ĐẾM SỐ ĐỐI TƯỢNG TRÊN VIDEO DÙNG FPGA

Add your review

46.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

46.000

ĐẾM SỐ ĐỐI TƯỢNG TRÊN VIDEO DÙNG FPGA

ĐẾM SỐ ĐỐI TƯỢNG TRÊN VIDEO DÙNG FPGA

fff

ĐẾM SỐ ĐỐI TƯỢNG TRÊN VIDEO DÙNG FPGA

fff

ĐẾM SỐ ĐỐI TƯỢNG TRÊN VIDEO DÙNG FPGA

fff

ĐẾM SỐ ĐỐI TƯỢNG TRÊN VIDEO DÙNG FPGA

fff

ĐẾM SỐ ĐỐI TƯỢNG TRÊN VIDEO DÙNG FPGA

fff

ĐẾM SỐ ĐỐI TƯỢNG TRÊN VIDEO DÙNG FPGA

fff

Đó átỉ tót nghiệp Đci! Hoe

ĐẠI HỌC ỌƯÓC GIA THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH

TRƯỜNG DẠI HỌC KHOA HỌC Tự NHIÊN KHOA ĐIẸN TỬ – VIẺN THÔNG

Thực hiện khóa luận :

NGUYÊN ĐÌNH HUY

NGUYÊN VÀN SANG

ĐẾM SÓ ĐỐI TƯỢNG TRÊN VIDEO

DÙNG FPGA

Chuyên nghànlì:

MÁY TÍNH VÀ HẸ THÕNG NHÚNG

ĐẠI HỌC ỌƯÓC GIA THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH

TRƯỜNG DẠI HỌC KHOA HỌC Tự NHIÊN KHOA ĐIẸN TỬ – VIẺN THÔNG

Thực hiện khóa luận :

NGUYỀN ĐÌNH HUY

NGUYỀN VĂN SANG

ĐẾM SÓ ĐÓI TƯỢNG TRÊN VIDEO •

DÙNG ĐẾM SỐ ĐỐI TƯỢNG TRÊN VIDEO DÙNG FPGA FPGA

KHÓA LUẬN TÓT NGHIỆP cư NHÂN NGÀNH ĐIỆN TƯ-VIỂN THÒNG CHI’YÊN NGÀNH :

MÁY TÍNH VÀ HẸ THÓNG NHÚNG

NGƯỜI HƯỚNG DÁN KHOA HỌC :

GV.TS. Huỳnh Hữu Thuận

Lời cảm ơn

Dê lài luận vàn tôi nghiệp thực hiện mộl ứng dụng xứ lý ãnh trên FPGA. 1uy đây là dồ án không mới nhưng với vốn kiến thức hạn chế cùa chúng em. việc thực hiện không phái dề dâng. Trong quá Irình thực hiện, chúng ĐẾM SỐ ĐỐI TƯỢNG TRÊN VIDEO DÙNG FPGA em nhận được định hưcýng đúng đán cùng như sự giúp dờ tận tình ciía thầy, cô trong khoa Điện Tư Viễn Thông trường Đại IIọc Khoa IIọc Tự Nhiên, các anh. chị trong còng ty Photron Việt Nam.

Chúng em xin chân thành cám on TS Huỳnh Hừu rhuận đà giúp đờ ràl nhiêu trong các tái liệu nghiên cứu về dề tài. dịnh hướng thực hiện ứng dụng. Xui cám ơn thầy đà lận lình hôi dường vón kicn ihức ve FPGA, hệ thòng Nhúng ĐẾM SỐ ĐỐI TƯỢNG TRÊN VIDEO DÙNG FPGA , VGA… trong các môn học vừa qua tại trường, giúp chúng em mạnh dạn thực hiện đê tài xứ lý ãnh này.

Chúng em xin chân thành cam ơn các thầy, cò trong khoa dà truyền dạt nền tàng kiến thức chuyên môn thông qua lùng môn học, giúp chúng em có được mềm dam mê trong lình vực công nghệ cao nói chung và Hệ thong Nhúng nói riêng.

Chúng em xin chân thành cảm ơn PGĐ Nguyền Hoàng Sơn và các anh. chị ĐẾM SỐ ĐỐI TƯỢNG TRÊN VIDEO DÙNG FPGA trong công ty Photron Việt Nam đà hướng dần chúng em thực hiện thành công đề tài. giúp bồ sung nhùng thiếu sót trong vốn kiến thức thực tế cùng như tạo điều kiên thuận lơi về thiết bị. cơ sở vật chât cho việc thực nghiệm thực tế.

Ngoài ra. chúng em cùng xin cam ơn gia dinh dà luôn dộng viên, ung hộ trong suốt quá trình thực hiện, tạo chỏ dựa cho thành công cứa đề lài.

Lời mở đấu

ĐẾM SỐ ĐỐI TƯỢNG TRÊN VIDEO DÙNG FPGA Hệ thống Nhúng đã vã đang phát triên rất nhanh tạo ra vô số thành tựu có mặt trong rất nhiều các thiết bị ở ngay cạnh chúng ta hằng ngày phục vụ đời sống con người. Trước kia việc nghiên cứu và phát triển Hệ thống Nhúng cần phải đầu ur rất nhiêu và không phái là sân chơi cho các nghiên cứu có ít tiền Đơn gian bơi muốn tạo ta một Chip cần thòng qua nhiều bước chinh sửa, rút kinh nghiệm, mỗi lần phai chế tạo thực tế ĐẾM SỐ ĐỐI TƯỢNG TRÊN VIDEO DÙNG FPGA rồi kiêm tra. gặp sai sót lại sửa. dan dần mới hoàn chinh, chi phi cho việc này không hề nhó. Tuy nhiên FPGA ( Field-Programmable Gate Array ) ra đời tạo một bước phát triển nháy vọt. Việc cấu hĩnh thử nghiệm trờ nén đơn giản hơn rất nhiều, công đoạn nghiên cửu dề dàng hơn.

Do đó. chúng em đà quyết định thực hiện một ứng dụng trên FPGA. cụ thề là xứ lý ãnh dùng board Xilinx ML402. Các ĐẾM SỐ ĐỐI TƯỢNG TRÊN VIDEO DÙNG FPGA mòn học về VGA. xử lý ãnh. giao tiếp mảy tinh… đã tạo nén nền tâng kiên thức cơ bân giúp phát triển nhiều ứng dụng phong phú. Dầu vậy cùng vần là chưa đu cho một hê thống hoàn chinh thực te. nên chúng em chi thực hiên một công đoạn khá quan trọng trong quá trinh xử lý ãnh lã xác định các đối tượng trong ánh.

Mục đích của đề tài lã xác định, nhận ra các đối tương trong khung ánh đồng thời ĐẾM SỐ ĐỐI TƯỢNG TRÊN VIDEO DÙNG FPGA phái đâm bão thời gian thực. Khi đó. còng đoạn này mới có thê đưa vào trong một hệ thống hoãn chinh nhận dạng ra một đối tượng cự thể mong muốn. Sau khi xác đinh, ta có được các thông số quan trong về các đối tượng, nhảm thè hiện điều đó. để tài sè đếm số vật thê trong ảnh, hiên thị trên mân hình monitor.

Khái niêm xư lý anh ngày nay không còn xa lạ VỚI nhiều người vì tinh đa dụng ĐẾM SỐ ĐỐI TƯỢNG TRÊN VIDEO DÙNG FPGA và những thuận lợi mả nó mang Lại. Chi VÓI một chiếc WebCam, người ta có thê đảng nhập vào máy tính của mình mà không cần gò user name và password. Một nhân viên cảnh sát có thể biết danh tín tên tội phạm qua dấu vần tay đế lại chi trong tích tắc mà không phái cậm cụi dò từng dâu vân tay và nhiêu ứng dụng khác mà xử lý ảnh mang lại: nhận dạng khuôn mặt. chừ viết, vật thế …

Dù đà cố ĐẾM SỐ ĐỐI TƯỢNG TRÊN VIDEO DÙNG FPGA gắng hết sức nhưng cũng khó tránh khói sai sót trong đề tài. chúng em rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của thay cò nhâm rút kinh nghiêm, bô sung kiến thức và phát triển đề tài nếu như có thè

Mục lục

Chương 1

Tòng quan về xử lý cành

  • 1.2.1 Điếm ánh (Picture Element)13 ĐẾM SỐ ĐỐI TƯỢNG TRÊN VIDEO DÙNG FPGA

1.2.5 Các thành phần cơ ban cua hệ thống xứ lý ânh

  • 1.3……………………………………………………………………………………………………………

Nhừng van đề khác trong xử lý anh

Chương ĐẾM SỐ ĐỐI TƯỢNG TRÊN VIDEO DÙNG FPGA 2

Ánh sáng, màu sắc và thu nhận cành

  • 2.4.1 Lay mầu……………………….25 ĐẾM SỐ ĐỐI TƯỢNG TRÊN VIDEO DÙNG FPGA

Chương 3

Các phương pháp xử lý anh

6

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “ĐẾM SỐ ĐỐI TƯỢNG TRÊN VIDEO DÙNG FPGA”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Hệ Thống Phanh Hạn Chế Trượt Lết Cho Xe Máy
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Đồ án tốt nghiệp mobile wireless và hệ thống dịch vụ giá trị gia tăng trên web
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
40.000
Sold by
@ xcnguyen220
ĐẾM SỐ ĐỐI TƯỢNG TRÊN VIDEO DÙNG FPGA
ĐẾM SỐ ĐỐI TƯỢNG TRÊN VIDEO DÙNG FPGA
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart