Đồ án thiết kế hệ thống sản xuất đề tài tủ gỗ

Add your review

38.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

38.000

Đồ án thiết kế hệ thống sản xuất đề tài tủ gỗ

Đồ án thiết kế hệ thống sản xuất đề tài tủ gỗ

fff

Đồ án thiết kế hệ thống sản xuất đề tài tủ gỗ

fff

Đồ án thiết kế hệ thống sản xuất đề tài tủ gỗ

fff

Đồ án thiết kế hệ thống sản xuất đề tài tủ gỗ

fff

Đồ án thiết kế hệ thống sản xuất đề tài tủ gỗ

fff

Đồ án thiết kế hệ thống sản xuất đề tài tủ gỗ

fff

ĐỎ ÁN THIÉT KÉ HỆ THÕNG SẤN XUẤT

GVHD: Th.s HÔ DƯƠNG ĐỎNG

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẲU

 • 1.3. Quy trinh lắp ráp hoàn chình sàn phẩm9 Đồ án thiết kế hệ thống sản xuất đề tài tủ gỗ

 • 2. Quy trình công nghệ

  <<<123>>>

  2.1.

  Ván

  mặt đáy tủ…………..

  ………………………………………………………………….. 9

  2.2.

  Ván

  mật trên tủ………….

  ………………………………………………………………… 10

  2.3.

  Ván

  mặt bén tủ…………..

  ………………………………………………………………… 10

  2.4.

  Ván

  mặt sau tủ…………..

  ………………………………………………………………… 11

  2.5.

  Ván

  ngăn giữa……………

  ………………………………………………………………… 11

  2.6.

  Cữa

  tủ ……………………….

  ………………………………………………………………… 12

  2.7.

  Ván

  mật đáy tù kéo …….

  ………………………………………………………………… 12

  2.8.

  Ván

  mật bên tii kéo…….

  ………………………………………………………………… 12

  2.9.

  Ván

  mặt sau tủ kéo …….

  ………………………………………………………………… 13

  2.10.

  Ván

  mặt trước tủ kéo ….

  … Đồ án thiết kế hệ thống sản xuất đề tài tủ gỗ 13

  2.11.

  Chân tủ…………………………

  ………………………………………………………………… 13

  2.12.

  Thanh rãnh …………………..

  ………………………………………………………………… 14

 • 1.  Hiệu suất quá trình sàn xuất các chi tiết cùa phân xưừng Đồ án thiết kế hệ thống sản

xuất đề tài tủ gỗ

 • VI. TÍNH TOÁN VÀ PHÂN BO CÔNG NHÂN VÀO TỪNG PHÂN XƯỞNG 49

 • VII.  BÓ TRÍ MẠT BÀNG SẢN XUÁT Đồ án thiết kế hệ thống sản xuất đề tài tủ gỗ 52

1. Khái niệm vã mục tiêu cùa việc Lập kế hoạch sân xuất

án thiết kế hệ thống sản xuất đề tài tủ gỗ 57

 • 2. .Mồi quan hệ giừa lập kề hoạch sàn xuất lóng thề với các hoạt động khác 58

 • 3.1.   Lập kế hoạch sàn xuất tháng cho doanh nghiệp với mức sàn xuất

2.700 phàm.hăm

 • 3.2.    I.ập kế hoạch sàn xuất trong 3 tháng quý 3 Đồ án thiết kế hệ thống sản xuất đề tài tủ gỗ với cẩu thay đôi + 300 sàn

phầm/ngày

LỜI MỞ ĐÀU

Trong bối cảnh nền kinh tế ngày cảng phát trièn. những cơ hội cũng như thách thức được đật ra ngày càng nhiều cho nền kinh tế quốc gia, đặc biệt đối với nền sân xuát công nghiệp. Việc có nắm bất được các xu thế cua thị trường, phan ứng nhanh với nhùng thay đối bên ngoài hay Lãm thế nào đế mang Lại hiệu qua cao nhát cho một kế hoạch Đồ án thiết kế hệ thống sản xuất đề tài tủ gỗ sản xuất phụ thuộc rat nhiều vào năng lực của các nhà quân lý. và cụ thê hơn đó Là vai trò của một nhà Quân lý công nghiệp. Kỳ năng quân lý, kỳ năng lập kế hoạch, kỳ nãng tổ chức, làm việc nhóm, kỳ năng đánh giá.. .tất cà đều phải được trang bị đầy đú nếu muốn trờ thành một nhà quán lý hiệu quâ. Xét về góc đô vi mò tại giáng đường đại học. trong chuyên ngành Quàn lý công nghiệp Đồ án thiết kế hệ thống sản xuất đề tài tủ gỗ , nhùng kỳ sư quan lý trong tương lai đang được đào tạo đê phát triển nhùng kỳ năng cần thiết đó. Đồ án môn học Thiết kế hệ thống sân xuất là một trong nhùng bước nền tâng đê trang bị những kiến thức cơ bân cho sinh viên trong chuyên ngành của minh. Trong đó. những kiến thức xen lần giùa lý thuyết và thực tế về hệ thống sàn xuat – vận hãnh cua một còng tỵ, những kiến thức kỳ thuật về lình vực cơ khi. Đồ án thiết kế hệ thống sản xuất đề tài tủ gỗ thiết kế, bố tri mặt bằng, tính toán máy móc, nhân công…và quan trọng hơn cã lã kỳ năng quàn lý được chú trọng trong suốt quá trinh thực hiện đồ án mòn học. thê hiện qua các việc như: lập kế hoạch sân xuất, lập tiến độ thực hiện đồ án. kỳ năng làm việc nhóm và sự linh hoạt trong việc ứng dụng kỳ năng lính toán, kiến thức kỳ thuật đê thiết kế nên một hệ thống sàn xuất hiệu quã nhất Đồ án thiết kế hệ thống sản xuất đề tài tủ gỗ

.

Đe tài được nhóm chúng tòi lưa chọn để thực hiên đồ án Thiết kế hệ thống sân xuát chính lã Sàn xuất sàn phẩm Tu gồ dân dung. Chúng tôi muốn bắt đầu tù những săn phẩm gằn gũi. thân thiện nhất vói cuộc sổng của con người. Qua đó chúng tòi cũng muốn nói lèn một điều là: đè sân xuất ra dược một sân phàm hữu dụng trong cuộc sống dù là đơn giãn nhưng không có nghĩa lã nó được thực hiện một cách đơn Đồ án thiết kế hệ thống sản xuất đề tài tủ gỗ giãn mà đó là cả sự đầu tư ve còng nghệ và tri tuệ của con người.

Nhóm xin gửi lời cam ơn chân thành đến thầy giáo ThS.Hồ Dương Đông đà nhiệt tình hướng dần. góp ý và cung cấp nhùng kiến thức cần thiết đê chúng tôi có thê hoàn thành tốt đồ án mòn học của minh. Cũng xin gửi lời cảm ơn đến tập thê lóp 11QLCN đằ cùng chia sẽ kiến thức, tài liệu học tập đè nhóm có thè hoàn thành tốt Đồ án thiết kế hệ thống sản xuất đề tài tủ gỗ hơn. Xin căm ơn.

Đà nằng, ngày… tháng… năm 2014

NHÓM 4.We

Lớp 1 IQLCN-Khoa Quán Lý Dư Án

Trường Đại học Bách Khoa Đ«â Năng

I. GIỚI THIỆU CHUNG VÉ SÂN PHẢM

Sân phẩm làm từ gồ tự nhiên, phu sơn Pư với mâu sắc tự nhiên đem đến sự sang trọng cho ngòi nhà cùa bạn.

Tu gồm 2 cua và 2 ngăn kéo bên trên dùng đế lưu trừ nhừng đồ Đồ án thiết kế hệ thống sản xuất đề tài tủ gỗ vật có công dụng khác nhau. Kích thước gọn nhẹ phủ hợp vói không gian nội thất nhỏ. giúp bạn dề dâng linh hoạt trong việc lưu trử đồ đạc.

NHỎM THỰC HIỆN: 4.We

-6-

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Đồ án thiết kế hệ thống sản xuất đề tài tủ gỗ”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Đảm bảo chất lượng bên trong ở Học viện An ninh nhân dân theo tiếp cận AUN – QA.
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Nghiên cứu hệ thống kho hàng thông minh phục vụ hậu cần
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Nghiên cứu tổng hợp vật liệu khung hữu cơ kim loại UiO-66 biến tính và khả năng hấp phụ asen trong môi trường nước.
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
78.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Ảnh hưởng của quản trị nhà nước tốt đối với dòng vốn fdi bằng chứng thực nghiệm tại các quốc gia đông nam á
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
83.000
Sold by
@ xcnguyen220
Đồ án thiết kế hệ thống sản xuất đề tài tủ gỗ
Đồ án thiết kế hệ thống sản xuất đề tài tủ gỗ
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart