Đồ án tốt nghiệp: Kỹ thuật lập trình bằng Grafcet và ứng dụng trong dây chuyền chế biến sữa ngô

Add your review

14.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

14.000

Đồ án tốt nghiệp: Kỹ thuật lập trình bằng Grafcet và ứng dụng trong dây chuyền chế biến sữa ngô

Đồ án tốt nghiệp: Kỹ thuật lập trình bằng Grafcet và ứng dụng trong dây chuyền chế biến sữa ngô

fff

Đồ án tốt nghiệp: Kỹ thuật lập trình bằng Grafcet và ứng dụng trong dây chuyền chế biến sữa ngô

fff

Đồ án tốt nghiệp: Kỹ thuật lập trình bằng Grafcet và ứng dụng trong dây chuyền chế biến sữa ngô

fff

Đồ án tốt nghiệp: Kỹ thuật lập trình bằng Grafcet và ứng dụng trong dây chuyền chế biến sữa ngô

fff

Đồ án tốt nghiệp: Kỹ thuật lập trình bằng Grafcet và ứng dụng trong dây chuyền chế biến sữa ngô

fff

Đồ án tốt nghiệp: Kỹ thuật lập trình bằng Grafcet và ứng dụng trong dây chuyền chế biến sữa ngô

fff

Đo án tốt nghiệp: Kỹ thuật lập trình bằng Grafcet và ứng (lụng trong (lây chuyền

chế biến sữa ngô

LÒÌ Mỏ’ ĐẦU

Sữa ngô là một loại thức uống mới! được tìm hiểu và ưa chuộng nhất hiện nay. Sữa ngô cung cấp 20% lượng chất xơ yêu câu cùa cơ thể trong một ngày Ngoài ra, Sữa ngô còn có nhiều lợi ích to lớn cho sức khỏe con người như: tốt cho hệ tiêu hóa, tốt cho thị giác,tác dụng tốt với não bộ và sự phát triển cùa cơ thể,tốt với phụ nữ mang thai và những người thiếu máu ,sữa ngô tốt cho tim mạch, sữa ngô ngàn ngừa lão hóa nhanh. Đồ án tốt nghiệp: Kỹ thuật lập trình bằng Grafcet và ứng dụng trong dây chuyền chế biến sữa ngô Nhưng hiện nay việc chê’ biến sữa ngô còn hạn chế chủ yếu là làm thú công hiệu quà đem lại rất thấp, vì vậy muốn sữa ngô thành một loại đồ uống phô biển thì cấn một dây chuyền chế biến có quy mô công nghiệp.

Trong quá trình học tập tại trường với sự giúp đờ của nhá trường và khoa hệ thống điện bọn em đã nhận đề tài tốt nghiệp "Kỹ thuật lập trình bằng Grafcet và ứng (lụng trong (lây chuyền chế biến sữa Đồ án tốt nghiệp: Kỹ thuật lập trình bằng Grafcet và ứng dụng trong dây chuyền chế biến sữa ngô ngô. ”

Nội dung đồ án gồm 4 chương :

Ch iro ng 1: Tông quan về kỷ thuật lập trinh tuần tự bảng GRAFET (SFC)

Chương 2: Giới thiệu về dày chuyên sân xuất chế biên sừa ngô

Chương 3: Phan cứng và phan mềm sừ dụng trong mô hình

Chương 4: Thiết ke và thi công mô hình

Trong quá trinh làm đồ án được sự giúp đờ và chi đạo tận tinh cua thầy giáo ThS.Nguyễn Ngọc Văn Đồ án tốt nghiệp: Kỹ thuật lập trình bằng Grafcet và ứng dụng trong dây chuyền chế biến sữa ngô và các thay cô giáo trong khoa đã giúp bọn em hoàn thành đồ án được giao. Em rat mong nhận được sự đóng góp ý kiến của thầy cò và các bạn đê đồ án cùa bọn em được hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành câm ơn !

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2016

Đào Văn Hã

Lạc Trung Nghĩa

Chưoìig 1:

Tổng quan về kỹ thuật lập trình tuần tụ bằng GRAFET (SFC)

1. Vai Đồ án tốt nghiệp: Kỹ thuật lập trình bằng Grafcet và ứng dụng trong dây chuyền chế biến sữa ngô trò của tự động hóa trong công nghiệp và trong đòi sống

Công nghệ tự động hoá là tập hợp các phương pháp và kỹ thuật tiên tiến nhầm tạo ra các thiết bị, hệ thống thiết bị và quá trình sàn xuất được điều khiển tự động để thay thế hoặc giám nhẹ lao động trực tiếp của con người, đòng thời nâng cao năng suất lao động, chất lượng cùa sản phẩm và hiệu quà hoạt động của con người trong các loại hình công việc khác nhau. Đồ án tốt nghiệp: Kỹ thuật lập trình bằng Grafcet và ứng dụng trong dây chuyền chế biến sữa ngô Ngày nay, tự động hoá xâm nhập và phát triển mạnh mẽ vào tất cà mọi lĩnh vực hoạt động cùa đời sống xà hội, có vai trò to lớn thúc đẩy phát triển sán xuất, nâng cao khá nàng cạnh tranh của sản phẩm, thúc đây sự tâng trường kinh tể.

Vai trò của công nghệ tự động hóa trong nền kinh tẽ quốc dân và sự phát triển cùa xà hội là cực kỳ to lớn. Tự động hóa mang lại nhiều tiện ích trong cuộc Đồ án tốt nghiệp: Kỹ thuật lập trình bằng Grafcet và ứng dụng trong dây chuyền chế biến sữa ngô sống hiện đại. Chính vì thể Đảng và Nhà nước ta đă xác định tự động hóa là một trong bốn hướng công nghệ cao cần ưu tiên phát triển. Dể có thể hội nhập và phát triển trong xu thể toàn cầu hóa hiện nay, lĩnh vực tự động hóa Việt Nam cân có một cộng đòng rộng lớn các chuyên gia tâm huyết, có môi trường học tập và nghiên cứu lành mạnh và một chính sách vĩ mô hồ trợ tri thức phát triển thích nghi

Đo án tốt nghiệp: Kỹ thuật lập trình bằng Grafcet và ứng (lụng trong (lây chuyền chế biến sữa ngô

được với Đồ án tốt nghiệp: Kỹ thuật lập trình bằng Grafcet và ứng dụng trong dây chuyền chế biến sữa ngô quá trình "phổng" hóa thế giới hiện nay.

Voi trò của tự động hóa quá trinh san xuất:

Tự động hóa các quá trình sản xuất cho phép giảm giá thành và nâng cao năng suất lao động. Trong mọi thời đại, các quá trình sản xuất luôn được điều khiến theo các qui luật kinh tế. Có thể nói giá thành lủ một trong những yếu tố quan trọng xác định nhu cầu phát triển tự động hóa. Không một sản phấm nào có Đồ án tốt nghiệp: Kỹ thuật lập trình bằng Grafcet và ứng dụng trong dây chuyền chế biến sữa ngô thể’ cạnh tranh được nếu giá thành sán phẩm cao hơn các sản phấm cùng loại, có tính năng tương đương với các hãng khác. Trong bối cảnh nền kinh tế đang phải đối phó với các hiện tượng như lạm phát, chi phí cho vật tư, lao động, quảng cáo và bán háng ngày càng tăng buộc công nghiệp chế tạo phải tìm kiểm các phương pháp sản xuất tối ưu đế giam giá thành sản phẩm. Mặt khác nhu câu nâng cao chất lượng sản phẩm sẽ Đồ án tốt nghiệp: Kỹ thuật lập trình bằng Grafcet và ứng dụng trong dây chuyền chế biến sữa ngô làm tăng mức độ phức tạp của quá trình gia công. Khối lượng các công việc đơn gián cho phép trả lương thấp sè giám nhiều. Chi phí cho đào tạo công nhân và đội ngũ phục vụ, giá thành thiết bị cũng tăng theo. Đây là động lực mạnh kích thích sự phát triển cùa tự động hóa.

Tự động hóa các quá trình sản xuất cho phép cái thiện điều kiện sản xuất. Các quá trình sản xuất sử dụng quá nhiều lao động sống rất Đồ án tốt nghiệp: Kỹ thuật lập trình bằng Grafcet và ứng dụng trong dây chuyền chế biến sữa ngô dễ mất ôn định về giờ giấc, vẽ chất lượng gia công và nàng suất lao động, gây khó khàn cho việc điều hành và quàn lý sán xuất. Các quá trình sản xuất tự động cho phép loại bỏ các nhược điểm trên. Đòng thời tự động hóa dã thay đối tính chất lao động, cái thiện điều kiện lủm việc của công nhân, nhất là trong các khâu độc hại, nặng nhọc, có tính lặp đi lặp lại nhàm chán, khấc phục dãn sự Đồ án tốt nghiệp: Kỹ thuật lập trình bằng Grafcet và ứng dụng trong dây chuyền chế biến sữa ngô khác nhau giữa lao động trí óc và lao

Đo án tốt nghiệp: Kỹ thuật lập trình bằng Grafcet và ứng (lụng trong (lây chuyền chế biến sữa ngô

động chân ta

Tự dộng hóa các quá trình sàn xuất cho phép đáp ứng cường độ lao động sản xuất hiện dại. Với các loại sàn phấm có số lượng lớn (hàng ti cái trong một nam) như đinh, bóng đèn diện, khóa kéo v..v.thì không thể sử dụng các quá trình sản xuất thủ công đê đáp ứng sán lượng yêu cầu với giá thành nhỏ nhất.

Tự động hóa các quá Đồ án tốt nghiệp: Kỹ thuật lập trình bằng Grafcet và ứng dụng trong dây chuyền chế biến sữa ngô trình sản xuất cho phép thực hiện chuyên môn hóa và hoán đổi sản xuất. Chi có một số ít sản phẩm phức tạp là được chế tạọ hoàn toàn bời một nhủ sản xuất. Thông thường một hãng sẽ sử dụng nhiều nhủ thấu để cung cấp các bộ phân riêng lẻ cho mình, sau đó tiến hành liên kết, lẩp ráp thành sản phấm tổng thể. Các sàn phẩm phức tạp như ôtô, máy bay.v…v nểu chế tạo theo phương thức trên sẽ Đồ án tốt nghiệp: Kỹ thuật lập trình bằng Grafcet và ứng dụng trong dây chuyền chế biến sữa ngô có rất nhiều ưu điểm.

Có rất nhiều ứng dụng của tự động hóa trong cuộc sống như:

Bán lẻ tự động: Các ngành công nghiệp bán lẻ thực phấm đã bắt đâu áp dụng tự động hóa quá trình đặt hàng; McDonald, đăgiới thiệu màn hình cảm ứng đặt hàng và hệ thống thanh toán trong nhiều nhà hàng cùa mình, giảm nhu cầu như nhiều nhân viên thu ngân Dại học Texas ờ Austin đã giới thiệu đay đủ quán cà phê tự động Đồ án tốt nghiệp: Kỹ thuật lập trình bằng Grafcet và ứng dụng trong dây chuyền chế biến sữa ngô các địa điểm bán lẻ. Một số quán ăn và nhà hàng đã sừ dụng điện thoại di động và máy tính bảng " ứng dụng "để làm cho quá trình đặt hàng hiệu quả hơn bởi khách hàng đặt hàng và thanh toán trên thiết bị của họ.Mộtsốnhà hàng đã tự động phân phối thực phẩm cho khách hàng bảng sử dụng một hệ thông băng tái. Việc sử dụng robot đôi khi được sử dụng đế thay thế các nhân viên

Nhiều siêu thị và các Đồ án tốt nghiệp: Kỹ thuật lập trình bằng Grafcet và ứng dụng trong dây chuyền chế biến sữa ngô cửa hàng thậm chí còn nhỏ hơn được nhanh

chóng dưa checkout tự hệ thống giảm nhu cấu sử dụng lao động thanh toán. Mua sắm trực tuyến có thế dược coi là một hình thức bán lẻ tự dộng như thanh toán và thanh toán dược thông qua một tự động xử lý giao dịch trực tuyển cùa hệ thống. Các hình thức tự dộng hóa cũng có thể’là một phấn không thể’ thiếu của mua sám trực tuyển, ví dụ như việc triển khai các robot kho tự động Đồ án tốt nghiệp: Kỹ thuật lập trình bằng Grafcet và ứng dụng trong dây chuyền chế biến sữa ngô

Khai thác tự’ động: Liên quan đến việc loại bỏ các lao động cùa con người từ khai thác quá trình Các ngành công nghiệp khai thác mỏ hiện đang trong quá trình chuyển đổi theo hướng tự động hóa. Hiện nay nó vần còn có thể’ đòi hỏi một số lượng lớn các nguồn lực con người, đặc biệt là trong thế giới thứ ba, nơi chi phí lao động thấp nên có ít động lực để’ tâng hiệu quả thông qua tự động hóa.

Tự động Đồ án tốt nghiệp: Kỹ thuật lập trình bằng Grafcet và ứng dụng trong dây chuyền chế biến sữa ngô hóa công nghiệp: Giao dịch tự động hóa công nghiệp chủ yểu là mình tự động hóa sản xuất, kiếm soát chất lượng và quy trình xử lý vật liệu. Bộ điều khiến dùng chung cho các quy trình công nghiệp bao gồm các bộ diều khiến logic lập trình và máy tính. Một xu hướng đang gia tăng sử dụng máy tấm nhìn để’ cung cấp các chức năng kiểm tra và hướng dần robot tự dộng, một là một tiếp tục gia tăng trong việc sử dụng robot Đồ án tốt nghiệp: Kỹ thuật lập trình bằng Grafcet và ứng dụng trong dây chuyền chế biến sữa ngô . Hiệu quả năng lượng trong quá trình công nghiệp dà trở thành một ưu tiên cao hơn.

2 Hệ logic tô hợp và logic tuân tự

về cơ ban hệ điều khiên logic được chia làm 2 loại lớn:

– Hệ tố hợp.

Hệ tuân tự

1 )Hệ tô hợp.

Hệ tô hợp là hệ mà tin hiệu ra chí phụ thuộc vào tín hiệu vào tại thời điêm hiện tại.

Đo án tốt nghiệp: Kỹ thuật lập trình bằng Grafcet và ứng (lụng trong (lây chuyền chế biến sữa ngô

Hệ tô hợp còn dược gọi là hệ không Đồ án tốt nghiệp: Kỹ thuật lập trình bằng Grafcet và ứng dụng trong dây chuyền chế biến sữa ngô có nhớ

Trong mạch số, mạch tò hợp là mạch mà trị số ôn định của tin hiệu đau ra ớ thời điêm đang xét chi phụ thuộc vào tô hợp các giá trị tín hiệu đau vào. Đặc diêm cấu trúc mạch to hợp là được can trúc nên từ các cong logic.

về toán học một mạch tô hợp có có n đầu vào Đồ án tốt nghiệp: Kỹ thuật lập trình bằng Grafcet và ứng dụng trong dây chuyền chế biến sữa ngô là các Xi (i =l-n) và m đầu

ra là các Yj (j=l-m)

x={ X] , X2„ , Xo} là tập các tín hiệu vào

Y={ yi .y:…..yn} là tập các tin hiệu vào

Thi mạch tò hợp được biêu diễn bới m phương trinh đại so Boole như sau :

Yj = Ệ(Xi, X1 ….Xn} vớij=l-m

Mô hình Đồ án tốt nghiệp: Kỹ thuật lập trình bằng Grafcet và ứng dụng trong dây chuyền chế biến sữa ngô toán học :

MẠCH TỎ HỢP


So

Si

Phân tích mạch tố hợp:

Bài toán phân tích la hài toán từ sơ đồ logic cho trước viết hàm logic của các đau ra theo các đâù vào và nếu cần thì còn phải chi ra dạng sóng của tín hiệu ra tương ứng với tín hiệu vào, xác định giá trị tính hiệu ở từng điểm Đồ án tốt nghiệp: Kỹ thuật lập trình bằng Grafcet và ứng dụng trong dây chuyền chế biến sữa ngô trong sơ đồ.

Các bước phân tích mạch tố hợp như sau:

+ Đặt các biến phụ vào mồi mạch đàu ra của mồi mạch logic

+ Viết phương trình cùa các biến phụ đó (viết lấn lượt từ đàu vào cho đến đâu ra)

* Trong biếu thức cuối cùng, thay thể’ các biến phụ bằng các giá trị tương ứng đế rút ra dược hàm logic cho các đấu ra cho sơ đồ.

Tông hợp mạch tô hợp:

Việc tống Đồ án tốt nghiệp: Kỹ thuật lập trình bằng Grafcet và ứng dụng trong dây chuyền chế biến sữa ngô hợp thực chất là thiết kế mạch tô’ hợp .Nhiệm vụ chính là thiết kế dược mạch tố hợp thỏa mãn yêu cấu kĩ thuật nhưng mạch phải tối gián .Bài toán tông

Đ6ĐCN2

Page 7

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Đồ án tốt nghiệp: Kỹ thuật lập trình bằng Grafcet và ứng dụng trong dây chuyền chế biến sữa ngô”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Giáo trình lý thuyết trường điện từ phần 2
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận Án Tiến Sĩ) Nâng Cao Chất Lượng Vốn Nhân Lực Của Các Doanh Nghiệp May Việt Nam
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Quản lí Nhà nước đối với Thương mại Miền núi amp; Hải đảo
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
9.000
Sold by
@ xcnguyen220
Đồ án tốt nghiệp: Kỹ thuật lập trình bằng Grafcet và ứng dụng trong dây chuyền chế biến sữa ngô
Đồ án tốt nghiệp: Kỹ thuật lập trình bằng Grafcet và ứng dụng trong dây chuyền chế biến sữa ngô
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart