(Đồ án) đồ án môn học công nghệ dữ liệu lớn đề tài phân tích dữ liệu xu hướng toàn cầu về rối loạn sức khỏe tâm thần

98.000

Category:

(Đồ án) đồ án môn học công nghệ dữ liệu lớn đề tài phân tích dữ liệu xu hướng toàn cầu về rối loạn sức khỏe tâm thần

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

(Đồ án) đồ án môn học công nghệ dữ liệu lớn đề tài phân tích dữ liệu xu hướng toàn cầu về rối loạn sức khỏe tâm thần

(Đồ án) đồ án môn học công nghệ dữ liệu lớn đề tài phân tích dữ liệu xu hướng toàn cầu về rối loạn sức khỏe tâm thần

fff

(Đồ án) đồ án môn học công nghệ dữ liệu lớn đề tài phân tích dữ liệu xu hướng toàn cầu về rối loạn sức khỏe tâm thần

fff

(Đồ án) đồ án môn học công nghệ dữ liệu lớn đề tài phân tích dữ liệu xu hướng toàn cầu về rối loạn sức khỏe tâm thần

fff

(Đồ án) đồ án môn học công nghệ dữ liệu lớn đề tài phân tích dữ liệu xu hướng toàn cầu về rối loạn sức khỏe tâm thần

fff

(Đồ án) đồ án môn học công nghệ dữ liệu lớn đề tài phân tích dữ liệu xu hướng toàn cầu về rối loạn sức khỏe tâm thần

fff

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÒI TRƯỜNG TP.HCM

KHOA: HẸ THÕNG THÔNG TIN VÀ VIỂN THÁM

BÁO C ÁO ĐÒ ÁN MÔN HỌC: CÔNG NGHẸ DỮ LIỆU LỚN ĐẺ TÀI : PHÂN TÍCH DỮ LIỆU xu HƯỚNG TOÀN CẦU VÈ RÓI LOẠN SỨC KHOE TÂM THẦN

Giang viên hướng dần : Ths. Lê Quang Thiện

Nhóm : 7

Thành Viên: (Đồ án) đồ án môn học công nghệ dữ liệu lớn đề tài phân tích dữ liệu xu hướng toàn cầu về rối loạn sức khỏe tâm thần

  • 1. Nguyễn Ngọc Tú

  • 2. Huỳnh Tấn Đạt

Lớp: ĐHCNTT3

Khỏa : 09

Tp. Hồ Chỉ Minh, 12 tháng 01 năm 2023

LỜI CÁM ƠN

Nhóm 7 xin gửi lời cam ơn sâu sắc đến Ths. Lê Quang Thiện đà hướng dẫn cho chúng em hiểu thêm về ngôn ngừ Python cũng như hiểu nhiều hơn về big data (công nghệ dừ liệu lớn). Giúp cho chúng em hiếu thêm được nhiều kiến thức mới sau này ứng dụng vào ngành mà chúng em (Đồ án) đồ án môn học công nghệ dữ liệu lớn đề tài phân tích dữ liệu xu hướng toàn cầu về rối loạn sức khỏe tâm thần theo học. Với đồ án mòn học này giúp chúng em có thế tự tìm hiểu thêm những kiến thức sâu rộng hơn mà chúng em chưa kịp tiếp cận và cũng thứ sức minh với việc phân tích dừ liệu.

Nhân dịp tết đến xuân về em cung chúc thầy và gia đình có nhiều điều may mẩn và sức khóe trong năm mới. thàng công .tiền tãi đầy nhà . Một lần nừa nhóm 7 xin cám ơn thầy rất nhiều chúc thầy có nhiều sức khỏe và (Đồ án) đồ án môn học công nghệ dữ liệu lớn đề tài phân tích dữ liệu xu hướng toàn cầu về rối loạn sức khỏe tâm thần thành công trong công việc giăng dạy.

Nhóm và sinh viên thực hiện

Nhóm 7

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN

DÈ TÀI : PHÂN TÍCH DỮ LIỆU xu HƯỚNG TOÀN CẢU VÈ

RÓI LOẠN SỨC KHỎE tâm’ thần

CHƯƠNG I: TỠNG QUAN

  • 1.2.   Tồng quan (Đồ án) đồ án môn học công nghệ dữ liệu lớn đề tài phân tích dữ liệu xu hướng toàn cầu về rối loạn sức khỏe tâm thần về Python và phần mềm Google Colab trong phân tích

dữ liệu

7.2.7 Python

Python phân tích dừ liệu: ưu và nhược điểm

ưu diêm của việc sử dụng Python đe phàn tích dừ liệu

Nhược diêm cùa việc sư dụng Python đê phân tích dừ liệu:

1.3. Giới thiệu dề tài

  • 7.3.7. Li do chọn (Đồ án) đồ án môn học công nghệ dữ liệu lớn đề tài

phân tích dữ liệu xu hướng toàn cầu về rối loạn sức khỏe tâm thần đề tài

CHƯƠNG II: MÕ TẢ MÕ HÌNH PHÂN LỚP DƯ LIỆU

C HƯƠNG III : PHÂN TÍCH VÀ TRựC QUAN HÓA DƯ LIỆU. 24

  • 3.1. Xử lí dữ liệu24 (Đồ án) đồ án môn học công nghệ dữ liệu lớn đề tài phân tích dữ liệu xu hướng toàn cầu về rối loạn sức khỏe tâm thần

3. Ị. 1. Khai báo thư viện và upload dừ liệu

CHƯƠNG IV : KÉT LUẬN

  • 4.2.1. Hướng (Đồ án) đồ án môn học công nghệ dữ liệu lớn đề tài phân tích dữ liệu xu hướng toàn cầu về rối loạn sức khỏe tâm thần phát triển 42

TÀI LIỆU THAM KHÁO

ĐÒ ẢN PHÀN TÍCH DừLIỆUNHÓM 7

CHƯƠNG I: TÔNG QUAN

  • 1.1. Tổng quan về công nghệ dữ liệu lớn

Khi cá the giới đang hòa mình vào công cuộc Cánh mạng Công nghiệp 4.0. không the không kể đen lình vực Cóng Nghẹ Thông Tin ciia chúng la – một lĩnh vực đòi hôi sự phái triền vượt bậc và nhiều hem the nữa.

Khi ngày càng nhiều thông tin trên (Đồ án) đồ án môn học công nghệ dữ liệu lớn đề tài phân tích dữ liệu xu hướng toàn cầu về rối loạn sức khỏe tâm thần thế giói dược trao dôi online và số hòa, các nhà phân tích có thê bắt dầu sư dụng những thông tin dỏ lâm dừ liệu. Những thứ như mạng xà hội, sách trực tuyến, âm nhạc, video,… dà làm tăng dáng kế lượng dừ liệu sẵn có đe phàn lích.

Khi khối lượng dừ liệu lưu Irừ càng ngày càng lớn, việc lưu trữ dừ liệu, việc xữ lý dừ liệu càng ngày càng khó khăn, lốc độ xữ lý dừ liệu cùa (Đồ án) đồ án môn học công nghệ dữ liệu lớn đề tài phân tích dữ liệu xu hướng toàn cầu về rối loạn sức khỏe tâm thần các công nghệ hiện lại ko dáp ứng dược, vậy giãi pháp là gi?

Tất cã các vấn dể trên dưa chúng ta đến với một lình vực mới bio data.

  • 1.1.1. Sự phá ỉ triển cùa công nghệ dừ liệu ỉ ớn

Định nghĩa:

Big Data là các tập dừ liệu có khối lượng lớn và phức tạp. Độ lớn đến mức các phần mem xứ lý dừ liệu truyền thống không có khả năng thu thập, quản lý và xư lý dừ liệu (Đồ án) đồ án môn học công nghệ dữ liệu lớn đề tài phân tích dữ liệu xu hướng toàn cầu về rối loạn sức khỏe tâm thần trong một khoang thời gian hợp lý.

Dữ liệu lớn – Big Data dược sứ dụng dè mô ta khối lượng khống lồ cua ca dừ liệu có cấu trúc và phi cấu trúc, lớn đen mức khó có thề xữ lý bang các kỷ thuật truyền thống.

Khái niệm Big Data hiện nay tương dổi quen thuộc với chúng ta. Nó dại diện cho sỗ lượng dừ liệu này câng tăng lên và các loại dừ liệu da dạng khác nhau dang được thu thập.

Khi (Đồ án) đồ án môn học công nghệ dữ liệu lớn đề tài phân tích dữ liệu xu hướng toàn cầu về rối loạn sức khỏe tâm thần ngày càng nhiều thông tin Iren thế giới được trao

1

đối online và số hóa. các nhã phân tích có thê bắt dầu sư dụng những thông tin dò làm dừ liệu. Nhừng

1

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “(Đồ án) đồ án môn học công nghệ dữ liệu lớn đề tài phân tích dữ liệu xu hướng toàn cầu về rối loạn sức khỏe tâm thần”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

(Đồ án) đồ án môn học công nghệ dữ liệu lớn đề tài phân tích dữ liệu xu hướng toàn cầu về rối loạn sức khỏe tâm thần
(Đồ án) đồ án môn học công nghệ dữ liệu lớn đề tài phân tích dữ liệu xu hướng toàn cầu về rối loạn sức khỏe tâm thần
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart