Đồ án thiết kế hệ thống lò nung kim loại

Add your review

97.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

97.000

Đồ án thiết kế hệ thống lò nung kim loại

Đồ án thiết kế hệ thống lò nung kim loại

fff

Đồ án thiết kế hệ thống lò nung kim loại

fff

Đồ án thiết kế hệ thống lò nung kim loại

fff

Đồ án thiết kế hệ thống lò nung kim loại

fff

Đồ án thiết kế hệ thống lò nung kim loại

fff

KHOA ĐIÊN TỪ            C ỌNG HÒA XÃ HỘI CHỦ VIỆT NAM

Bộ môn Cơ điện từ                   Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

………………………..0O0…………..

ĐỒ ÁN MÔN HỌC THIÉT KẺ HẸ THÓNG cơ ĐIỆN TỨ

ĐÊ TÀI: THIÊT KÊ HẸ THONG LÒ NUNG KIM LOẠI

Nội dung:

ỉ .Tổng quan về hệ thống lò nung Đồ án thiết kế hệ thống lò nung kim loại . 2.Sơ đồ cấu trúc hệ thống.

 • 3.  Thiết kế hệ thống cơ khi.

 • 4.  Thiết kế hệ thống điện, điện tử.

Sinh viên: Trằn Vãn Chung – DTK 1151010066

Nguyền Tuấn Anh – DTK1151010489

Lớp:        K47CĐT.01

Hướng dẫn: Ngô Văn An

Ngày giao đề:   28-9-2015

Ngày hoàn thành: 5-ỉ 2-20 ỉ5

Trưởng Bộ Môn

(Kỹ tên)


Giáo viên hướng dẫn f Ký lên)

LỜI NÓI ĐẢU Đồ án thiết kế hệ thống lò nung kim loại

Ngày nay » khoa học kỹ thuật luôn không ngừng phát triển và đồi mới.

Từng ngày ,từng giờ tác dộng trực tiếp tới dời sống con người. Các hệ thong cơ điộn lử đà tham gia vào còng nghiệp làm làng nàng suất lao động, giâm bớt sức lao dộng cua con người .(’ó thê nói cơ diện tư là ngành mũi nhọn có những bước liến vượt bậc về còng nghê cùng như nhùng ứng dụng Irong cuộc sống .

Hiện là sinh vicn năm Đồ án thiết kế hệ thống lò nung kim loại ihứ 5 trường đại học kỳ thuật công nghiệp , chúng em dà có cái nhìn sâu hơn, tồng quát hơn về ngành mình dă lựa chọn dà có thể thiết kế nhùng hộ thống, sàn phẩm cụ the có ứng dụng thực tế hơn đe sau này ra trường em có thể ứng dụng nhiều vào thực tế .

Với mục đích tìm hiếu và thiết kế một hệ thống cơ điện lư . chúng em đà lựa chọn đề tải : Thiết kế hệ thống lò nung kim loại

Đồ án thiết kế hệ thống lò nung kim loại Mặc dù được sự chỉ dần tận tình cua giang viên hướng dần . chùng em đà rất cố găng nhưng khối lượng kiến thúc và thời gian cô hạn , sỗ không tránh khôi những thiếu sót mong thầy cô thông căm . Chúng em mong được đón nhận nhừng ý kiến tử các thầy cỏ và các bạn để cỏ thê tiếp tục mơ rộng hướng nghiên cứu cho dề tài cũa mình .

Chương I TỒNG QUAN VẺ LÒ ĐIỆN VÀ LÒ ĐIỆN TRỞ

 • 1.1 Tong quan về lò điện

Đồ án thiết kế hệ thống lò nung kim loại 1.1. ỉ Định nghĩa

Lò điện là một thiết bị điện biến điện nảng thành nhiệt năng dùng trong các quá trình công nghệ khác nhau như nung hoặc nấu luyện các vật liệu, các kim loại và các hợp kim khác nhau …

Lò diện được sử dụng rộng rài trong các lĩnh vực kỳ thuật:

+ Sân xuất thép chất lượng cao

+ San xuất các hợp kim phe-rò

+ Nhiệt luyện và hoá nhiệt luyện

+Nung các vật Đồ án thiết kế hệ thống lò nung kim loại phẩm trước khi cán. rèn dập.kéo sợi

Trong các lình vực cồng nghiệp khác :

+ Trong công nghiệp nhẹ và thực phàm, lò điện được dùng đề sất. mạ vật phẩm và chuẩn bị thực phẩm.

+ Trong các lĩnh vực khác, lò điện được dùng đế san xuất các vật phẩm thuý tinh, gốm sứ. các loại vật liệu chịu lửa…

Lò điện không nhùng có mặt trong các ngành công nghiệp mà ngày càng được dùng phố biến Đồ án thiết kế hệ thống lò nung kim loại trong đồi sống sinh hoạt hàng ngày cua con người một cách phong phú và đa dạng : Bếp điện, nồi nấu cơm diện, binh đun nước điện, thiết bị nung rắn, sấy điện…

1.1.2 l u nhược điểm của lò diện

Ưu điểm của lò diện so với các lò sừ dụng nhiên liệu:

 • –  Có khá năng tạo được nhiệt độ cao

 • – Đâm báo tốc độ nung lớn và năng suất cao

 • – Đâm bao nung đểu và chinh xác Đồ án thiết kế hệ thống lò nung kim loại do dề điều chinh chế độ điện và nhiệt độ

 • –  Kin

 • – Có khã năng cơ khi hoá và tự động hoá quá trinh chất dờ nguyên liệu và vận chuyên vật phẩm

 • –  Đâm bão diều khiên lao dộng hợp vệ sinh, điểu kiện thao tác tốt, thiết bị gọn nhẹ.

Nhược điểm cũa lò điện:

 • – Năng lượng điện đắt

 • – Yểu cầu có trinh độ cao khi sữ dụng

1.1.3 Các phương pháp biến điện năng thành nhiệt năng

Điện Đồ án thiết kế hệ thống lò nung kim loại nảng dược biến đối thành nhiệt năng theo các phương pháp sau :

 • – Phương pháp điện trờ.

 • – Phương pháp câm ứng.

 • – Phương pháp hồ quang điện.

 • – Phương pháp diện môi.

 • – Phương pháp Plasma.

 • 1.1.3.1 Phương pháp điện trờ

Phương pháp điện trơ dựa trên định luật Joule-Lence: Khi dòng điện chạy qua dây dẫn có điện trờ R thì trên dây dần sẽ toâ ra mét lượng nhiệt, lượng nhiệt này được tinh theo công thức:

Q = Đồ án thiết kế hệ thống lò nung kim loại R. ỉ2. T[J]

Trong đó:

 • –  R : điện trở của dây dần.                   [Q]

 • –  I : cường độ dòng điện chạy qua dây dần, [A].

-1 : thời gian dòng điện chạy qua dây dần, [$].

Nguyên lý làm việc cua lò điện trơ được trinh bày như hình 1.1

-JMTJSO

-‘220/3 ao

Hình 1.1 Nguyên lý làm việc lò điện trở


 • 1.1.3.2 Phưưng pháp hồ Đồ án thiết kế hệ thống lò nung kim loại quang

Phương pháp hổ quang điện dựa trên nguyên lý phát nhiệt cùa ngọn lừa hồ quang điện. Hồ quang điện là một trong những hiện tượng phóng điện qua chất khi. Bình thường thì khi không dẫn điện, nhưng nếu ion hoá khi và dưới tác dụng của điện trường thi khí sỗ dẫn điện. Khi hai điện cực tiếp cận nhau thi giữa chúng sè xuất hiện ngọn lưa hồ quang. Người ta dùng nhiệt năng cua ngọn lưa hồ quang để gia nhiệt cho vật nung Đồ án thiết kế hệ thống lò nung kim loại hoặc nấu chây.

Hỉnh 1.2 Nguyên lý làm việc lò hồ quang Điện cực.


1-

2- Ngọn lưa hồ quang.

3- Vật gia nhiệt (kim loại).

7

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Đồ án thiết kế hệ thống lò nung kim loại”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Báo cáo thực tập hệ thống phân phối sản phẩm tại công ty
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
14.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp nhằm phù hợp với yêu cầu hội nhập và phát triển của việt nam
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
18.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ quản lý tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần việt á, tỉnh bình định
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn thành phố buôn ma thuột, tỉnh đắk lắk
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Sold by
@ xcnguyen220
Đồ án thiết kế hệ thống lò nung kim loại
Đồ án thiết kế hệ thống lò nung kim loại
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart