên tại Đúc năm 1896 và được đặt tên Là Nitragĩn, Sau đó phát triển sản xuất tại một số nước khác như ở Mỹ(1896), Canada(1905), Nga(1907), Anh(1910) và Thụy Điền(1914). Nĩtragĩn là Loại phân được chẽ tọ bởi vi khuẩn Rhizolium  Đề tài thảo luận tìm hiểu về phân lân vi sinh do Beijerink phân lập năm 1888 và được Fred đặt tên năm 1889 dùng để bón cho các loại cây thích hợp của họ đậu.

Từ đó cho đến nay đã có nhiều công trinh nghiên cúu nhằm úng dụng và mở rộng việc sản xuất các loại phân bón vi sinh cố định nĩto mà thành phần còn được phối hợp thêm một số vsv có ích khác như một số xạ khuẩn cố định sống tự do, các vi khuẩn cố định nĩto hoặc một số chủng vsv có khả  Đề tài thảo luận tìm hiểu về phân lân vi sinh năng hóa các nguồn dự trữ phospho và kalĩ dạng khó tan với số lượng lớn có trong đất mùn, than bùn, trong các quặng apatit, phosphoric..v.v.chuyển chúng thành dạng dẽ hòa tan, cây ưống có thể hấp thụ được

► Do đó phân vĩ sinh đang được sửdụng rộng rãi trong nông nghiệp bởi những lợi ích của nó

PHẦN II: NỘI DUNG

 1. Các dạng lân và sự chuyển hóa lân

Lân trong đất  Đề tài thảo luận tìm hiểu về phân lân vi sinh gồm hai dạng chính

Lân hữu cơ: Có trong cơ thể động vật, thực vật, VI sinh vật thường găp ở các hợp chất chủ yếu như: phytin, phospholipit, axit nucleic. Trong không bào người ta còn thấy phân lân vô cơ ở dạng octhophosphate làm nhiệm vụ đệm và chất dự trữ.

Lân vô cơ: Thường ở trong các dạng khoáng như apatit, phosphoric, phosphate săt, phosphate nhôm

Sự chuyển hóa lân

Sự chuyển hóa lân vô cơ Đề tài thảo luận tìm hiểu về phân lân vi sinh :

♦ỉ* vsv phân giải: Vi khuẩn Pseudomonas, Alcaligenes, Achromobacter, Agrobacterium, Aerobacter,..v.v. Bên cạnh đó thì nấm cũng có tác dụng trong quá trình hòa ta hợp chất như Penicilhum, Aspergillus.v..v

♦♦♦ Cơ chế hòa tan phospho

Quá trình phan giải theo phương trình sau:

Ca3(PO4)2 + 4CO2 + 4H2O           Ca(H2PO4)2 + 2 Ca(HCO3)2

Ngòai ra phosphat khó tan  Đề tài thảo luận tìm hiểu về phân lân vi sinh cũng được chuyển thành dạng dễ tan dưới tác dụng của axit hữu cơ (cacsbonsihc axit) do vsv tiết ra.

Sự chuyển hóa lân hữu cơ:

Vi sinh vật phân giải: Giống Bacillus, B. Megaterium, B.subillis, B. Malaberensis

Cơ chế phân giải:

_____ Nhiều vsv đất có men dephotphoryasa phân giải phytin theo phản ứng sau:

 

Nucleprotit -> axit nucleic -> nucleotit -> H3PO4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đề tài thảo luận tìm hiểu về phân lân vi sinh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Phân vi sinh phân giải phosphate khó tan

Phân vi sinh phân giải phosphate khó tiêu: là sản phẩm chứa một hay nhiều chủng vi sinh vật sống, đã được tuyên chọn với mật độ đạt theo tiêu chuân hiện hành có khả năng chuyển hoá hợp chất photpho khó tan thành dạng dễ tiêu cung cấp cho đất và cây trồng,

 

 

 

VK phân giải lân:

Đề tài thảo luận tìm hiểu về phân lân vi sinh Pseudomonas

Nấm phân giải lân:
penicillium

 

 1. Quá trình sản xuất

2.1 Phân lập và tuyển chọn giống vsv phân giải lân

Cây chỉ có thể hút được làn tử đất dưới dạng hoà tan trong dung dịch đất. vì vậy, cây chỉ có thề hút được lân ờ dạng dễ tiêu trong đất. Lân ở dạng khó tan trong đất cây không hút được. Vì vậy, có nhiều loại đất như đất đò bazan, đất đen, v Đề tài thảo luận tìm hiểu về phân lân vi sinh .v.. hàm lượng lân trong đẩt khá cao, nhưng cây không hút được vì lân ở dưới dạng

khó hoả tan.

Trong đất thường tồn tại một nhóm vi sinh vật có khả năng hoà tan lân. Nhóm vi sinh vật này được các nhà khoa học đật tên cho là nhóm HTL (hoà tan lân, các nước nói tiếng Anh đật tên cho nhóm này là PSM – phosphate solubilizing microorganisms).

Nhóm hoả tan lân bao gồm: Aspergillus rũger, một số  Đề tài thảo luận tìm hiểu về phân lân vi sinh loài thuộc các chi vi khuẩn Pseudomonas, Bacillus, Micrococens. Nhóm vi sinh vật này dễ dàng nuôi cấy trên môi trường nhân tạo. Nhiều nơi người ta đã đưa trộn sinh khối hoặc bào từ các loại vi sinh vật hoà tan làn sau khi nuói cấy và nhân lên trong phòng thí nghiệm, với bột phosphorit hoặc apatit rồi bón cho cây. Sừ dụng các chế phẩm vi sinh vật HTL đem lại hiệu quả cao ở những vùng đất cậy bị thiếu lân.

Một số  Đề tài thảo luận tìm hiểu về phân lân vi sinh loài vi sinh vật sổng cộng sinh trèn rễ cây có khả năng hút làn để cung cấp cho cây. Trong số này, đáng kể là loài VA mycoưhiza. Loài này có thể hoà tan phosphat sắt trong đất để cung cấp lân cho cây. Ngoài ra loài này cỏn có khả năng huy động các nguyên tố Cu, Zn, Fe… cho cây trồng. Nhiều nơi người ta sử dụng VA mycorrhiza đã làm tăng năng suất cam, chanh, táo, cà phê… Nuôi  Đề tài thảo luận tìm hiểu về phân lân vi sinh cấy VA mycorrhiza trên môi trường nhân tạo rất khó. Vì vậy hiện nay các chế phẩm có chưa VA mycorrhiza chỉ có bán rất hạn chế trên thị trường phân bón Mỹ.

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Đề tài thảo luận tìm hiểu về phân lân vi sinh”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận Văn Tạo Động Lực Lao Động Tại Trung Tâm Dịch Vụ Thương Mại Hàng Không Nội Bài.pdf
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Tổ chức công tác kế toán tại viện khoa học môi trường
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Phát triển lực lượng sản xuất trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở việt nam hiện nay
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
18.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Đặc điểm ngoại hình, khả năng sản xuất của con lai giữa vịt biển 15 đại xuyên, vịt trời và vịt star 53
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Nghiên cứu điều kiện để phát triển thị trường xuất nhập khẩu của công ty cổ phần nội thất hòa phát
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Sold by
@ xcnguyen220
Đề tài thảo luận tìm hiểu về phân lân vi sinh
Đề tài thảo luận tìm hiểu về phân lân vi sinh
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart