Đồ án thiết kế hệ thống báo và hiển thị số kilomet còn lại của xe đạp điện

Add your review

97.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

97.000

Đồ án thiết kế hệ thống báo và hiển thị số kilomet còn lại của xe đạp điện

Đồ án thiết kế hệ thống báo và hiển thị số kilomet còn lại của xe đạp điện

fff

Đồ án thiết kế hệ thống báo và hiển thị số kilomet còn lại của xe đạp điện

fff

Đồ án thiết kế hệ thống báo và hiển thị số kilomet còn lại của xe đạp điện

fff

Đồ án thiết kế hệ thống báo và hiển thị số kilomet còn lại của xe đạp điện

fff

Đồ án thiết kế hệ thống báo và hiển thị số kilomet còn lại của xe đạp điện

fff

Đồ án thiết kế hệ thống báo và hiển thị số kilomet còn lại của xe đạp điện

fff

KHOA Cơ KHÍ

Bộ môn Co’ điện từ


Cộng hòa xà hội chú nghĩa Việt Nam

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

———–0O0———–

ĐỎ ÁN MÔN HỌC THIÊT KÉ HẸ THÕNG 1)0 cơ ĐIỆN TỪ

Đề tài: Thiết kế một hệ thống đo lường để đo và hiền thị số kilomet đi được còn lại cứa pin xe đạp điện .

Nội dung:

1 .Tỏng quan về hệ thống Đồ án thiết kế hệ thống báo và hiển thị số kilomet còn lại của xe đạp điện xe đạp điện .

  • 2. Tinh toán thiết kế mạch đo hệ thống đo .

  • 3. Mô phông mạch đo

Sinh viên: NGUYỄN TUÁN ANH – DTK. 1151010489

TRÀN VĂN CHUNG – DTK1151010066

TRIỆU TIÊN CƯỜNG – DTK1151010230

Lớp:      K47CDT01

Hướng dần: DƯƠNG CÒNG ĐỊNH

Ngày giao đề:

Ngày hoàn thánh:

Giáo viên hướng dẫn (Ký lèn)


Tnrờng Bộ Môn

(Ký tên)

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐÀI

Ngày nay , khoa học kỳ’ thuật luôn không Đồ án thiết kế hệ thống báo và hiển thị số kilomet còn lại của xe đạp điện ngừng phát triền và đổi mới.

Từng ngày ,tìmg giờ tác động trực tiếp tới đời sổng con người . Các hệ thống điện tứ đã tham gia vào công nghiệp làm tăng năng suất lao động . giảm bớt sức lao động cua con người . Cô thể nói điện lừ là ngành mũi nhọn có Đồ án thiết kế hệ thống báo và hiển thị số kilomet còn lại của xe đạp điện những bước tiến xirọĩ bậc về công nghệ cũng như những ứng dụng trong cuộc sống .

Trong lình vực sân xuất cùng như trong đời sống hãng ngày. Việc đo lường các đại lượng vật lý đóng một vai trò quan trọng vì từ đỏ người sử dụng có thể biết được các thông số minh đang lãm việc từ đó khống chế vả điều khiển cho chúng phù hợp với mục đích cùa minh .

Hiện là sinh viên năm thứ 4 trường đại học kỳ thuật công nghiệp . Đồ án thiết kế hệ thống báo và hiển thị số kilomet còn lại của xe đạp điện chúng em đà có cái nhìn sâu hon. tồng quát hon về ngành minh đà lựa chọn đà có thể thiết kế những sàn phẩm cụ thể có ứng dụng thực tế hon đề sau này ra trường em có thề ứng dụng nhiều vào thực tế .

Với mục đích tim hiểu và thiết kế một hệ thống đo lường, chúng em đã lụa chọn để tài : Thiết kế một hệ thống đo lường để đo và hiền thị số kilomet đi dược còn lại cúa pin xe đạp điện Đồ án thiết kế hệ thống báo và hiển thị số kilomet còn lại của xe đạp điện .

Mặc dù được sự chi dần tận tinh cùa giăng viên hướng dần , chúng em đà rất cố gắng nhưng khối lượng kiến thúc và thời gian có hạn , sè không tránh khói nhùng thiếu sót mong thầy cô thông căm .Chúng em mong được đón nhận nhũng ý kiến từ các thầy có và các bạn đê có thế tiếp tục mờ rộng hướng nghiên cứu cho đề tài của mình .

CHƯƠNG 1. TONG QUAN VÈ CÁC HẸ THÓNG TRONG XE ĐẠP ĐIỆN

  • 1.1 Lịch sir Đồ án thiết kế hệ thống báo và hiển thị số kilomet còn lại của xe đạp điện hình thành và phát triển cua xe đạp điện

  • 1.1.1 Lịch sữhình thành

Trong thập niên 1890, xe đạp điện đà được ghi chép trong các bằng sáng chế khác nhau ờ Mỳ, ví dụ. vào ngày 31 tháng 12 năm 1895. Ogden Bolton Jr đà được cấp bàng sáng chế Hoa Kỳ 552.271 cho một chiếc xe dạp chạy băng pin với "6 cực bàn chãi và chuyền mạch trực tiếp (DC) động cơ trung tâm gắn kết trong các bánh xe phía sau Đồ án thiết kế hệ thống báo và hiển thị số kilomet còn lại của xe đạp điện ." Không có bánh ràng và dộng cơ có thê kéo lên đến 100 ampe (A) từ một pin 10-volt.

Hai năm sau đó,vào năm 1897, Ò-sê w. Libbey của Boston phát minh ra một chiếc xe diện (US Patent 596.272), nó được chạy bơi 1 " động cơ tăng điện gấp đôi", dộng cơ này được thiết kế bên trong trung tâm trục cua bánh xe. Sau dó, vào nhũng năm cuối 1990 Giant Lafree Đồ án thiết kế hệ thống báo và hiển thị số kilomet còn lại của xe đạp điện đà tái phát minh và cãi tiến nó thành nhũng chiếc xe đạp diện Giant đẹp và thời trang như hiện nay

Đen năm 1898, Mathew J. Steffens đà được cấp bằng sáng chế cho chiếc xe đạp điện cãi tiến cùa ông với thiết kế bánh sau xe đạp sử dụng một vành đai lái xe dọc theo cạnh bên ngoài cúa bánh xe. Sau đó, vào năm 1899, John Schnepf đã được trao băng sáng chế với thiết kế bánh xe phía sau ma sát theo style Đồ án thiết kế hệ thống báo và hiển thị số kilomet còn lại của xe đạp điện xe dạp diện như hiện nay, sáng chế cua Schnepf sau đó dã dược kiếm nghiệm lại và phát triển bời G.A. Wood Jr, những thiết bị của ông đà sữ dụng động cơ 4 mà lực phân đoạn, kết nối thòng qua 1 loạt các bánh răng.

  • 1.1.2 Sự phát triển của xe đạp điện

Ước lượng từ năm 1993-2004. sàn xuất xe dạp diện tăng trường khoáng 35%. Tuy nhiên, theo Gardner năm 1995 sàn xuất xe đạp thường xuyên Đồ án thiết kế hệ thống báo và hiển thị số kilomet còn lại của xe đạp điện giâm so với mức đinh 107 triệu đơn vị. Nhìn chung đà có sự gia tăng về phạm vi và tốc độ tăng trưởng loại xe này

Vào năm 2001, các thuật ngừ như xe đạp năng lượng, "pedelec", xe đạp chân hồ trợ. và xe đạp trợ lực đã được thường được sư dụng đế dề cập đến xe đạp diện. Các loại xe máy điện đà tham kháo nhiều mô hĩnh cua xe đạp điện, cái tiến về tốc độ với vận tốc có Đồ án thiết kế hệ thống báo và hiển thị số kilomet còn lại của xe đạp điện thê đạt tới 80 km h (50 mph).

Trước đó. một số xe đạp điện sữ dụng các loại pin axit chì cồng kềnh và đắt tiền. Tuy nhiên sau đó mô hình mới hơn thường được sir dụng NiMH, NiCd và / hoặc pin Li-ion cung cấp nhẹ hơn. pin dung lượng dày đặc hơn .Nhờ ứng dụng công nghệ tiên tiến giúp tăng dung lượng pin nên nhũng chiếc xe điện đời mới có thề irợt qua hành trinh dài gằn trăm Đồ án thiết kế hệ thống báo và hiển thị số kilomet còn lại của xe đạp điện cây số chì với một lần sạc.

Đến trước năm 2007, xe đạp điện được cho là chiếm từ 10% đến 20% tất cã các xe hai bánh trên các đường phố của nhiều thành phố lớn. Từ nhùng phát minh và sáng chế ban dầu, chiếc xe diện ngày nay đà được cài tiến rất nhiều về mẫu mà, tinh năng và còng dụng cùa nó. đa dạng và phù họp với mọi lứa tuổi

1.2Tổng quan về xe đạp điện

Đồ án thiết kế hệ thống báo và hiển thị số kilomet còn lại của xe đạp điện 1.2.1 Xe đạp điện và lọi ích xã hội

Đã một thời xe đạp hầu như có một trên khắp các néo đường. Bời vi lúc đó phương tiện, nhiên liệu côn quá khó khăn và xe đạp chinh là phương tiện chinh đề đi lại lúc bấy giờ. nên thời điểm đó. nhà sân xuất và người tiêu dũng ít quan tâm đến kiêu dáng, tính năng và một số yếu tố kỳ- thuật khác. Còn giờ đây khi xe máy trở Đồ án thiết kế hệ thống báo và hiển thị số kilomet còn lại của xe đạp điện thành phương tiện phồ thông, thi người tiêu dùng lại sử dụng xe đạp. xe đạp điện với kiểu dáng, tính năng kỳ- thuật vừa mới lạ. lại vừa không thua kém xe máy về yêu cầu sư dụng. Độc biệt trong tình hình tai nạn giao thòng gia tăng và yêu cầu bão vệ môi trường như hiện nay thi một hàng xe đạp, xe đạp điện băt đằu phát triền. Bới vì những mặt lợi ích mã khách hàng có được khi sử dụng xe Đồ án thiết kế hệ thống báo và hiển thị số kilomet còn lại của xe đạp điện đạp điện là: Mồi lít xăng (giá khoáng 20.000 đồng) khách hàng chi đi được chững 40 đến 50km khi sử dụng cho xe máy, nhưng với xe đạp điện khách hãng chi cần 1 lần nạp điện (khoáng ỉ Kwh điện, giá 1.000 đồng) sè sử dụng liên tục được 60km với tốc độ tối đa 35km giờ. Neu sử dụng bình quân 1 lit xăng ngày thì 1 năm khách hàng tiết kiệm được gằn 4.000.000 đồng Đồ án thiết kế hệ thống báo và hiển thị số kilomet còn lại của xe đạp điện .

+ Sư dụng xe đạp điện là bão vệ môi trường. Lượng khi thãi quá lớn từ phương tiện chạy xăng đang Làm cho các thành phố trờ nên ô nhiềm vi vậy việc sử dụng xe đạp điện sè góp phần bào vệ khi quyến.

+ về phương diện kì thuật, động cơ xe điện ưu việt hơn xe xăng rất nhiêu: Hiệu suất động cơ xăng khoáng 30%, xe điện lèn tới 90%. Bên cạnh đó độ bền động cơ điện cao hơn, Đồ án thiết kế hệ thống báo và hiển thị số kilomet còn lại của xe đạp điện ít rung, ít hư hỏng trơng quá trinh sứ dụng.

+Xe điện hợp thời trang: Khác hẳn với xe máy, xe điện đang trớ nên rât họp thời trang so với xe máy, bới thiết kế khá đơn gian nên việc thiết kế trang tri rất ấn tượng hơn xe động cơ xăng.

+ Vận hành êm, không sư dụng xăng dâu. không gây ô nhiễm môi trường.

+ Không bắt buộc phái đãng ký xe. không bắt buộc đội nón Đồ án thiết kế hệ thống báo và hiển thị số kilomet còn lại của xe đạp điện bão hiêm (tuy nhiên khuyến cáo các bạn hãy đội mù bão hiềm vì sự an toàn của chinh minh), không cẩn bằng lái xe.

+ Giá nhiên liệu ngày một tàng, môi trường ô nhiềm, sữ dụng xe đạp điện là một điều tốt. Theo tinh toán, chi phí sạc điện đế sứ dụng cho xe đạp điện trong một ngày chi mất khoáng hơn 2.000 đồng, trơng khi dớ dùng xe gắn máy trung bình phài mất 8.000 đồng ngày Đồ án thiết kế hệ thống báo và hiển thị số kilomet còn lại của xe đạp điện . ĐOỊỢC biết, một binh điện cúa xe đạp điện nếu sạc đầy từ 4-8 giờ sè đi đơỊỢC từ 35km-80 km. giá một chiếc binh ẳc quy daơ động từ 450.000-800.000 đồng, thì cũng không quá đắt cho ngơỊỜi sử dụng. Cùng với những lợi ích xà hội khác, bão đâm an toàn giao thông, phù hợp với mức thu nhập, xu hướng chuyển sang dùng xe đạp điện là rất phù hợp với người tiêu dùng Đồ án thiết kế hệ thống báo và hiển thị số kilomet còn lại của xe đạp điện Việt Nam.

+ Vừa có thề chạy bàng điện, vừa có thề sứ dụng bàn đạp như xe đạp thông thường. Kích thước vã trọng lượng xe khá gọn nhẹ. khoáng 28-35 kg. Tốc độ tối đa vào khoáng 20-30 km h và mỗi lần nạp điện có thề chạy khoáng 40- 60km.

Một số tiện ích cua xe đạp điện Trung Quốc như đèn pha, có còng tơ mét hiền thị tốc độ và báo điện ảc quy, binh Đồ án thiết kế hệ thống báo và hiển thị số kilomet còn lại của xe đạp điện ăc quy đơỊỢC che kín nèn khó vô nước…, các tính năng này hiện một số nhã sàn xuất xe trong nước cũng đà khảc phục, lâm được, nhưng giá không đắt như xe nhập. Sử dụng xe đạp điện sán xuất trong nước người tiêu dùng sè được thụ hưởng chế độ bão hành hậu mài chu đáo.

  • 1.2.2 Một sổ hãng xe đạp điện hiện đang có mặt tại thị trường việt nam

Xe Tiling Quốc sán xuất: có các thương hiệu sân xuất từ các Đồ án thiết kế hệ thống báo và hiển thị số kilomet còn lại của xe đạp điện nhà máy tiling ương và địa phương như: Jili. Asama. robo….

Xe Nhật Bân: đa phần lã hàng đà qua sử dụng, tuy nhiên mầu mà không bắt mắt bàng hàng Trung Quốc sán xuất nhưng được nhiều người dùng ưa thích vì chuộng hảng Nhật, giá vừa phái.

Các nước khác chữ yếu lã Đãi loan vói sàn phàm: Yamaha. Bridgestone…

Trong nước sàn xuất với các thương hiệu: Delta. Lieha…

Hàng trong nước thường đơn Đồ án thiết kế hệ thống báo và hiển thị số kilomet còn lại của xe đạp điện điệu về mầu mà, mầu sắc, tuy có giá ré hơn cua nước ngoài song vần không hấp dẫn người tiêu dùng. Đề chọn được 1 chiếc xe đạp điện phù họp với khã năng tài chinh và sớ thích cũa mỏi người cũng tưong đối dễ dàng. Tuy nhiên để sư dụng được hiệu quã và thuận tiện lại lả những vấn đề người tiêu dùng quan tâm.

Ngoài kiểu dáng, mầu sắc ưa thích, khi mua bạn nên chú ý đến các thòng số kỳ Đồ án thiết kế hệ thống báo và hiển thị số kilomet còn lại của xe đạp điện thuật:

+ Công suất động cơ: tính băng Watt (250W, 350W…)

+ Xe sir dụng mây bình điện (ácquy): 3 hoặc 4 bình

+ Điện áp và dòng điện cua mồi binh: 12V…12Ah…

Nếu thông số nãy có giá trị càng lớn. có nghía là chiếc xe đó có tính năng kỳ thuật cao.

Ngoài ra. lưu ý thêm về thông số dung lượng cùa binh ác quy: Đi được bao nhiêu km khi sạc Đồ án thiết kế hệ thống báo và hiển thị số kilomet còn lại của xe đạp điện đầy binh và thời gian sạc là bao lâu. Tùy theo nhã sân xuất. có loại phái sạc khi chưa hết binh, có xe phải sử dụng hết binh rồi mới sạc mới đâm bão tuồi thọ cua binh. VỊ tri đặt binh điện, bộ điều tốc và động cơ cũng rất quan trọng: ớ vị tri khô ráo trên xe. động cơ, bộ điểu tốc và binh điện cớ tuổi thọ cao và ngược lại.

Trong đề tài này ta chọn xe đạp điện Đồ án thiết kế hệ thống báo và hiển thị số kilomet còn lại của xe đạp điện ICATS H3 cua hàng Yamaha.

  • 1.2.3 Xe đạp điện Yamaha ICATS H3

1.2.3.1 Ưu diêm

– Giá thành rê hơn so với các hàng xe khác

7

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Đồ án thiết kế hệ thống báo và hiển thị số kilomet còn lại của xe đạp điện”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ chiến lược phát triển dạy nghề và hệ thống các trường nghề
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
40.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Mạng truyền thông công nghiệp scada lý thuyết thực hành
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Sold by
@ xcnguyen220
Đồ án thiết kế hệ thống báo và hiển thị số kilomet còn lại của xe đạp điện
Đồ án thiết kế hệ thống báo và hiển thị số kilomet còn lại của xe đạp điện
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart