Đồ án tốt nghiệp hệ thống điện: Thiết kế lưới điện cho khu vực và trạm biến áp

Add your review

9.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

9.000

Đồ án tốt nghiệp hệ thống điện: Thiết kế lưới điện cho khu vực và trạm biến áp

Đồ án tốt nghiệp hệ thống điện: Thiết kế lưới điện cho khu vực và trạm biến áp

fff

Đồ án tốt nghiệp hệ thống điện: Thiết kế lưới điện cho khu vực và trạm biến áp

fff

Đồ án tốt nghiệp hệ thống điện: Thiết kế lưới điện cho khu vực và trạm biến áp

fff

Đồ án tốt nghiệp hệ thống điện: Thiết kế lưới điện cho khu vực và trạm biến áp

fff

Đồ án tốt nghiệp hệ thống điện: Thiết kế lưới điện cho khu vực và trạm biến áp

fff

Đồ án tốt nghiệp hệ thống điện: Thiết kế lưới điện cho khu vực và trạm biến áp

fff

Đồ án tốt nghiệp Hệ thống điện: Thiết kế Iư<ýi diện cho khu vực và trạm biến áp NHẬN XÉT

( Của giăng viên hướng dẫn)

Bảng 1-2: Bảng tổng kết chế độ làm việc của nguồn Đồ án tốt nghiệp hệ thống điện: Thiết kế lưới điện cho khu vực và trạm biến áp 9

Bàng 2-1: Diện áp tính toán của phương án 1

2.1.2………………………………………………………………………………………………………….

Phương án 2

Bảng 3-1: Báng chọn tiết diện dây dẫn phương án 1

Bàng 3-2 : Bàng tinh toán đường dây theo điểu kiện phát nóng phương án 1.27 Bảng 33 : Báng thông Đồ án tốt nghiệp hệ thống điện: Thiết kế lưới điện cho khu vực và trạm biến áp số dường dây phương án 1

Bàng 3-5: Bàng tính toán lựa chọn tiết diện dây dần phương án       2

Phương án 4

Bàng 3-17: Băng tính toán lựa chọn tiết diện dây dẩn phương án       5

TĨNH TOÁN CHÌ TIÊU KINH TỄ – CHỌN PHƯƠNG ÁN TỎI ƯU

Bảng 4-2 Tính toán vốn đầu tư phương án 1

Đồ án tốt nghiệp hệ thống điện: Thiết kế lưới điện cho khu vực và trạm biến áp

4.5

dụng cho Phương án 4

Bàng 4-6: Tổn thất công suất tác dụng của phương án 4

  • 5.1.1.  Chọn số lượng và công suất MBA trong các trạm tăng áp cúa nhà máy

điện

  • 5.1.2.  Chọn số lượng và công suất cúa Đồ án tốt nghiệp hệ thống điện: Thiết kế lưới

điện cho khu vực và trạm biến áp máy biến áp trong các trạm hạ áp

EÈồôáarit^ngiệppHệ^iỉ]ế®ểgíáỉại:TthếikỂế[^í<ỹiđấỉạicfeokhuuvvựcvVÈí’tạạriihÌếnásp

IDNHONịCữkHXÁC CÂN BÀNG CÓNG SUÁT TRONG CÁC CHÉ DỘ CỦA PHƯƠNG ÁN ĐƯỢC Đồ án tốt nghiệp hệ thống điện: Thiết kế lưới điện cho khu vực và trạm biến áp CHỌN……………………………………………………………………..

  • 6.1.2.  Tinh chế độ của các đường dây HT-1, HT-2, HT-6, ND-7, ND-10, ND-5, ND-

9, ND-4, ND-3…..’………………………………………….

  • 6.3.2.    Đồ án tốt nghiệp hệ thống điện: Thiết kế lưới điện cho khu vực và trạm biến áp

Sự cổ ngừng 1 mạch đường dây giữa nhà máy và hệ thống

  • 7.1. Tính điện áp tại các nút cùa lưới điện trong các ché độ phụ tải cực đại. chế độ cực

tiều và sau sự cố………………………………………………………………………..’

  • 7.2.1.2.  Chọn đẩu phân áp Đồ án tốt nghiệp hệ thống điện: Thiết kế lưới điện cho khu

vực và trạm biến áp cho MBA có điều áp dưới tài

CHƯƠNG 9 : THIÊT KẼ cơ KHÍ ĐƯỜNG DÀ Y TRUNG ÁP 22 kV

9.1.Sơ đổ Đồ án tốt nghiệp hệ thống điện: Thiết kế lưới điện cho khu vực và trạm biến áp địa lý thiết kế đường dây

DANH MỤC TÀI UẸU THAM KHÀO

Bàng 1-2: Bàng Đồ án tốt nghiệp hệ thống điện: Thiết kế lưới điện cho khu vực và trạm biến áp tổng kết chế độ làm việc của nguồn

Bảng 2-1: Điện áp tính toán cúa phương án 1

Bàng 3-1: Bàng chọn tiết diện dây dần phương án 1

Bảng 3-2 : Báng tính toán dường dây theo diều kiện phát nóng phương án 1. Đồ án tốt nghiệp hệ thống điện: Thiết kế lưới điện cho khu vực và trạm biến áp 27 Bàng 3-3: Bàng thông số đường dây phương ãn 1

Bảng 3-5: Báng tính toán lựa chọn tiết diện dây dần phương án 2

Phương án 4

Bảng 3-17: Báng tính toán lựa chọn tiết diện dây dẫn phương án 5

TÍNH TOÁN CHI TIÊU KINH TÉ – CHỌN PHƯƠNG ÁN TÓI ƯU

Bàng 4-2 Tinh toán vốn đẩu Đồ án tốt nghiệp hệ thống điện: Thiết kế lưới điện cho khu vực và trạm biến áp tư phương ãn 1

  • 4.4

dụng cho Phương án 3

  • 4.5

dụng cho Phương án 4

Bảng 4-6: Tổn thất công suất tác dụng cúa phương án 4

  • 5.1.1.  Chọn số lượng và cóng suất MBA trong các trạm tảng áp của nhà máy

điện…….’. Đồ án tốt nghiệp hệ thống điện: Thiết kế lưới điện cho khu vực và trạm biến

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Đồ án tốt nghiệp hệ thống điện: Thiết kế lưới điện cho khu vực và trạm biến áp”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
tiểu luận cơ sở lý LUẬN NGHIỆP vụ THỊ TRƯỜNG mở
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
97.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ phát triển cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng tmcp sài gòn hà nội chi nhánh thái nguyên
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Phát triển hệ thống bán lẻ Việt Nam thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
34.000
Sold by
@ xcnguyen220
Đồ án tốt nghiệp hệ thống điện: Thiết kế lưới điện cho khu vực và trạm biến áp
Đồ án tốt nghiệp hệ thống điện: Thiết kế lưới điện cho khu vực và trạm biến áp
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart