ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, VĂN HÓA – XÃ HỘI CỦA LÂM ĐỒNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TÔN GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Add your review

47.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

47.000

ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, VĂN HÓA – XÃ HỘI CỦA LÂM ĐỒNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TÔN GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, VĂN HÓA - XÃ HỘI CỦA LÂM ĐỒNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TÔN GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

fff

ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, VĂN HÓA - XÃ HỘI CỦA LÂM ĐỒNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TÔN GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

fff

ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, VĂN HÓA - XÃ HỘI CỦA LÂM ĐỒNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TÔN GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

fff

ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, VĂN HÓA - XÃ HỘI CỦA LÂM ĐỒNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TÔN GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

fff

ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, VĂN HÓA - XÃ HỘI CỦA LÂM ĐỒNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TÔN GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

fff

ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, VĂN HÓA - XÃ HỘI CỦA LÂM ĐỒNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TÔN GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

fff

1

ĐIÈƯ KIỆN Tự NHIÊN, KINH TÉ, VÃN HÓA – XA HỘI CÙA LÂM DÕNG VÀ ĐẠC ĐIẺM CỦA TÔN GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

  • 1.1. ĐIỀU KIÊN Tự NHIÊN, KINH TÊ, VÃN HÓA – XẢ HỘI


  • 1.1.1. Diều kiện tự nhiên

Lâm Đong lả một tình mien núi ớ Nam Tây Nguyên, nằm giữa tọa độ 11 -13" vĩ Bắc và 107 – 109" kinh Đông, cách bờ biển phía Đông 110 km: phía Đông và Nam giáp các tính Khánh Hòa, Ninh Thuận. Binh Thuận; phía Tây và Bắc giáp các tinh Đồng Nai, Binh Phước. Đắc Lac. Trong sổ các đơn vị hành chinh cap tình hiện nay, từ đong bàng Thanh ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, VĂN HÓA – XÃ HỘI CỦA LÂM ĐỒNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TÔN GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH – Nghệ trờ vào đong băng sông Cửu Long, Lâm Đong là tinh duy nhắt có lành thò nằm trọn trong mien nội địa của đất nước, không có đường biên giới quốc gia. không có bờ biển [46, tr. 5].

Vị trí địa lý như vậy dã tạo cho Lâm Đong có vị trí chiến lược quan trọng: là diêm nối tiếp giừa Nam Tây Nguyên với mien Đông Nam Bộ và Sài Gòn bằng đường quốc lộ 20. đường số 8 và dường ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, VĂN HÓA – XÃ HỘI CỦA LÂM ĐỒNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TÔN GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH xe lứa Đà Lạt – Tháp Chàm. Vì thế, trước đây thực dân Pháp và đế quốc Mỳ đà xây dựng Lâm Đồng trong the chiên hrợc liên hoàn nham bão vệ từ xa cơ quan đau nào cua chúng ớ Sài Gòn. đong thời, làm bàn đạp đê đánh phá phong trào cách mạng các tinh cực Nam Trung Bộ và Nam Tây Nguyên [1. tr. 6].

Tinh Lâm Đong có diện tích tự nhiên lã 976.274 ha, chiếm trên 3% ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, VĂN HÓA – XÃ HỘI CỦA LÂM ĐỒNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TÔN GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH diện tích cà nước, trong đó, đất rừng chiêm 70%. Trừ lượng gồ các loại trên 30 triệu m có trên 130.000 ha rừng thòng thuần chùng, trên 150.000 ha rừng tre nửa. Đây là vùng nguyên liệu quan trọng cho ngành công nghiệp địa phương vả khu vực. Đắt có khả năng làm nông nghiệp trên 200.000 ha. chu yếu là đất đo bazan và hơn 50.000 ha đất phủ sa bồi tụ, thích hợp cho việc ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, VĂN HÓA – XÃ HỘI CỦA LÂM ĐỒNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TÔN GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH phát triền cây công nghiệp ngan ngày, dãi ngày, sân xuất lương thực. thực phẩm và chăn nuôi gia súc [54. tr. 14].

Ngoài tiềm năng đê phát triển thúy điện rat đáng ke, Lâm Đong còn là vùng giàu tài nguyên khoảng san (như bò xít, thiếc, cao lanh, than, đá quý, vàng…).

Sự tác động cộng hướng của bức xạ mặt trời, hoàn lưu khi quyên vả vị trí địa lý cùng địa hình đà ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, VĂN HÓA – XÃ HỘI CỦA LÂM ĐỒNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TÔN GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH hình thành ờ Lâm Đong một kiêu khi hậu đặc biệt: nhiệt đới gió mùa vùng sơn cao nguyên. Khi hậu ỡ Lâm Đồng có hai mùa rò rệt: mùa mưa từ tháng 5 đen tháng 10, mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Nhiệt độ tiling binh từ 16’C đến 23°C; lượng mưa từ 1.600 mm đến 3.000 mm năm [53, tr. 21-22].

Lâm Đong có hệ thong giao thòng tương đoi ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, VĂN HÓA – XÃ HỘI CỦA LÂM ĐỒNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TÔN GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH thuận tiện, các quốc lộ 8, 20, 21, 27 nổi liền với các tinh duyên hãi miền Trung, Tây Nguyên, miền Đông Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh. Đường ô tô đà đen trung tâm các huyện và nhiều xà trong tinh. Tuy nhiên, ờ một so xà vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng, việc đi lại của đong bào còn gặp nhiêu khó khăn, nhất là trong mùa mưa.

Nhờ vị trí địa lý ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, VĂN HÓA – XÃ HỘI CỦA LÂM ĐỒNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TÔN GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH , địa hình, canh quan thiên nhiên kỳ thú và khí hậu ôn hòa, dịu mát quanh năm mà Lâm Đổng – Đà Lạt đà sớm trớ thành một tiling tâm du lịch, nghi dường của cã nước và quốc te. Bên cạnh đó. Lâm Đong còn có tam quan trọng cá về chính trị, kinh tế và an ninh – quốc phòng.

Đê hình thành địa giới hành chính của một tinh như hiện nay, Lâm Đồng đà trãi qua một quá trinh lịch sử ĐIỀU KIỆN Tự NHIÊN, KINH TẾ, VĂN HÓA -XÃ HỘI CỦA LÂM ĐỒNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TÔN GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH đay biến động, nhiều thay đỏi. tách, nhập ờ từng thời kỳ khác nhau.Trước năm 1899. iing đất Lâm Đong ngày nay thuộc hai tinh Ninh Thuận. Bình Thuận. Ngày 1-1-1899, Toàn quyền Paul Doumer ký quyết định thành lập tính Đong Nai Thượng vả hai trạm hành chinh: Tánh Linh, cao nguyên Lang Bian. Năm 1905, tinh Đong Nai Thượng bị bài bò. vùng đất này lại trực thuộc tinh Bình Thuận.

Ngày ĐIỀU KIỆN Tự NHIÊN, KINH TẾ, VĂN HÓA – XÃ HỘI CỦA LÂM ĐỒNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TÔN GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 6-1- 1916 Toàn quyền E. Roume ký quyết định thành lập tinh Lang Bian. Ngày 24- 4-1916, Hội đong nhiếp chinh vua Duy Tân ra dụ thành lập tại vùng Lang Bian trung tâm đô thị Đà Lạt.

Năm 1920, tinh Đồng Nai Thượng lại được tái lập gom ba quận: Djiring (Di Linh), Blao, Dran. Tinh lỵ đóng tại Djiring. Thị xã Đà Lạt, nơi nghi mát của người Pháp, được thành lập. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, VĂN HÓA – XÃ HỘI CỦA LÂM ĐỒNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TÔN GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH Cũng trong năm đó. Bão Đại lập khu tự trị Lâm Viên (bao gom ca Đà Lạt).

Năm 1941. tinh Lâm Viên được thành lập, Đà Lạt được chọn làm tính lỵ. Ngày 23-8-1945, nhân dân Lâm Viên khới nghĩa giành chính quyền, úy ban nhân dân cách mạng lâm thời và úy ban Việt Minh tinh Lâm Viên và tinh Đong Nai Thượng được thành lập. Đè thong nhất sự chi đạo đoi với các tinh cực Nam Tiling Bộ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, VĂN HÓA – XÃ HỘI CỦA LÂM ĐỒNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TÔN GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH , theo đe nghị cùa ủy ban kháng chiến hành chinh mien Nam Tiling Bộ, ngày 22-2-1951, Chinh phu nước Việt Nam Dàn chủ Cộng hòa ra Nghị định so 73-TTg hợp nhắt hai tinh Lâm Viên và Đong Nai Thượng thành tinh Lâm Đong [46, tr. 25].

Năm 1958, Ngô Đình Diệm thành lập tinh Lâm Đồng (gồm quận Di Linh, Blao) và tinh Tuyên Đức (gồm thị xà Đà Lạt và ba quận: Đơn ĐIẼU KIỆN Tự NHIÊN, KINH TẾ, VĂN HÓA – XÃ HỘI CỦA LÂM ĐỒNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TÔN GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH Dương, Đức Trọng, Lạc Dương). Năm 1966, Đà Lạt được tách khói tinh Tuyên Đửc, trực thuộc chính quyền Tiling ương.

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giãi phóng, thực hiện Nghị quyết so 245 -NQ/ TW ngày 20-9-1975 cua Bộ Chinh trị về việc bo khu, hợp tinh và Nghị quyết so 19/NQ-TW ngày 20-12-1975 của Bộ Chính trị về việc điều chinh, hợp nhất một số tĩnh ờ mien ĐIẼU KIỆN Tự NHIÊN, KINH TẾ, VĂN HÓA – XÃ HỘI CỦA LÂM ĐỒNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TÔN GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH Nam; tháng 12-1976, Chính phù lâm thời Cộng hòa mien Nam Việt Nam dà ra Nghị định về việc giái thê khu hợp nhất tinh ớ mien Nam Việt Nam. Theo Nghị định này, ờ miền Nam có 21 đơn vị hành chinh, trong đó Lâm Đong và Tuyên Đức hợp nhát lại và lấy tên là tinh Lâm Đồng [44, tr. 143].

Hiện nay, tính Lâm Đồng chia thành 11 đơn vị hành chinh gồm các huyện Đức Trọng, Di ĐIẼU KIỆN Tự NHIÊN, KINH TẾ, VĂN HÓA – XÃ HỘI CỦA LÂM ĐỒNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TÔN GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH Linh, Làm Hà, Lạc Dương, Dạ Hoai, Dạ Têh, Cát Tiên, Bão Làm, Đơn Dương, thị xà Bão Lộc và thành phố Đà Lạt. Thành phố Đà Lạt – tinh lỵ Lâm Đồng là thành phổ du lịch, nghi dường nôi tiếng của Việt Nam và là tiling tâm chinh trị, văn hóa của tinh.

về dân so, theo điều tra đau năm 1999, toàn tính Lâm Đong có 996.745 người, trong đó, dàn tộc thiếu ĐIẼU KIỆN Tự NHIÊN, KINH TẾ, VĂN HÓA -XÃ HỘI CỦA LÂM ĐỒNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TÔN GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH số là 233.424 người; số người theo các tôn giáo là 591.701 người [56, tr. 1].

  • 1.1.2. Điều kiện kinh tế, văn hóa – xă hội

1.1.2.1, Điều kiện kinh te

Nen kinh te cò truyền của các dân tộc thiêu sổ dựa vào thiên nhiên và mang tinh chất tự nhiên, tự cap, tự túc. Phương thức canh tác pho biến là phát rầy, chọc, tia. Sau vài ba ĐIỀU KIỆN Tự NHIÊN, KINH TẾ, VĂN HÓA – XÃ HỘI CỦA LÂM ĐỒNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TÔN GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH năm, đất cằn cỗi, họ bo hoang, đi phát nương nơi đát mới. Hình thái kinh tế chiếm đoạt gan với săn ban và hái lượm vần có vai trò nhát định trong đời sống kinh te gia đình. Ngoài ra, các dân tộc thiêu số ờ Lâm Đong còn có nghe dệt vái, tho câm. đan lát đồ mây, tre, cói; rèn nông cụ, vũ khi truyền thống.

Bào ton và phát huy truyền thong canh tác của cư dân ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, VĂN HÓA – XÃ HỘI CỦA LÂM ĐỒNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TÔN GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH nông nghiệp lâu đời. Khi di cư đen Lâm Đong, cộng đong người Kinh tiếp tục trong lúa nước, thâm canh hoa màu. cây công nghiệp, cây ăn quà, cây đặc sân. rau ôn đới. trồng hoa, dâu tam và cây dược liệu. Đây là nguồn thu nhập chinh của cư dân người Kinh, cùng với trong trọt, các nghe thu công nghiệp nho (như nghề mộc, rèn. thêu, đan); thương nghiệp – dịch vụ du lịch ờ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, VĂN HÓA – XÃ HỘI CỦA LÂM ĐỒNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TÔN GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH Đà Lạt và thị xà Bão Lộc cũng phát triền.

Sau ngày giai phóng, nhân dàn các dân tộc tình Lâm Đong dưới sự lành đạo của Đãng đà thu được nhũng thành tựu nhát định, về nông nghiệp: đà thực hiện chù trương khôi phục các ngành sân xuất chính, như: chè, rau, mở rộng diện tích cây lương thực, thực phàm: tiến hành khai hoang, phục hóa; các phong trào làm thúy lợi, trồng rừng, định canh, ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, VĂN HÓA – XÃ HỘI CỦA LÂM ĐỒNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TÔN GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH định cư cho đồng bào dàn tộc… được phát động, về công nghiệp: khôi phục các ngành công nghiệp quan trọng như sân xuất nam, tơ tam. chè, cà phê…

Bước sang thời kỳ đôi mới, Lâm Đồng có nhiêu bước tiên đáng kê trong phát triển kinh te. Thời kỳ 1990 – 1995, tòng sân phàm quốc nội (GDP) tăng gần 13% [46, tr. 25]. Cơ cẩu kinh tế chuyến dịch theo chiêu hướng tích cực ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, VĂN HÓA – XÃ HỘI CỦA LÂM ĐỒNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TÔN GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ; các tiềm năng, thế mạnh được khai thác. Nen kinh te hàng hóa nhiều thành phan phát triên, xuất – nhập khâu được khuyến khích, đay mạnh hợp tác đau tư với nước ngoài.

Nòng nghiệp phát trièn tương dối toàn diện trên cơ sớ phát huy the mạnh về cây công nghiệp dài ngày, rau. hoa quá đặc sân theo hướng dầu tư thâm canh; đất đai được sử dụng có hiệu quá, hình thành nhiêu vùng chuyên canh. Bộ mặt nòng ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, VĂN HÓA – XÃ HỘI CỦA LÂM ĐỒNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TÔN GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH thôn thay dôi, so hộ giàu và trung binh chiếm tỷ lệ trên 80%. Vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc được quan tâm đau tư phát triển.

Lâm nghiệp dược phát triên trên cơ sờ báo vệ tải nguyên và phát triển von rừng; công tác trong, chăm sóc rừng dược ưu tiên. Quan lý báo vệ rừng. định canh, định cư cho đồng bào dân tộc được thực hiện.

Còng nghiệp tăng với tốc độ cao, sàn phàm da dạng ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, VĂN HÓA – XÃ HỘI CỦA LÂM ĐỒNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TÔN GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH . Nhiều san phẩm mới đtrợc sán xuất (như lụa, hàng đan len, cà phê. nhân hạt diều, thiếc tinh. nấm…). Chất lượng các sán phẩm được nâng lên và tim được thị trường tiêu thụ khá ồn dinh, như chè xuất khâu, tơ tằm… Giá trị xuất khấu từ công nghiệp chiếm 20% tông kim ngạch xuất khâu.

Cơ sở vật chất kỳ- – thuật hạ tang được tập trung xây dựng, đáp ứng phan lớn yêu cầu phát ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, VĂN HÓA – XÃ HỘI CỦA LÂM ĐỒNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TÔN GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH triên kinh tế – xã hội. Mạng lưới diện đã đen dược 80% so xà; dường giao thông mớ den tat cà các khu dàn cư. Nước sạch được cấp cho trên 50% số dân; mạng lưới bưu chinh viễn thông phù kin den tat cá các xà trong tinh và dược đau tư ngày càng hiện đại. Các còng trinh thủy lợi tại các x ủng nông nghiệp trọng diêm được xây dựng vả phát huy có hiệu quà [46, tr. 84].

ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, VĂN HÓA – XÃ HỘI CỦA LÂM ĐỒNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TÔN GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH Trên bước đường xây dựng kinh te. tinh Lâm Đồng gặp không ít trớ ngại. Cơ sở hạ tang, kinh tế – xã hội vùng sâu, vùng xa chưa dược phát triển. Riêng 27 xã đồng bào dân tộc thiêu so còn gặp nhiêu khó khăn; nạn đói giáp hạt vẫn còn xây ra ớ một số nơi. Một so nơi đong bào trơ về buôn làng cũ trong rùng sâu, sống chú yếu bảng phát rừng làm rầy; đời song het sire bap bênh; ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, VĂN HÓA – XÃ HỘI CỦA LÂM ĐỒNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TÔN GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH bệnh tật, om đau xây ra triền miên. Vào mùa mưa. việc đi lại vào xiing đong bào dân tộc rat khó.

  • 2.1.2.2. Đặc điêm xà hội

Như một bức tranh thu nho cúa đất nước, hiện nay. ớ Lâm Đong cũng song song ton tại hai thành phan dân cư – người Kinh và các dân tộc thiều số.

– Cộng dồng người Kinh: năm 1979, dân số người Kinh lã 299.969 nhân khâu và phàn bố trong cà 7 huyện ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, VĂN HÓA – XÃ HỘI CỦA LÂM ĐỒNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TÔN GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH , thị cùa Lâm Đong. Hiện nay, dân số người Kinh là 762.795 nhàn khâu, phân bố ờ 9 huyện, thị xà Bão Lộc và thành phố Đà Lạt. Cư dân người Kinh đang đóng vai trò là động lực chu yếu trong quá trình phát trièn kinh tế, xà hội và văn hóa trên xứ sờ này.

Trong nửa đau the kỹ XX. cùng với quá trinh khai thác cao nguyên, thực dàn Pháp dà đưa lên một so còng nhân, ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, VĂN HÓA – XÃ HỘI CỦA LÂM ĐỒNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TÔN GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH viên chức người Kinh dê phục xụ cho bộ máy cai trị và lao động trong các đon điền trong cây công nghiệp cua tư ban. Trước năm 1945, một so nhóm lao động ớ mien Bắc di dân đen Lâm Đong lập nghiệp, xây dựng vùng quê mới. Trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp, ở cã x ủng kháng chiến và xúng bị tạm chiến, sổ người Kinh ờ Lâm Đồng tăng lên một cách đáng kè.

Đen nay, trong tòng số ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, VĂN HÓA -XÃ HỘI CỦA LÂM ĐỒNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TÔN GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 135 đơn vị hành chính cơ sở của Lâm Đồng, có 32 xà, phường toàn là người Kinh. 30 xà người Kinh sống xen cư x ới các buôn dân tộc.

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, VĂN HÓA – XÃ HỘI CỦA LÂM ĐỒNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TÔN GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Brisingr hoa kiem sas chua xac dinh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Bài Giảng Nguyên Lý Bảo Hiểm
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
96.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Ảnh hưởng của việc tham gia các hoạt động ngoại khóa  của sinh viên IBDNEU đến việc làm sau khi tốt nghiệp
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
18.000
Sold by
@ xcnguyen220
ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, VĂN HÓA – XÃ HỘI CỦA LÂM ĐỒNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TÔN GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, VĂN HÓA – XÃ HỘI CỦA LÂM ĐỒNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TÔN GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart