Đề tài trường cao đẳng công nghiệp huế

98.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

Đề tài trường cao đẳng công nghiệp huế

Add your review

Đề tài trường cao đẳng công nghiệp huế

Đề tài trường cao đẳng công nghiệp huế

fff

Đề tài trường cao đẳng công nghiệp huế

fff

Đề tài trường cao đẳng công nghiệp huế

fff

Đề tài trường cao đẳng công nghiệp huế

fff

Đề tài trường cao đẳng công nghiệp huế

fff

ĐÒ ẤN TÓT NGHIỆP

~ 1 ~ GVHDĩThs. NGUYÊN ĐÌNH PHI

LỜI CẢM ƠN

Trong quá trình học tập. nhằm phục vụ việc đánh giá khả năng sinh viên, thực hiện đồ án tốt nghiệp được xem như bài kiêm tra giúp sinh viên có thê vận dụng kiến thức minh đã được truyền đạt đê xây dựng một công trinh cho riêng bân thân. Qua đó. các thầy cò giảng viên cũng có thê dôi theo giám sát và chi bão những diêm thiếu sót đê bồi dường kiến thức cho Đề tài trường cao đẳng công nghiệp huế sinh viên .

Vì vậy. việc thực hiện đồ án rất quan trọng và cần thiét. Tuy nhiên, trong thời gian làm đồ án. dưọc sự giúp dở cùa giăng viên hướng dần Ths Nguyền Đinh Phi. cũng như sự chi bao giang day cua các thầy cô khác, em đà phần nào hoàn thiện hơn phần đồ án cùa mình. Mặc dù đà co gang rất nhiều song kiến thức còn han che. kinh nghiệm chưa có nên chắc chắn em không tránh khói sai Đề tài trường cao đẳng công nghiệp huế sót Kính mong các thầy cô đóng góp đê em có thê hoãn thiện hơn phan đề tài cua minh, cũng như bô sung cho von kiến thức còn han chế cùa ban thân

Với phần năng lưc cùa bàn thân, cộng với sự cho phép cua Khoa Kỳ thuật Công trình trường Đai hoc Tôn Đức Thang cùng với cò giang viên hướng dần chinh, em đà quyết định thực hiện thiết kê đe tài “ trường cao đãng công nghiệp Hue”. Nội dung :

Phan 1: Đề tài trường cao đẳng công nghiệp huế Kiến trúc – Giang viên hướng dần:

Th.s Nguyền Đinh Phi

Phan 2: Ket câu – Giáng viên hướng dẫn: Th s Nguyền Đinh Phi

Phan 3: Móng – Giáng viên hướng dần: Th.s Nguyền Đinh Phi

Phan 4: Thi công – Giàng viên hướng dần: Th.s Nguyền Đinh Phi

Được sự chi bao tận tinh cùa giang viên hướng dần. em có thêm động lưc hoàn thành bài. Em cám ơn các thầy cô trong Đề tài trường cao đẳng công nghiệp huế Khoa Kỳ thuật Công trình, đặc biệt là Th.s Nguyền Đình Phi là người đà theo sát chi bào trong quá trình em thực hiên đo án

TP. Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 3 năm 2018.

Người thực hiện

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: TÒNG QI AN VẼ KIÉN TRÚC CÔNG TRĨNH

  • 1.2.1.  V| tri vã đặc điềm cùa Đề tài trường cao đẳng công nghiệp huế khu vực xây dựng cõng trinh 10

CHƯƠNG 2 : TÍNH TOÁN KÉT CÁU SÀN TẢNG 3

  • 2.5.1.  Sàn 1 phương (chọn 6 sán S4 đề tinh ví (lụ)…..17 Đề tài trường cao đẳng công nghiệp huế

CHƯƠNG 3: CÂU THANG

  • 3.1.4.  Tĩnh tãi Đề tài trường cao đẳng công nghiệp huế tác

lên        bànthang theo phương         thăng đúng:

CHƯƠNG 4 : BẺ NƯỞC MẢI

  • 4.1.1.  Xúc định Đề tài trường cao đẳng công nghiệp huế lưu lượng tinh

35

.4.2. Bàn nắp

CHƯƠNG 5: TÍNH TOÁN KHUNG TRỤC 12

64

CHƯƠNG 6 : MỎNG cọc

Đề tài trường cao đẳng công nghiệp huế

  • 6.2.1 Tài trọng tãc dụng

  • 6.2.2 Xác định sơ bộ độ sâu chôn móng…………………………………………………………………………112

s TH:PHAN LÊ TUÁN-81301387

LỚP:13080101

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Đề tài trường cao đẳng công nghiệp huế”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đề tài trường cao đẳng công nghiệp huế
Đề tài trường cao đẳng công nghiệp huế
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart